close

Enter

Log in using OpenID

1 mayıs bildirisini pdf olarak indirmek için tıklayınız... - Hak

embedDownload
“KAYSERİ’DE, 81 İLDE, BÜTÜN TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ”
1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK,
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN.
HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri olarak bizler, alanlardayız. Kayseri’de, 81 İlde, Bütün Türkiye’de alanlardayız.
Bizler bugün, ülkemizin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, engellileri ve sivil
toplum örgütleri olarak, tüm dünya emekçilerinin dayanışma içinde 1 Mayıs'ta alanlarda olduğunu biliyoruz.
Bizler, haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, saygın bir iş için, baskısız, güvenli ve güvenceli çalışma hayatı, insan
onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Tüm renkleriyle barış içinde yaşayan, daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi
tamamlamış bir Türkiye için alanlardayız.
Bizler, ekmek mücadelesi veren alın teriyle üreten emekçiler olarak, daha yaygın, daha güçlü ve daha fazla sendikal
örgütlenme için alanlardayız.
Yeryüzünün bütün mazlum ve mağdurlarının özellikle zulme uğrayan Suriye, Mısır, Filistin, Arakan, Gazze, Doğu Türkistan
ve Orta Afrika halklarının yanında olduğumuz için alanlardayız.
Türkiye'nin Barışı için alanlardayız.
Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, Türkiye’de
insanlarımızı ve çalışanlarımızı üzen tüm sorunların çözümü için alanlardayız. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için alanlardayız.
Bizler, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik, insan onuruna yaraşır iş ve yaşam, sendikal hak ve özgürlük taleplerimiz için
1 Mayıs 2014’de Kayseri başta olmak üzere tüm Türkiye’de alanlardayız. Taşeronlaşmaya Hayır Dediğimiz için, Modern kölelik
haline gelen Taşeronlaşma sorununun çözülmesi için alanlardayız. Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için
alanlardayız. Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.
İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesi için, işsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son
verilmesi için alanlardayız. Ücretlerden kesilen ağır vergilere hayır dediğimiz için alanlardayız. Kayıt dışı çalışmanın sonlanması
için, sendikalara üye olan işçilerin işten atılmaması için alanlardayız.
Daha geniş sendikal hak ve özgürlük talebimiz için, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki barajların ve
kısıtlamaların kaldırılması için alanlardayız. 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan
mağduriyetlerin giderilmesi için alanlardayız.
Bizler, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik anayasa için; inanç ve düşünce özgürlüğü için alanlardayız. Ülkemiz üzerine
oynanan oyunlara, son dönemlerde artan kaos yaratma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere, darbe girişimlerine karşı olduğumuz
için alanlardayız.
HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; 1 MAYISTA ALANLARDAN SESLENİYORUZ;
DAHA YAYGIN, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA FAZLA SENDİKAL ÖRGÜTLENME İSTİYORUZ.
Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, İşsizlikle etkin mücadele istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Eşit
İşe, Eşit Ücret istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki
haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini
istiyoruz. Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
artırılmasını istiyoruz. Özelleştirmelerle sosyal yıkımların yaşanmamasını istiyoruz.
Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Doğal yaşam ve ekolojik
çevrenin korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, Asgari Gelir Desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Aile Yardımı
Sigortasının kurulmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin
engellenmesini, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının
karşılanmasını, tüm çalışanlar için ebeveyn izni istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının
sağlanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Herkesin barış içerisinde, huzur ve güven
ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.
Ortadoğu, Afrika ve Asya başta olmak üzere tüm dünyada halk iradesine dayalı demokratik, katılımcı, çoğulcu yönetimler
istiyoruz. Mısır’daki insanlık dışı hukuk garabeti kararları ve idamları telin ediyoruz. Mazlum Suriye halkının yaşadığı zulüm son
bulsun istiyoruz. Darbelere hayır diyoruz. İdamlara hayır diyoruz. Yaşanan bu katliamlara Birleşmiş Milletler, AB, ABD, İslam
İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve uluslararası insan hakları örgütleri “dur” demelidir. Başta Suriye, Mısır, Filistin, Arakan,
Gazze, Doğu Türkistan ve Orta Afrika olmak üzere tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.
HAK-İŞ OLARAK BUGÜN; KAYSERİ’DE, 81 İLDE, BÜTÜN TÜRKİYE’DE ALANLARDAYIZ
HEP BİRLİKTE ALANLARDAN HAYKIRIYORUZ…
ÜCRETLERDEKİ AĞIR VERGİ YÜKÜNE HAYIR DİYORUZ. TAŞERONLAŞMA SORUNU VE MEVSİMLİK
İŞÇİLER SORUNU ÇÖZÜLSÜN İSTİYORUZ. KAMUYA KADROLU İŞÇİ ALINMASINI İSTİYORUZ
DAHA YAYGIN, DAHA GÜÇLÜ VE DAHA FAZLA SENDİKAL ÖRGÜTLENME İSTİYORUZ
İŞÇİLER, MEMURLAR, İŞSİZLER, YOKSULLAR, KADINLAR, GENÇLER, ENGELLİLER, EMEKLİLER
EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN HAYKIRIYORUZ.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN
HAK-İŞ KONFEDERASYONU: Tunus Caddesi No: 37 06680 Kavaklıdere/ANKARA Tel: 0 312 4178002 Faks: 0 312 4250552
www.hakis.org.tr HAK-İŞ Dergisi Ocak 2014 Sayısının Ekidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content