close

Enter

Log in using OpenID

15 Eylül 2014 den itibaren geçerli ders programı.

embedDownload
9/A
10/A
9/B
12/A
11/A
ATATÜRK
Zaman
İHO
EK BİNA
9/C-A.MES.
11/B-DEN
11/D-Ç.G.
İHL-9
12/D-Ç.G.
12/B-DEN
İHL-10
1
COĞ-9
9
MÜZ9
8
MAT10
13
DİLA11
20
S.MAT12
6
GÖRSEL
18
09:00
TAR9
11
BED11
24
EÇPR
25
AVTEK
23
TED12
17
1
2 Muzaffer YENİLMEZ
2
COĞ-9
9
SOSET
4
MAT10
13
DİLA11
20
S.MAT12
6
GÖRSEL
18
09:50
TAR9
11
BED11
24
ÖZEĞT
26
AVTEK
23
TED12
17
2
3 Coşkun ERDEM
3
S.İŞLET
14
MAT9
13
TED10
20
REHBER
6
S.SOSET
8
GÖRSEL
18
10:40
FİZİK9
21
YUMUŞ
23
TCİT11
11
TED12
17
ANİM
25
3
4 Gökşen DEMİR ERDEM
4
S.İŞLET
14
MAT9
13
TED10
20 S.COĞ-11
9
S.SOSET
8
11:30
FİZİK9
21
YUMUŞ
23
TCİT11
11
TED12
17
ANİM
25
4
5
MAT9
13
S.İŞLET
14
REH10
21 S.COĞ-11
9
DİLA12
20
13:10
MAT9
6
AVARAÇ
23
TED11
17
S.BED12
24
OYUN
26
5
6
MAT9
13
S.İŞLET
14
FİZİK10
21
TCİT11
11
DİLA12
20
14:00
MAT9
6
AVARAÇ
23
TED11
17
S.BED12
24
OYUN
26
6
7 Binnur PEHLEVAN
7
SOSET
5
COĞ-9
9
FİZİK10
21
TCİT11
11
14:50
SOSET
3
TED11
17
EÇPR
25
TRAFİK
24
REH.12
26
7
8 İlkay YENİLMEZ
8
TAR9
11
COĞ-9
9
15:40
REHBER
14
10 Nefise Ceyda BALTACILAR
1
MAT9
13
S.ALM.
1
COĞ-10
9
BED11
24
S.MAT12
6
09:00
MESGEL
14
DİN11
28
DİLA11
20
AVTEK
23
TED12
17
FİZİK9
21
1
11 Devrim KARABULUT
2
MAT9
13
S.ALM.
1
COĞ-10
9
BED11
24
S.MAT12
6
09:50
MESGEL
14
TED11
17
DİLA11
20
AVTEK
23
TRAFİK
7
FİZİK9
21
2
12 Helinnur ÜNAL
3
BED9
24
İNG9
16
MAT10
13
S.MAT11
6
S.COĞ-12
9
10:40
BİY-9
7
TED11
17
EÇPR
25
REHBER
23
DİLA12
20
FİZİK10
21
3
13 İliz TARIKCI
4
BED9
24
İNG9
16
MAT10
13
S.MAT11
6
S.COĞ-12
9
11:30
BİY-9
7
DNZBAL
23
EÇPR
25
DİN12
28
DİLA12
20
FİZİK10
21
4
14 Özgün AKYOL
5
BİY-9
7
MAT9
13
BED10
24
İNG11
16
ÇTDT12
11
13:10
TED9
20
DNZBAL
23
DİN11
28
TED12
17 S.COĞ-12
2
5
15 Esra ÖVET
6
BİY-9
7
MAT9
13
BED10
24
İNG11
16
ÇTDT12
11
14:00
DİN9
28
AKVAR.
23
TED11
17
DİLA12
20 S.COĞ-12
2
6
16 Şule TEMUR YILMAZ
7
İNG9
16
BİY-9
7
S.A.ED.10
1
FELSEFE 22
14:50
DİLA9
17
AVARAÇ
23 S.COĞ-11
9
DİLA12
20
28
7
17 Seher BAL
8
İNG9
16
BİY-9
7
FELSEFE 22
15:40
DİLA9
17
AVARAÇ
23 S.COĞ-11
9
19 Ahmet SUBAŞI
1
TED9
20
MAT9
13
DİLA10
17
DİN11
28
İNG12
27
GÖRSEL
18
09:00
İNG9
16
TATLISU
23
BED11
24
KİMYA9
10
COĞ-10
9
1
20 Yakın ARSLAN
2
TED9
20
MAT9
13
DİLA10
17
S.TDB
28
İNG12
27
GÖRSEL
18
09:50
İNG9
16
TATLISU
23
BED11
24
KİMYA9
10
COĞ-10
9
2
21 Serkan DEMİRTAŞ
3
MAT9
13
TED9
20
İNG10
27
TED11
17
DİN12
28
GÖRSEL
18
10:40
İNG9
16
CANLI Y.
23
ÖZEĞT
26
COĞ-9
9
KİMYA10
10
3
22 Aylin REYHAN
4
MAT9
13
DİN9
28
İNG10
27
TED11
17
TRAFİK
7
11:30
İNG9
16
BAL.HA.
23
ÖZEĞT
26
COĞ-9
9
KİMYA10
10
4
5
REH.9
7
İNG9
16
DİN10
28
S.DİLA11
20
TED12
17
GÖRSEL
18
13:10
S.DEMO9 11
BAL.HA.
23
ÖZEĞT
26
6
DİN9
28
İNG9
16
BİY-10
7
S.DİLA11
20
TED12
17
GÖRSEL
18
14:00
BED9
24
TCİT11
11
ÖZEĞT
26
6
25 Ramiha Nuray COŞKUN
7
İNG9
16
SAĞ-9
7
S.TDB
28
GÖRSEL
18
14:50
BED9
24
TCİT11
11
ÖZEĞT
26
7
26 Çocuk 2
8
İNG9
16
BİY-9
7
1
KİMYA9
10
TED9
20
MAT10
13
S.MAT11
6
S.COĞ-12
9
09:00
İNG9
16
CANLI Y.
23
ÖZBAK
26
1
2
KİMYA9
10
TED9
20
MAT10
13
S.MAT11
6
S.COĞ-12
9
09:50
İNG9
16
CANLI Y.
23
ÖZBAK
26
2
3
İNG9
16
DİLA9
17
S.GÖR10
18 S.COĞ-11
9
S.DİLA12
20
10:40
MÜZ9
8
AKVAR.
23
DRAMA
26
4
İNG9
16
DİLA9
17
S.GÖR10
18 S.COĞ-11
9
S.DİLA12
20
11:30
SOSET
3
AKVAR.
23
DRAMA
26
5
TED9
20
İNG9
16
MÜZ10
8
TED11
17
REH12
10
13:10
MAT9
6
S.COĞ-11
9
İNG11
27
6
SOSET
5
İNG9
16
TED10
20
GÖRS.11
18
MÜZ12
8
14:00
MAT9
6
S.COĞ-11
9
İNG11
27
6
S.DİKS
20
S.GÖR11
18
14:50
COĞ-9
9
İNG11
27 FELSEFE 22
7
S.GÖR11
18
15:40
COĞ-9
9
İNG11
27 FELSEFE 22
8
5 Mehmet AK
6 Zeynep KÖZLEME
Pazartesi
1 Gülşen BENLİ
Günler
ANA BİNA
Pazartesi
Adı Soyadı
SINIFLAR / DERSLER
Saatler
No
Saatler
ÖĞRETMENİN
Günler
KARABURUN MORDOĞAN FATMA EMİN KARAAĞAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
8
DİN12
Salı
Salı
9 Ali DEMİRGÖZ
8
24 Volkan Onur DİNÇER
S.DRAMA 17
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
5
15:40
Çarşamba
23 Özlem ASKER
Çarşamba
18 Barlas BAYINDIR
8
27 Neşem YAYLAN
3
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
4
TPL.
08:50
1.
09:00 - 09:40
2.
09:50 - 10:30
7
S.ALM.
1
KİMYA9
10
3.
10:40 - 11:20
8
S.ALM.
1
KİMYA9
10
4.
11:30 - 12:10
1
BİY-9
7
FİZİK9
21
TAR10
11
S.GEO11
6
TED12
17
09:00
TED9
20 FELSEFE 22
S.ALM11
1
1
20 FELSEFE 22
S.ALM11
1
2
ÖĞLEDEN SONRA
5
13:05
2
SAĞ-9
7
FİZİK9
21
TAR10
11
S.GEO11
6
S.TED12
17
09:50
TED9
5.
13.10 - 13:50
3
DİLA9
17
BED9
24
BİY-10
7
S.TAR11
11
S.GEO12
6
10:40
KİMYA9
10
DİLA11
20
REH11
22
6.
14:00 - 14:40
4
DİLA9
17
BED9
24
BİY-10
7
S.TAR11
11
S.GEO12
6
11:30
KİMYA9
10
DİLA11
20
EÇPR
25
7.
14:50 - 15:30
5
TAR9
11
SOSET
4
KİMYA10
10
S.TED11
17
BED12
24
13:10
MAT9
6
REH. 11
18
EÇPR
25
8.
15:40 - 16:20
6
MÜZ9
8
REH9
11
KİMYA10
10
S.SOS
22
BED12
24
14:00
MAT9
6
S.GÖR11
18
EÇPR
25
6
7
FİZİK9
21
TAR9
11 S.A.ED.10
1
S.SOS
22
14:50
BİY-9
7
S.GÖR11
18
EÇPR
25
7
8
FİZİK9
21
TAR9
11
15:40
SAĞ-9
7
Cuma
TPL.
40
40
35
37
Öğretmen
Sınıf
Öğretmen
Kulüp Adı
9/A
Binnur PEHLEVAN
Kültür Edebiyat Seher BAL
9/B
Devrim KARABULUT
Kütüphane
9/C
Özgün AKYOL
Sivil Savunma Ali DEMİRGÖZ
10/A
Serkan DEMİRTAŞ
Spor
11/A
Zeynep KÖZLEME
Zeka Oyunları İliz TARIKCI
11/B
Barlas BAYINDIR
Müzik
11/D
Aylin REYHAN
12/A
Nefise Ceyda BALTACILAR
12/B
Özlem ASKER
12/D
Çocuk 2
30
Yakın ARSLAN
Volkan Onur DİNÇER
İlkay YENİLMEZ
6
3
39
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
3
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
4
5
8
37
37
14
14
6
6
2014-2015 NÖBET LİSTESİ
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Ek Bina
Ana Bina
Öğretmen
Ali DEMİRGÖZ
Devrim KARABULUT
Şule TEMUR YILMAZ
İliz TARIKCI
Yakın ARSLAN
Nefise Ceyda
BALTACILAR
Seher BAL
Serkan DEMİRTAŞ
Volkan Onur DİNÇER
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Çocuk 2
Mehmet AK
Gökşen DEMİR ERDEM
Mehmet AK
Mehmet AK
Coşkun
ERDEM
Özgün AKYOL
Coşkun
ERDEM
Özlem ASKER
Gökşen DEMİR ERDEM
Müdür
Yardımcısı
Coşkun
ERDEM
Ramiha Nuray COŞKUN
Aylin REYHAN
Coşkun
ERDEM
Barlas BAYINDIR
Coşkun
ERDEM
12.9.2014
Muzaffer YENİLMEZ
Müdür Bşyrd.
NOT : Okul kulüplerinin faaliyetleri ders saatleri dışında gerçekleştirilecektir.
Perşembe
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
Cuma
SABAH
Perşembe
28 Hasan KORU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content