close

Enter

Log in using OpenID

Çankırı - Kurşunlu 264 Ada 4 Parsel, 265 Ada 13 Parsel, 178 Ada 28

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 18/4/2014
78
Karar Tarihi ve No : 18/4/2014
1454
Toplantı Yeri
ANKARA
Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, 264 ada, 4 parsel, 265 ada,13 parsel, 178 ada, 28 ve 31 parsel, 180
ada,1 parsel ile 179 ada, 19 parsel üzerinde D-100 karayolu kuzeyinde Aşağı Mezarlıkta 2 adet,
Beşpınar Köyü yolu üzerinde Merkez Mezarlıkta 4 adet olmak üzere toplamda 6 adet mezar taşının
tescil isteğine ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 31.03.2014 gün
ve 53688332-169-268 sayılı yazısı okundu,ekleri incelendi,yapılan görüşmeler sonunda;
Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Aşağı D-100 karayolu kuzeyinde Aşağı Mezarlıkta 2 adet, Beşpınar
Köyü yolu üzerinde Merkez Mezarlıkta 4 adet olmak üzere toplamda 6 adet mezar taşının 2863 sayılı
yasa kapsamında, tescil fişinin ve kararımız eki planda işaretli olduğu şekilde tescil edilmelerine,mezar
taşlarının korunmasına yönelik önlemlerin mahallen alınmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
Abdulhamit ÖZCAN
Bölge Kurulu Müdürü
BAŞKAN
Prof.Dr.Hasan AYRANCI
BAŞKAN YARDIMCISI
M.Akif IŞIK
ÜYE
Prof.Dr.Hakkı ACUN
BULUNMADI
İMZA
BULUNMADI
ÜYE
Yrd.Doç.Dr.M.Emin BAŞAR
İMZA
ÜYE
İbrahim DOĞU
Kurşunlu Bld.Bşk.
BULUNMADI
ÜYE
Deniz ÖDEMİŞ
İMZA
ÜYE
Algun GÖREN
Ankara Vak.Böl.Müd.Tem.
İMZA
ÜYE
Deniz IŞILDAR
ÜYE
Umut İNCİ
İMZA
İMZA
ÜYE
Ali ATMACA
Çankırı Müze Müd.
İMZA
18.05/35 H.Ç.A.
ÜYE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content