close

Вход

Log in using OpenID

14-22 mayıs 2014 iran sağlık turizmi gezisi raporu

embedDownload
14-22 MAYIS 2014 İRAN SAĞLIK TURİZMİ GEZİSİ RAPORU
Sağlık Turizminde İran Pazarı
Türkiye -İran arasındaki tarihi, kültürel, ticari ilişkiler
ve komşumuz olması, vizenin olmaması, son olarak
da turizmde yıllık iki milyona yaklaşan İranlı turist sayısı ile sağlık turizmi için potansiyel yüksek bir ülkedir. İran ile olan ilişkilerimiz son zamanlarda çok daha iyi bir seviyeye gelmiştir. Yaklaşık iki ay önce Sayın
Başbakanımızın İran’ı ziyareti sırasında İran için söylediği “Kendimiz ikinci evimizde hissediyoruz” sözü
ve 2015 yılında ihracat hedefi olarak 30 milyar USD
hedef koyması bu pazarın ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. 2012 yılında Türkiye’ye 2.703 tedavi
için ,1.732 termal turizm için ve 1.186.343 turizm
hizmetlerinden faydalanmak için İranlı gelmiştir.
İran, sağlık turizminde bölgesinde özellikle de medikal turizmde bir destinasyon ve bize rakiptir. Buna
rağmen gezimiz sonrasında sağlık turizmi ile ilgili bir çok alanda işbirliği yapılabileceği ortaya çıkmıştır.
Özellikle ileri teknoloji gerektiren Robotik cerrahi, kanser tedavileri, diyabet hastalarında kullanılmaya
başlanan ileal interpozisyon ameliyatı ve estetik cerrahi vb. alanlarda ciddi bir talebin ve ihtiyacın olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıca sağlık turizminde entegrasyon kapsamında termal turizm, Rehabilitasyon hizmetleri ve sağlık
alanında kısa süreli eğitimler konusunda da önemli işbirlikleri yapılacağı aşikardır. Tüm bunlar için uzun
süreli ve isabetli tanıtım çalışmalar gerekmekte olup Platform olarak bu çalışmaları yapacağız.
Gezi Programı Hakkında
VİSİTTRUKEYFORHEALTHCARE Platformu’nun 17-21 Mayıs 2014 tarihleri arasında İran’a yaptığı sağlık
turizmi gezisi başarı ile tamamlandı. Geziye platformla birlikte; Bolu Sağlık Turizmi Derneği, sağlık turizmi alanında çalışan Myosvi Seyahat Acentesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Antalya’da özellikle yabancı turistlere hizmet veren Belek Diyaliz Merkezi katıldı. İran Sağlık Fuarı’na başta Acıbadem
Sağlık Grubu, Medikal Sağlık Grubu olmak üzere çeşitli alanlarda medikal sektöründe hizmet veren Türkiye den 13 kuruluş katıldı. Fuarın ilk iki gününde fuar ziyaretçilerine yönelik tanıtımlar yapıldı. Üçüncü
günü ise fuar alnında bulunan salonlarda sağlık turizmi ile ilgili seminerler verildi.
Fuarda Düzenlenen Bedava Tatil Çekilişleri İle Türkiye Tanıtıldı
Platformun düzenlediği sağlık turizmi seminerine fuar boyunca standa gelip kayıt yaptıran iki yüzü aşkın
kişinin arasında çekiliş yapıldı. Gezinin en renkli bölümlerinden birisi olan çekilişlerde 2 kişi Türkiye de
1
üç günlük bedava termal tesislerde tatil, 3 kişiye Bolu’da üç günlük bedava tatil ve 3 kişi de Türkiye’de
hastanede ücretsiz Check –up hediye kazandılar. Bu çekilişler sayesinde platformun standındaki tanıtımlar ve seminere ilgi beklenenden fazla oldu. Böylece İran’da Türkiye’nin tanıtımı daha etkin yapıldı.
Ülkemizin sağlık turizmi potansiyeline farkındalık artırılmış oldu.
İran’dan Rehabilitasyon, Robotik Cerrahi, Diyabet Hastalarında Uygulanan İleal İnterpozisyon Ameliyatına Ve Estetik Cerrahisine Çok Büyük Bir Talep Var
Gezinin bir bölümünde İran’da bulunan özel hastaneler ve diyaliz merkezleri gezildi. İran sağlık sektörü hakkında bilgi edinildi. İran’da sağlık hizmeti sunucularının yaklaşık yüzde 10 özel sektörden ibaret
olduğu, sağlık hizmetlerinin sunumumun ambargolara rağmen belirli bir seviyede olduğu ve çevre ülkelere yönelik ciddi oranda ucuz sağlık turizmi yapıldığı görüldü. Ancak yetkililer İran halkının başta
rehabilitasyon, kanser tedavisi ,robotik cerrahisi, ileal interpozisyon ameliyatı ve bazı estetik ameliyatları gibi sağlık hizmetlerinin Türkiye’den alınabileceği, bu alanların Türkiye’deki sağlık kuruluşlarınca
değerlendirilebileceği ifade edildi.
İran Gezi Programı Kapsamında Tahran’da Türkiye - İran Sağlık Turizmi Fırsatları Semineri Düzenlendi
Gezi programı kapsamında Tahran İstiklal Otel’de Türkiye-İran arasında sağlık turizmi fırsatlarının değerlendirildiği bir seminer düzenlendi. Seminere; Tahran’da bulunan Ticari Müşavirimiz Himmet Geriş,
Platform Başkanımız Dr. Dursun Aydın, Türkiye’den gelen katılımcılar, İran’da faaliyet gösteren seyahat
acentaları, medikal ürün üreticileri ve satıcıları ile İran Medikal sektöründe tek otorite olan Medikal,
Dental, Laboratuvar Ekipmanları Üreticileri Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. Seminerde konuşmacılar Türkiye ve İran arasındaki ticari işbirliğinin her geçen gün arttığına dikkat çektiler. Katılım2
cılar bu işbirliğinde sağlığın ve turizmin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiler. Seminerde özellikle
sağlık turlarının termal turizmin ve ileri seviye tıbbi hizmetlerinde İranlıların Türkiye’den çok fazlaca
hizmet alabileceklerine değinildi. Bunun için iki ülke arasındaki tanıtım ve işbirliklerini daha da artması
gerektiği vurgulandı.
Türkiye’den Gelen Heyet Tahran’da Konsolosluğu Ziyaret Etti
Gezimizin bir bölümünde de konsolosluk ziyareti vardı. Burada yapılan toplantıya Ticari Ateşemiz Himmet Geri, Ticaret Müşavirliği Uzmanı Hayedeh Motevassel ,Kültür ve Turizm Ateşemiz Ahmet Yakup
Erkılıç, İran Tez Tur temsilcisi Arman Hudaperest ve Türkiye’den gelen heyet katıldı. İran ve İran’daki
ticaret ve sağlık sistemleri hakkında bilgi alındı. Platformun gelecekteki İran çalışmalar hakkında görüş
alışverişi yapıldı.
Visitturkeyforhealthcare Platformu İran Tabipler Birliği İle İşbirliği Yapacak
Türkiye –İran sağlık turizmi köprüsünü kurmak için yapılan en somut toplantı İran Tabipler Birliği ile yapılan toplantı oldu. Platform İran gezisinin son gününde İran Tabipler Birliği yönetim kurulu ile odanın
merkez binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya İran Tabipler Birliği Başkanı Dr. Ali Reza Zali başkanlık yaptı. Toplantıda Türkiye’nin sağlıkta son 10 yılda geldiği başarı anlatıldı. İran tarafı bu başarıyı takdirle karşıladıklarını, mutlaka bu bilgi birikiminden ve tecrübeden faydalanmak istediklerini belirttiler.
İran’ın ambargolara rağmen sağlıkta belirli bir seviyede olduğunun ancak başta eğitim ve ileri teknolojilerin kullanımı konusunda Türkiye’ye ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler. Platform ile İranlı hekimlerin
kısa süreli Türk hastanelerinden kurs ve sertifikalı eğitim konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirttiler ve bu konu için bir heyet kuracaklarını ifade ettiler. İranlıların Türkiye’ye başta sağlık olmak üzere
eğitim için daha fazla öğrenci gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Platform Başkanı Dr. Dursun Aydın bir
sivil toplum kuruluşu olarak İran Tabipler Birliği ile sağlık eğitimi ve sağlık turizmi konularında sıkı bir
işbirliğine gireceklerini, bu konuda bir protokol yapılacağını ve hatta İranlı hekimlerin Türkiye’de çalışabilmeleri için imkanların araştırılacağını söyledi.
3
Programın Son Günü Tahran Gezisi ve Yemeklerine Ayıldı
Türkiye’den gelen heyet yoğun programın ardından İran’ın kültürünü yakından görmek için meşhur
sarayları gezdi. İran’ın ünlü kebaplarından yedi. Gezi esnasında İran hatırasını sürekli canlı tutmak için
hediyeler ve alışverişler de yapıldı.
Tahran’da Sağlık Turizmi Tarlasına Tohumlar Ekildi ve Sağlık Turizmi Köprüleri Kuruldu
Yedi günlük yoğun bir çalışmadan sonra heyet Türkiye – İran sağlık turizmi köprüsün inşaatının temelini
atarak geri döndü. Bu gezi bir durum tespiti, bir başlangıç, ön inceleme ve ilk bağlantılarının kurulduğu
bir gezi olmuştur.
Visitturkeyforhealthcare Platformu olarak 2015 De Tahranda Ofis Açağız.
4
Bu bir haftalık çalışma ile tarlaya sağlık turizmi tohumunun ekildi. Hiç kimsenin ertesi gün hemen meyve
beklememesi gerekiyor. Bu tarlanın sulanması, ilaçlanması bakımının yapılması ve sabırla çalışılıp tanıtım ve işbirliği çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Neticede çok verimli ve bereketli ürünlerin alınacak. Platform olarak İran’daki ektiğimiz sağlık turizmi tarlasının bakımını sabırla yapacağız. Önümüzdeki
günlerde taraflar arası protokoller yapılacak. Çeşitli heyetler her iki ülke arasında gelip gidecekler.
2015 yılında platform olarak Tahran’da Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini tanıtacak ve yapılan işbirlikleri takip etmek için bir ofis açılacaktır.
Sonuç olarak:
1. Türkiye-İran arasında sağlık turizmi alanında ciddi işbirlikleri yapılabilir.
2. İleri teknoloji gerektiren sağlık hizmetlerini İran’a pazarlayabiliriz.
3. Termal turizm ve rehabilitasyon konularında net talepleri var hatta bu konuda yatırım işbirliğine de
girilebilir.
4. Devre mülke karşı aşırı bir talep var. Bu konu ayrıca çalışılması gerekiyor.
5. Medikal cihaz ve ekipmanlar ve bunlarla ilgili teknolojiler üzerine bir çalışma yapılması gerekiyor.
6. En önemlisi İranlı hekimler ve sağlık işletmecileri ve halkın çoğu Türkiye’de sağlıkta gelinen yeri tam
olarak bilmiyorlar. Türkiye olarak sağlık turizmi potansiyelimizi İran’a çok iyi anlatmalıyız. Bu konularda ciddi tanıtım ve pazarlama yapmalıyız. Platformumuz İran’a yönelik tanıtım faaliyetlerine devam
edecektir.
7. Son olarak da İran Tabipler Birliği ile platform olarak çok sıkı işbirlikleri yapacağız. Sağlık alanında
özellikle hekimlerin kısa süreli kurs almalarını organize edeceğiz. İran’dan Türkiye’de eğitim almak
isteyen yabancı öğrenci gelişini hızlandıracağız. İranlı hekimlerin Türkiye’de çalışabilmeleri ve denklik
konularında YÖK ile işbirliğine gireceğiz.
VİSİTTURKEYFORHEALTHCARE PLATFORMU
BAŞKAN
DR DURSUN AYDIN
www.ipsa.org.tr
(www.visitturkeyforhealthcare.org)
5
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 111 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа