close

Enter

Log in using OpenID

1 şubat tarihinde hayata geçen düzenleme sonrasında, taksitli

embedDownload
1 ŞUBAT TARİHİNDE HAYATA GEÇEN DÜZENLEME
SONRASINDA, TAKSİTLİ ÖDEMELER YÜZDE 18
AZALIRKEN TAKSİTSİZ ÖDEMELER BÜYÜMESİNİ
SÜRDÜRDÜ
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2014 yılı Şubat ayına ait kartlı ödeme sistemleri verilerini
açıkladı. BKM verilerine göre taksit düzenlemesinin yürürlüğe girdiği Şubat ayında, geçtiğimiz
yılın aynı ayına göre kredi kartları ile yapılan taksitsiz ödemeler büyümesini sürdürürken
taksitli ödemeler azaldı.
Şubat 2014’te kredi kartları ile yapılan 28,7 milyar TL’lik ödeme, kredi kartlarında Ocak
2014’te yüzde 17 olan büyüme oranının yüzde 6’ya gerilediğini gösterdi.
Tablo 1: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)
Banka Kartı
Kredi Kartı
Toplam
2013 Şubat
2014 Şubat
Değişim
1,4
27,1
28,6
2,0
28,7
30,7
39%
6%
8%
Kredi kartları ile yapılan ödemeler taksitli-taksitsiz ayrımında incelendiğinde, taksit
düzenlemesinin etkisi daha net biçimde ortaya çıkıyor. BKM verilerine göre Şubat ayında
taksitli ödemeler yüzde 18 gerilerken taksitsiz ödemeler yüzde 14 arttı.
Tablo 2: Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Kredi Kartı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)
Taksitli
Taksitsiz
2013 Şubat
2014 Şubat
Değişim
7,1
20,0
5,9
22,9
-18%
14%
Bu tablo ise toplam kredi kartı ödeme tutarı içerisinde taksitli ödemelerin payının yüzde
26’dan yüzde 20’ye düştüğünü gösterdi. Geçtiğimiz ayda bu oran yüzde 31 seviyesindeydi.
Tablo 3: Taksitli Ödemelerin Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı
Taksitli Ödemelerin Kredi
Kartı Ödemeleri İçindeki Payı
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
26%
31%
20%
Kredi kartı ile ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise “elektronik-bilgisayar”,
“telekom” ve “kuyumculuk” sektörlerinin kredi kartı ile ödemeler içerisindeki payının azaldığı
görülüyor.
“Elektronik-bilgisayar” sektörünün 2013 yılının Şubat ayındaki payı yüzde 9 iken 2014 yılının
Şubat ayında bu oran yüzde 8’e geriledi. “Telekom” sektörü yüzde 6’dan yüzde 4’e gerilerken
“kuyumculuk” ise yüzde 4’ten yüzde 2’ye geriledi. Aynı dönemde market ödemelerinin payı
ise yüzde 15’ten yüzde 19’a yükseldi.
Tablo 4: Kredi Kartları ile Yapılan Toplam (Taksitli + Taksitsiz) Ödemelerin Sektörel Dağılımı
Market
Elektronik
Telekom
Kuyumculuk
2013 Şubat
15%
9%
6%
4%
2014 Şubat
19%
8%
4%
2%
Taksit düzenlemesi sonrasında kredi kartı ödemelerindeki yavaşlama BDDK’nın haftalık
olarak açıkladığı kredi kartı bakiye değerlerine de yansıdı. BDDK verilerine göre 31 Ocak
2014 tarihinde bireysel kredi kartlarına ait toplam borç bakiyesi 84,1 milyar TL iken 28 Şubat
2014 tarihi itibarı ile bu değer yüzde 4 geriledi ve 81 milyar TL oldu.
Aynı dönemde bireysel kredi kartlarına ait taksitli bakiye tutarı da yüzde 8 azaldı ve 44 milyar
TL’ye geriledi. Bu azalma sonrasında taksitli bakiyenin toplam bakiye içerisindeki payı yüzde
54,3’e geriledi.
Tablo 5: Bireysel Kredi Kartları Bakiye (Milyar TL) ve Taksitli Bakiye Oranı Gelişimi
Bireysel Kredi Kartları Bakiyesi (Milyar TL)
Bireysel Kredi Kartları Taksitli Bakiye (Milyar TL)
Bireysel Kredi Kartları Taksitli Alacak Bakiyesinin
Toplam İçerisindeki Payı
Kaynak: BDDK
31 Ocak
2014
84,1
47,9
28 Şubat
2014
81,0
44,0
56,9%
54,3%
Değişim
-4%
-8%

BKM verileri, ilgili
yansıtmaktadır.

Tablo 5’teki BDDK verileri belirtilen tarih itibarı ile vadesi gelmemiş borçlar da
dahil olmak üzere, bireysel kredi kartlarına ait toplam borç bakiyesini ve bu
bakiye içerisinde taksitli işlemlerden kaynaklanan bakiyeyi yansıtmaktadır.
ay
içerisinde
gerçekleşen
kartlı ödeme
işlemlerini
o BDDK’nin haftalık olarak açıkladığı verilerde, ay içerisindeki
dalgalanmalardan kaynaklı yanlış yorumları önlemek için ay sonu (28
Şubat 2014) değerlerin kullanılması gerekmektedir, verilerin haftalık
olarak karşılaştırılması yanlış sonuçlara yol açmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content