close

Enter

Log in using OpenID

2014 nisan ayı meclis toplantısı

embedDownload
MECLİS TOPLANTISI
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
28 Nisan 2014
MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI
MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU
TÜRKİYE İHRACATI
(2013)
%
MALEZYA İTHALATI
(2013)
%
1 Motorlu Kara Taşıtları vs.
12,01 Elektrik ve Elektronik Ürünleri
27,7
2 Demir ve Çelik
11,54 Diğer Ürünler
18,9
3 Tekstil Ürünleri
9,71 Rafine Petrol Ürünleri
11,1
4
Başka Yerde Sınıflandırılmamış
Makine ve Teçhizat
5 Giyim Eşyası
6
Gıda Ürünleri ve İçecek
7 Kimyasal Madde ve Ürünler
8
Metal Eşya Sanayi (Makine ve
Teçhizatı hariç)
9 Plastik ve Kauçuk Ürünleri
8,42
Kimyasal Madde ve Ürünler
8,37 Makine ve Parçaları
8,4
7,02 Ulaşım Araçları
6,5
5,01 Metal Ürünleri
6,3
4,65
Demir ve Çelik Ürünleri
4,0
4,63
Ham Petrol
3,4
4,25
Optik, Bilimsel Aletler
2,7
10
Başka Yerde Sınıflandırılmamış
Elektrikli Makine ve Cihazlar
11
Kok Kömürü, Rafine Edilmiş
4,15 İşlenmiş Gıda
Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıtlar
Kaynak: TUİK, Matred
8,6
2,4
ULUSLARARASI BAKIŞ
 Son açıklamaları ile Standard&Poor's ve Fitch Türkiye'nin yatırım yapılabilir
pozisyonunu korusa da, Moody’s kırılganlıkların altını çizmiş, Morgan Stanley,
Türkiye için tavsiyesinin 'ağırlığını azalt'a indirmiştir.
 Standard&Poor's; gelişmekte olan ülkeler arasında incelediği yedi bankacılık
sistemi arasında en yüksek hassasiyetin, Türkiye ve Güney Afrika'nın bankacılık
sistemlerinde görüldüğünü ifade etmiştir.
 Derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda ve raporlarda;
Türkiye’nin güçlü tarafının kamu dengeleri, zayıf tarafının da şirketlerin
borçluluğu ile büyüme, kur ve faiz şoklarına olan kırılganlık olduğunun altı bir kez
daha çizilmiştir.
 2015 yılında Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı G20’nin Nisan ayındaki
toplantısında da; özellikle üye ülkelerin, önümüzdeki 5 yıl içinde büyüme hızını
%2’nin üstüne çıkarmasının ve bu amaçla da gerekli yapısal reformların
tamamlanmasının önemi vurgulanmıştır.
 Dünya Bankası iç talepteki daralma nedeniyle, Türkiye için 2014 yılı büyüme
tahminini yüzde 2,4 seviyesine indirmiştir.
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)
KÜRESEL FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU (Nisan 2014)
 Fed'in çıkış stratejisinin önemli yan etkilerinin görülebileceği,
 ABD'de piyasa likiditesinin zayıflamasının ekonomik şoklara neden
olabileceği,
 Dünya piyasalarının likidite yerine büyüme odaklı hale gelmesi gerektiği,
 Ukrayna riskinin
oluşturacağı,
artması
halindeyse
 Euro
Bölgesi'nde
bankaların
hızlandırılması gerektiği,
finansal
sağlamlığına
istikrar
için
ilişkin
politikaların
tehdit
Gelişmekte olan ülkelerde;
 Makroekonomik dengesizliklerin arttığı,
 Reel sektörün, orta ölçekli şokları kaldırabileceği,
 Özel sektör borcunun ülke ekonomilerini kırılganlaştırdığı belirtilmiştir.
UKRAYNA-RUSYA ENERJİ HATTI
Ukrayna üzerinden gelen
doğalgaz ana boru hatları
ÜLKE
Ukrayna üzerinde talepleri olan rakip bloklar
Ukrayna üzerinden en çok Rus
gazı alan AB ülkeleri
Rusya’dan ithal edilen gaz
kullanımı (%)
AB Ortaklık Anlaşması
Demokrasinin
geliştirilmesi karşılığında,
28 AB Ülkesi ile serbest
ticaret bölgesi
Avrasya Gümrük Birliği
Rusya, Beyaz Rusya ve
Kazakistan’ın ekonomik
entegrasyonu.
(Politik bir bağlantı yok)
Almanya
UKRAYNA
Fransa
İtalya
Ukrayna’nın Politik ve Kültürel Ayrışması
Çoğunluğu Ukraynaca
konuşan
Çoğunluğu Rusça
konuşan
Rusya-AB çekişmesinin temel sebebi
DOĞALGAZ
Ukrayna tarafından
tüketilen ve Rusya’dan ithal
edilen doğalgaz oranı
Rusya tarafından AB’ye
Ukrayna üzerinden ihraç
edilen doğalgaz oranı
İHRACATIMIZDAKİ İLK 10 ÜLKE VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
İHRACAT
Ülkeler
2013 YILI
Değer
(Milyon Dolar)
13.706
ALMANYA
11.953
IRAK
8.773
İNGİLTERE
6.965
RUSYA
6.718
İTALYA
6.378
FRANSA
5.636
ABD
4.966
BAE
4.335
İSPANYA
4.193
İRAN
TÜRKİYE
Genel Toplam İçindeki Payı (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kaynak: TUİK, IMF
BÜYÜME (%)
PMI
CDS
Satınalma
Ülke Risk
Yöneticileri
Primi
Endeksi
2014 YILI
Payı (%)
9,0
7,9
5,8
4,6
4,4
4,2
3,7
3,3
2,9
2,8
48,5
2013
YILI
0,5
4,2
1,7
1,3
-1,9
0,3
1,9
1,8
-1,2
4,0
2014
YILI (T)
1,7
5,8
2,8
1,3
0,6
1,0
2,8
2,5
0,9
2,5
Mart
17 Nisan
53,7
55,3
48,3
52,4
52,1
55,5
57,7
52,8
51,7
21
23
240
116
48
17
94
201
YAKIN GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK
BUGÜNÜN GÜNDEM MADDELERİ
1.İki seçim
yansımaları,
sürecinin
Türkiye’nin
siyasi
ve
ekonomi
geleceğine
2.AB normları çerçevesinde, demokrasi ve hukuk alanındaki açıklarımız,
3.Barış sürecinin uzaması,
4.AB ve ABD’de toparlanma güçlenirken, sınır komşularımızda bitmeyen
sorunlar,
5.32 yılda 16 kere değişen Anayasa’nın ve 11 yılda 13 kez değişen eğitim
sisteminin gelecek Türkiye’sinden uzak kalması
SANAYİ ENDEKSİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
15
155,0
134,2
135,0
115,0
127,5
118,3
110,7
118,1
95,0
125,6
129,0
136,7
125,6
124,5
5
118,1
112,4
114,3
10
129,8
112,6
103,0
120,6 118,2
113,0
120,9
113,5
0
107,6
105,8
101,7
99,5
98,3
75,0
78,8
-5
94,3
68,8
-10
73,1
62,1
-15
55,0
EBSO
İSO
Büyüme
EBSO üyelerinin yılın 6 ayına ilişkin; üretim, ihracat, satışlar ve
istihdamdaki gelişmeleri gösteren sanayi endeksi ile büyüme arasındaki
ilişki istatistiksel olarak incelendiğinde güçlü pozitif yönde %85’lik bir
ilişki gözlenmiştir.
İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ 2013-2014
Ülke Adı
SIRALAMA
2013
2014
Singapur
Hong Kong
1
2
1
2
Yeni Zelanda
3
3
ABD
Danimarka
Malezya
Kore
Gürcistan
Norveç
İngiltere
Güney Afrika
Macaristan
TÜRKİYE
Azerbaycan
4
5
12
8
9
6
7
39
54
71
67
4
5
6
7
8
9
10
41
54
69
70
Kaynak :Dünya Bankası
Teşekkürler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content