close

Enter

Log in using OpenID

2011 ıv. çeyrek strateji raporu makroekonomik gelişmeler 31/03/2014

embedDownload
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
SON ÇEYREKTE DE BÜYÜME ORANI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE!

2013 yılının son çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYH %4,1 olan
beklentilerin üzerinde ve %4,4’lük artışla 31,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca yılın ilk üç çeyreğinde
gerçekleşen büyüme oranları da revize edildi. Böylece, 2013 yılında %4 olarak gerçekleşen büyüme
OVP’de öngörülen oranın yakalandığını gösterdi.
Cari fiyatlarla GSYH 2012 yılının son çeyreğine göre %11,2 artışla 405,4 milyar TL oldu. Dolar bazında
Cari fiyatlarla GSYH ise; bu dönemlerde Doların TL karşısında %13,6’lık değer artışı sonucunda, TL
bazındaki %11,2’lik artışın olmuş olmasına rağmen %2,1 azalış gösterdi.
DÖNEM
Cari Fiyatlarla (milyon TL)
GSYH
Büyüme(%)
1.Ç 2011
2.Ç 2011
3.Ç 2011
4.Ç 2011
2011
1.Ç 2012
2.Ç 2012
3.Ç 2012
4.Ç 2012
2012
1.Ç 2013
2.Ç 2013
3.Ç 2013
4.Ç 2013
2013
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri

Cari Fiyatlarla (milyon $)
GSYH
Büyüme(%)
Sabit Fiyatlarla (milyon TL)
GSYH
Büyüme(%)
289 905
20,3%
184 611
15,0%
26 383
12,4%
317 392
19,3%
203 491
17,2%
28 083
9,3%
351 173
18,6%
203 072
3,4%
31 177
8,7%
339 243
14,7%
185 061
-8,7%
29 533
5,3%
1 297 713
18,1%
776 714
6,1%
115 175
8,8%
325 184
12,2%
181 811
-1,5%
27 197
2,4%
350 161
10,1%
194 704
-4,5%
28 855
1,5%
377 042
7,3%
210 004
3,4%
31 644
1,2%
364 412
7,3%
204 051
10,2%
29 930
2,3%
1 416 798
9,1%
790 598
1,7%
117 625
1,9%
354 727
9,1%
199 204
24,3%
27 995
2,9%
385 483
10,1%
209 659
7,7%
30 150
4,5%
415 915
10,3%
211 223
0,6%
32 999
4,3%
405 384
11,2%
199 835
-2,1%
31 245
4,4%
1 561 510
10,2%
820 992
3,8%
122 388
4,0%
Kaynak: TÜİK, BMD Araştırma

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %4,7 ile arındırılmamış
%4,4’lük artışın üzerinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir
önceki çeyreğe göre %0,5 arttı.
Reel GSYH Büyüme Hızı
12,6
Reel GSYH Büyüme Hızı (MTEA)
12,4
10,4
9,3
5,3
9,3
8,7
5,3
4,7
4,5 4,3 4,4
2,9
2,7
1,4 2,0 0,8
1,4 1,5 1,3
0,8
0,8 1,3 0,8
0,6
0,5
0,3
-0,5
0,3
1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
3,5
2,2
3,1
Kaynak: TÜİK, BMD Araştırma
Eren Gül Karaca
[email protected]
+90(216)547 1350
1
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
GSYH Gerçekleşmeleri

2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
Yılın dördüncü çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre sabit fiyatlarla GSYH büyüme oranlarına
bakıldığında; GSYH içindeki payları en yüksek ilk 4 faaliyet kolunun hepsinde GSYH büyümesinin
üzerinde büyüme gözlemlenmiş, 2013 yılı genelinde ise İmalat Sanayi ile Ulaştırma ve Depolama
faaliyetlerindeki büyümenin %4’lük yıllık GSYH büyümesinin altında kalmış.
- İmalat sanayi: 2013 yılı GSYH içindeki payı: %24,1 ve 2013 4.Ç büyüme oranı: %4,9 (2013 yılı
imalat sanayi büyüme oranı: %3,8).
- Ulaştırma ve depolama: 2013 yılı GSYH içindeki payı: %12,3 ve 2013 4.Ç büyüme oranı: %4,4
(2013 yılı ulaştırma ve depolama büyüme oranı: %3,4).
- Toptan ve perakende ticaret: 2013 yılı GSYH içindeki payı: %12,7 ve 2013 4.Ç büyüme oranı:
%6,2 (2013 yılı toptan ve perakende ticaret büyüme oranı: %4,9).
- Finans ve sigorta faaliyetleri: 2013 yılı GSYH içindeki payı: %12,7 ve 2013 4.Ç büyüme oranı:
%12,7 (2013 yılı büyüme oranı: %9,8).

2013 4. ÇEYREK
31/03/2014
Harcamalar yöntemine göre yılın dördüncü çeyreğinde yerleşik hane halklarının tüketimi, devlet
harcamaları, sabit sermaye oluşumu ve ithalat sırasıyla %5,3, %6,8, %6,4 ve %9,3’lük artışlarla
%4,4’lük GSYH artışının üzerinde; ihracat ise %1,5 ile altında büyümüştür. 2013 yılı genelinde de
durum son çeyrekteki gibi olmuştur. Yerleşik hane halklarının tüketimi, devlet harcamaları, sabit
sermaye oluşumu ve ithalat %4’lük GSYH artışının üzerinde, ihracat ise altında büyümüştür
Yılın ikinci yarısında, piyasa faizlerindeki yukarı yönlü hareket ve kredi hacmi artışındaki yavaşlamanın büyümeyi
olumsuz etkilemesi beklenirken, beklentileri aşan iç tüketim sayesinde yıllık %4’lük büyüme hedefine ulaşıldı. Arz
tarafında büyüme inşaat ve hizmetler öncülüğünde gerçekleşirken, yılın ilk yarısında zayıf denilebilecek büyüme
performansı gösteren imalat sanayinde yılın ikinci yarısında gerçekleşen iyileşmeyi olumlu buluyoruz. 2012 yılı
büyümesi yıllık GSYH artışının 1,6 puan altında kalmış olan İnşaat sektöründe 2013 yılında %7,1 ile GSYH
büyüme hızının üzerinde artış var. Bu dönemde Hizmetler tarafında finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek
faaliyetleri, eğitim ve sağlıkta GSYH büyümesinin üzerinde büyüme yaşandığı görülüyor. Yılın ilk iki çeyreğinde
GSYH’dan zayıf büyüyen İmalat sanayi ise yılın son yarısında %4,9 ile GSYH’dan güçlü büyümüş.
Talep tarafında 2013 yılında hane halkları tüketim harcamaları %4,6 ve devlet harcamaları %5,9’luk büyüme ile
canlı seyretti. Yıl genelinde özel sektörün sabit sermaye oluşumu zayıf seyretmiş, ancak son iki çeyrekte %3,6 ve
%4,9 atış olduğu göze çarpıyor. Kamu kesimi sabit sermaye oluşumunda ise yıl genelinde %22,9 artış var. Son iki
yılda kapasite kullanım oranının %75 seviyelerinde neredeyse yatay seyrediyor olması özel sektör
yatırımlarındaki iştahsızlığı açıklıyordu ancak son iki çeyrekte özel sektörün sabit sermaye oluşumunda
gerçekleşen büyüme olumlu sinyaller veriyor. Dış ticarete bakıldığında yıl genelinde ithalat artış hızının yüksek
seyretmiş olduğu ve net dış ticaretin büyümeye 2,5 puan negatif katkı yaptığı görülüyor. 2014 yılında ise alınan
makro ihtiyati tedbirler ve zayıf seyreden TL sebebiyle iç talebin zayıflamasını ancak bu durumun güçlenen
Avrupa ekonomilerinin de katkısıyla dış ticaret dengesindeki iyileşme ile dengelenerek büyümeye yansımasını
beklemekteyiz.
2
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ2013RAPORU
1.Ç 2013 2.Ç
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri
İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Reel GSYH Büyüme Hızı (%)
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendire üretimi ve dağıtımı
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
Eğitim
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Sektörler Toplamı
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri
Vergi-Sübvansiyon
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
Sektörlerin Reel GSYH içindeki payları (%)
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendire üretimi ve dağıtımı
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
Eğitim
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Sektörler Toplamı
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri
Vergi-Sübvansiyon
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
2013 3.Ç 2013 4.Ç
4,7%
5,7%
2,8%
0,9%
-4,5%
-3,3%
-2,5%
-4,1%
1,8%
3,6%
4,9%
4,9%
-4,0%
2,4%
0,4%
3,8%
3,6%
5,4%
4,5%
5,3%
5,8%
7,6%
8,6%
6,2%
2,8%
5,0%
5,4%
6,2%
2,2%
3,6%
3,3%
4,4%
13,4%
11,8%
8,2%
5,7%
3,5%
2,1%
0,9%
3,8%
6,5%
8,5%
11,0%
12,7%
1,4%
1,5%
1,9%
2,4%
5,7%
7,0%
7,1%
6,9%
3,8%
5,5%
4,7%
5,8%
4,5%
4,0%
4,5%
4,2%
4,5%
4,3%
5,0%
4,4%
5,0%
5,7%
5,7%
4,7%
0,7%
2,6%
3,5%
3,7%
2,7%
2,0%
1,5%
3,1%
4,7%
6,2%
6,5%
6,1%
3,4%
4,8%
5,1%
5,6%
6,4%
9,4%
14,9%
17,4%
1,5%
5,2%
4,7%
5,0%
2,9%
4,5%
4,3%
4,4%
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
4,6%
7,5%
15,2%
8,7%
0,6%
0,7%
0,7%
0,6%
25,6%
25,5%
21,7%
23,8%
1,6%
1,7%
1,7%
2,1%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
5,9%
6,0%
5,6%
6,0%
13,2%
13,4%
11,9%
12,6%
12,6%
12,7%
11,8%
12,2%
1,5%
1,5%
3,0%
1,7%
2,8%
2,5%
2,2%
2,7%
12,6%
11,5%
12,1%
14,6%
5,0%
4,6%
4,3%
4,7%
3,0%
2,2%
1,7%
2,7%
2,1%
1,8%
1,5%
1,9%
3,1%
2,8%
2,8%
3,1%
2,3%
2,0%
1,7%
1,9%
1,5%
1,2%
1,1%
1,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,0%
0,8%
0,8%
0,9%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
99,8%
99,1%
100,5% 102,1%
8,5%
7,8%
8,6%
10,6%
8,7%
8,7%
8,1%
8,5%
100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
2013
3,1%
-3,5%
3,8%
1,0%
4,7%
7,1%
4,9%
3,4%
9,2%
2,6%
9,8%
1,8%
6,6%
5,0%
4,3%
4,5%
5,3%
2,6%
2,3%
5,8%
4,7%
12,5%
4,1%
4,0%
2013
9,2%
0,7%
24,1%
1,8%
0,4%
5,9%
12,7%
12,3%
2,0%
2,5%
12,7%
4,6%
2,4%
1,8%
2,9%
1,9%
1,2%
0,2%
0,9%
0,2%
100,4%
8,9%
8,5%
100,0%
Kaynak: BMD Araştırma, TÜİK
3
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri
Sektörlerin Reel GSYH Büyümesine katkısı (%)
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendire üretimi ve dağıtımı
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
İnşaat
Toptan ve perakende ticaret
Ulaştırma ve depolama
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
Bilgi ve iletişim
Finans ve sigorta faaliyetleri
Gayrimenkul faaliyetleri
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
Eğitim
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
Diğer hizmet faaliyetleri
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
Sektörler Toplamı
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri
Vergi-Sübvansiyon
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
0,2%
0,4%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,9%
1,1%
1,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,7%
0,6%
0,8%
0,3%
0,5%
0,4%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,8%
1,0%
1,3%
1,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
4,8%
5,1%
5,7%
0,5%
0,7%
1,3%
1,8%
0,1%
0,5%
0,4%
0,4%
2,9%
4,5%
4,3%
4,4%
2013
0,3%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,4%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1%
1,3%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
1,1%
0,4%
4,0%
Kaynak: BMD Araştırma, TÜİK
4
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2012 4.Ç
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ
RAPORU
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri
Harcamalar Yöntemiyle Reel GSYH Büyüme Hızı (%)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi
Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
(Eksi) Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
Yerleşik Hanehalklarının Yurtdışı Tüketimi
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları
Maaş, Ücret
Mal ve Hizmet Alımları
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Kamu Sektörü
Makine- Teçhizat
İnşaat
Özel Sektör
Makine- Teçhizat
İnşaat
(*) Stok Değişmeleri
Mal ve Hizmet İhracatı
(Eksi) Mal ve Hizmet İthalatı
Harcamalar Yöntemiyle GSYH'daki Paylar (%)
GSYH (1998 FİYATLARI İLE) (BİN TL)
Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi
Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
(Eksi) Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
Yerleşik Hanehalklarının Yurtdışı Tüketimi
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları
Maaş, Ücret
Mal ve Hizmet Alımları
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Kamu Sektörü
Makine- Teçhizat
İnşaat
Özel Sektör
Makine- Teçhizat
İnşaat
(*) Stok Değişmeleri
Mal ve Hizmet İhracatı
(Eksi) Mal ve Hizmet İthalatı
Harcamalar Yöntemiyle GSYH büyümesine katkı(%)
GSYH (1998 FİYATLARI İLE) (BİN TL)
Yerleşik Hanehalklarının Tüketimi
Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
(Eksi) Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi
Yerleşik Hanehalklarının Yurtdışı Tüketimi
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları
Maaş, Ücret
Mal ve Hizmet Alımları
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Kamu Sektörü
Makine- Teçhizat
İnşaat
Özel Sektör
Makine- Teçhizat
İnşaat
(*) Stok Değişmeleri
Mal ve Hizmet İhracatı
(Eksi) Mal ve Hizmet İthalatı
2013 3.Ç 2013 4.Ç
2013
1,3%
2,1%
2,9%
4,5%
4,3%
4,4%
4,0%
-0,2%
-0,5%
3,4%
5,1%
4,7%
5,3%
4,6%
1,0%
0,3%
4,2%
6,1%
4,5%
4,8%
4,9%
24,2%
11,6%
33,7%
21,7%
3,6%
-1,6% 10,5%
5,8% -14,9%
48,7%
7,1%
19,2%
12,4% 19,3%
8,5%
6,1%
7,6%
7,8%
1,7%
6,8%
5,9%
4,2%
3,6%
4,3%
3,5%
3,6%
4,0%
3,9%
11,1%
8,3%
11,0%
11,5%
0,0%
8,3%
7,6%
-1,7%
-2,7%
1,5%
3,4%
6,0%
6,4%
4,3%
23,1%
10,3%
51,3%
27,5%
17,1%
11,5% 22,9%
49,8%
42,4% 105,4%
41,4%
0,3%
-12,7%
3,9%
9,0%
2,8%
46,2%
25,2%
21,2%
29,2% 29,1%
-7,0%
-4,9%
-4,4%
-0,9%
3,6%
4,9%
0,7%
-10,0%
-7,0%
-4,2%
-1,5%
3,6%
8,6%
1,3%
-0,9%
-0,1%
-4,8%
0,8%
3,5%
-2,0%
-0,7%
35,8% -8132,0%
-6,3% -380,2%
79,0%
-25,4% -110,0%
16,1%
16,3%
5,1%
0,1%
-2,3%
-1,5%
0,1%
6,4%
-0,4%
7,1%
11,8%
5,8%
9,3%
8,5%
2012 4.Ç
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
2013
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
66,7%
66,7%
70,1%
65,5%
65,7%
67,3% 67,1%
70,7%
70,3%
72,7%
69,7%
70,5%
70,9% 70,9%
4,5%
4,1%
3,1%
4,8%
5,3%
4,2%
4,4%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%
0,5%
13,1%
10,7%
10,2%
10,6%
9,4%
13,4% 10,9%
4,8%
4,7%
5,1%
4,8%
4,4%
4,7%
4,7%
8,3%
6,0%
5,1%
5,8%
5,0%
8,6%
6,2%
24,9%
24,7%
25,3%
25,9%
22,6%
25,4% 24,7%
5,5%
4,1%
4,0%
4,8%
4,4%
5,9%
4,8%
2,3%
1,0%
0,5%
0,8%
0,8%
1,9%
1,0%
3,2%
3,1%
3,5%
4,0%
3,7%
4,0%
3,8%
19,4%
20,6%
21,4%
21,1%
18,1%
19,5% 19,9%
12,6%
14,0%
14,6%
14,9%
12,1%
13,1% 13,6%
6,7%
6,6%
6,8%
6,2%
6,0%
6,3%
6,3%
-5,4%
-1,4%
-2,1%
2,0%
4,1%
-3,9%
0,1%
28,3%
27,2%
25,8%
26,9%
25,2%
26,7% 26,2%
27,6%
27,8%
29,5%
30,9%
26,9%
28,9% 29,0%
2012 4.Ç
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
2013
1,3%
2,1%
2,9%
4,5%
4,3%
4,4%
4,0%
-0,1%
-0,3%
2,4%
3,4%
3,1%
3,6%
3,1%
0,7%
0,2%
3,0%
4,3%
3,2%
3,4%
3,5%
1,1%
0,5%
1,0%
1,0%
0,2%
-0,1%
0,5%
0,0%
-0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
1,1%
0,7%
0,8%
0,8%
0,2%
0,9%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,9%
0,5%
0,6%
0,7%
0,0%
0,7%
0,5%
-0,4%
-0,7%
0,4%
0,9%
1,3%
1,6%
1,1%
1,3%
0,4%
2,0%
1,3%
0,8%
0,7%
1,1%
1,2%
0,4%
0,5%
0,3%
0,0%
-0,2%
0,0%
0,3%
0,1%
1,6%
1,0%
0,8%
1,2%
1,1%
-1,4%
-1,0%
-0,9%
-0,2%
0,6%
1,0%
0,1%
-1,3%
-1,0%
-0,6%
-0,2%
0,4%
1,1%
0,2%
-0,1%
0,0%
-0,3%
0,0%
0,2%
-0,1%
0,0%
-1,9% 117,4%
0,1%
-7,6%
3,2%
1,0%
-0,2%
4,6%
4,4%
1,3%
0,0%
-0,6%
-0,4%
0,0%
1,8%
-0,1%
2,1%
3,7%
1,6%
2,7%
2,5%
Kaynak: BMD Araştırma, TÜİK
5
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi Reel Büyüme Hızı (%)
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi (yerleşik ve değil)
Gıda, İçki ve Tütün
Giyim ve Ayakkabı
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri
Sağlık
Ulaştırma ve Haberleşme
Eğlence ve Kültür
Eğitim
Lokanta ve Oteller
Çeşitli Mal ve Hizmetler
2012 4.Ç
1,0%
2,5%
2,2%
-1,9%
-4,2%
15,4%
-0,5%
-5,2%
6,9%
6,5%
1,2%
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketim Dağılımı (%)
2012 4.Ç
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi (yerleşik ve değil)
Gıda, İçki ve Tütün
Giyim ve Ayakkabı
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri
Sağlık
Ulaştırma ve Haberleşme
Eğlence ve Kültür
Eğitim
Lokanta ve Oteller
Çeşitli Mal ve Hizmetler
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketim Büyümesine Katkısı (%)
Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi (yerleşik ve değil)
Gıda, İçki ve Tütün
Giyim ve Ayakkabı
Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri
Sağlık
Ulaştırma ve Haberleşme
Eğlence ve Kültür
Eğitim
Lokanta ve Oteller
Çeşitli Mal ve Hizmetler
100,0%
28,0%
4,6%
10,0%
11,1%
6,0%
17,0%
4,8%
0,8%
4,4%
13,2%
2012 4.Ç
1,0%
0,7%
0,1%
-0,2%
-0,5%
0,9%
-0,1%
-0,3%
0,1%
0,3%
0,2%
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
0,3%
4,2%
6,1%
4,5%
4,8%
2,6%
4,2%
2,6%
0,2%
1,0%
-6,0%
-0,3%
8,7%
10,5%
2,1%
0,3%
-2,3%
0,2%
0,3%
2,8%
-3,2%
-1,3%
2,9%
7,9%
5,3%
9,3%
3,1%
0,0%
-5,1%
-8,4%
-2,5%
8,3%
7,4%
12,6%
9,5%
0,9%
-1,8%
0,0%
5,9%
6,3%
7,0%
4,7%
5,4%
6,9%
5,1%
3,0%
13,4%
11,8%
8,2%
5,7%
0,0%
12,9%
21,9%
2,7%
14,0%
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
27,3%
25,8%
26,5%
26,7%
27,0%
5,7%
6,8%
5,7%
6,0%
4,5%
10,2%
10,3%
9,8%
9,1%
9,8%
11,7%
11,7%
11,9%
11,5%
11,1%
5,6%
5,5%
5,0%
4,9%
5,3%
16,6%
16,8%
17,5%
17,0%
17,8%
4,8%
4,8%
4,4%
4,7%
4,9%
0,9%
1,4%
0,8%
0,7%
0,8%
4,9%
3,8%
4,0%
7,9%
4,5%
12,4%
13,0%
14,4%
11,5%
14,4%
2012
2013 1.Ç 2013 2.Ç 2013 3.Ç 2013 4.Ç
0,3%
4,2%
6,1%
4,5%
4,8%
0,7%
1,1%
0,7%
0,1%
0,3%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,6%
0,1%
0,0%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
-0,4%
-0,1%
0,4%
0,9%
0,6%
0,5%
0,2%
0,0%
-0,2%
-0,4%
-0,4%
1,4%
1,3%
2,1%
1,7%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,5%
0,5%
0,6%
0,3%
0,0%
1,7%
3,2%
0,3%
2,0%
2013
4,9%
1,9%
5,2%
0,2%
3,7%
-2,9%
9,5%
2,7%
5,4%
9,2%
12,8%
2013
100,0%
26,5%
5,7%
9,7%
11,6%
5,1%
17,3%
4,7%
0,9%
5,1%
13,3%
2013
4,9%
0,5%
0,3%
0,0%
0,4%
-0,2%
1,6%
0,1%
0,0%
0,5%
1,7%
Kaynak: BMD Araştırma, TÜİK
6
MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
31/03/2014
2013 4. ÇEYREK
GSYH Gerçekleşmeleri
2011 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya
da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef
fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir.
BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli
olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla
birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya
dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi
bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname
ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan
ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 079 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content