close

Вход

Log in using OpenID

Bir çocuk değişir, dünya değişir……… - Neurometrika-Tech

embedDownload
Bir çocuk değişir, dünya değişir………
Toplumu oluşturan bireylerin;
 Yaklaşık %95’i normal zeka
 Yaklaşık %3’ü alt zeka
 Yaklaşık %2’si üstün yetenek grubuna girmektedir.
Toplumu Oluşturan Bireyler
normal zeka
alt zeka grubu
üstün yetenekli
ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARLA İLGİLİ
ÖZEL SEKTÖRDEKİ KURUMLAR
 Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)
* Kuruluş: 2000, mezun sayısı: 391, mevcut öğrenci sayısı: 104
 Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
 İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Anadolu Üniversitesinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yürütülen
Üstün Yetenekliler Eğitim Programları
 İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Eğitim Anabilim Dalı’nda üstün zekalı
öğrenciler için sınıf öğretmeni yetiştirme programı
 Çocuk üniversiteleri: Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde
uygulanmaktadır.
 Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma
Merkezi
BİLİM SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM)
 BİLSEM üstün yetenekli öğrenciler için ülkemizdeki en kapsamlı
eğitim modelidir.
 İlk BİLSEM 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ankara’da açılmıştır.
 BİLSEM, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli
öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve yetenek
türlerine uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılmaktadır.
BİLSEM’lere Öğrenciler Nasıl Seçiliyor?



Sınıf öğretmeni tarafından doldurulan Gözlem Formu
Temel Kabiliyetler Testi (TKT 7-11)
Wechsler Çocuklar için Geliştirilmiş Zeka Testi Düzenlenmiş Formu
(WISC-R)
Üstün yeteneğin
belirlenmesinde
nöropsikolojik testler
Zeka Bölümleri, Sözel Tanımlar, Oranlar
Zeka Bölümü
140 ve üstü
Tanımı
Oran
%
Deha
2.20
130-139
Çok üstün zeka
120-129
Üstün zeka
6.7
110-119
İleri zeka/parlak normal zeka
16.1
90-109
Normal zeka
50.0
80-89
Donuk normal zeka/tutuk zeka
16.1
70-79
Sınır zeka/düşük zeka
6.7
50-69
Hafif derecede zeka geriliği / eğitilebilir
geri zekalılık
31-49
Orta derecede zeka geriliği / öğretilebilir
geri zekalılık
20-30
<20
Ağır derecede zeka geriliği
Çok ağır derecede zeka geriliği
2.2
ÜSTÜN YETENEK
BESLENMELİ, BÜYÜTÜLMELİ, KORUNMALIDIR
gizli
ortaya çıkıyor
görünüyor ve gelişiyor
STROOP BÖLÜM 5 SÜRE
mavi sarı kırmızı yeşil
yeşil mavi sarı kırmızı
yeşil kırmızı mavi sarı
kırmızı yeşil sarı mavi
sarı kırmızı yeşil mavi
kırmızı mavi sarı yeşil
1390
1380
1370
Series1
Alt Yetenek Grubu
1360
Series2
Üst Yetenek Grubu
1350
1340
1330
1320
1
İŞARETLEME TESTİ TOPLAM İŞARETLENEN HEDEF SAYISI
3700
3650
3600
Series1
3550
Series2
3500
3450
3400
3350
3300
1
İşaretleme Testi: Dikkati sürdürme yeteneğinin alt ve üst yetenek
düzeyinden gelen bireylerdeki durumu.
GİSD-B TOPLAM PUAN
40
35
30
Series1
Üst Yetenek Grubu
Alt Yetenek Grubu
Series2
25
20
15
10
5
0
1
GİSD-B: Kısa süreli bellek kapasitesi ve ezber öğrenme yeteneğinin alt ve
üst yetenek düzeyinden gelen bireylerdeki durumu.
BİLNOT BATARYASI
TESTLERİ İLE
DEĞERLENDİRME
Zeka Bölümü (ZB) 130'un üstündeki çocukların BİLNOT Bataryası puanları
aynı yaş ve eğitim grubunda olup ZB 90-130 olan çocuklardan daha
yüksektir.
 ZB 130’un üstünde olan çocukların üstün puan aldığı alanlar
 Bu puanların hangi BİLNOT Bataryası testlerinden sağlandığı
aşağıda belirtilmektedir:
 Görsel mekansal biliş (% 57.77):
BİLNOT Bataryası Raven Progresif Matrisler Testi
 Öğrenme yeteneği (%34.25):
BİLNOT Bataryası Sayı Dizileri Öğrenme Testi
 Çelişki çözümleme ve tepki ketleme yeteneğini ölçmek üzere
geliştirilmiş görevlerdeki tepki hızı %27 dolaylarında daha kısadır:
BİLNOT Bataryası Stroop testi TBAG Formu 5. Bölümü
 Sürekli dikkati ölçmek üzere geliştirilmiş görevlerde doğru tepki sayılar
%1- %2 oranında daha yüksek, ancak görevleri tamamlama
sürelerindeki %7-16 oranında daha kısadır:
BİLNOT Bataryası İşaretleme Testi
 Seçici dikkati ölçmek üzere geliştirilmiş görevleri tamamlama
sürelerindeki üstünlük de, %7-%18 dolaylarındadır:
BİLNOT Bataryası Stroop testi TBAG Formu 2. ve 4. Bölüm
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 299 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа