close

Enter

Log in using OpenID

3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Programı “Edebiyatımızda

embedDownload
3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Programı
“Edebiyatımızda Hazreti Peygamber”
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
~~~~~~
Birinci Gün: 25 Nisan 2014 Cuma
Açılış Konuşmaları, 10.00 - 10.30
Hasan Ahmet GÖKÇE, Sempozyum Koordinatörü
Ali Fuat BİLKAN (Prof. Dr.), İpek Üniversitesi Rektörü
Mahmut KAPLAN (Prof. Dr.), Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi
~~~
Açılış Konferansı, 10.30 - 11.30
Emine YENİTERZİ (Prof. Dr.), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
İsmail ÇETİŞLİ (Prof. Dr.), Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi
~~~
Birinci Oturum, 11.45 - 12.45
Oturum Başkanı: Ahmet YILMAZ (Prof. Dr.)
Ali Fuat BİLKAN (Prof. Dr.), Dünyanın En Çok Okunan Şiiri: Mevlit
Ali ÇELİK (Prof. Dr.), Âşık Tarzı Halk Şiirinde Hazreti Muhammet
Muhit MERT (Prof. Dr.), Bir Peygamber Şairi Olarak Hasan b. Sâbit ve Bir Naatı
~~~
Ikinci Oturum, 14.30 - 15.45
Oturum Başkanı: Aziz Kılınç (Prof. Dr.)
Mahmut KAPLAN (Prof. Dr.), Fuzûlî'nin Su Kasidesi’ne Yazılan Şerhler
Menderes COŞKUN (Prof. Dr.), Nâbî'nin Eserlerinde Hazreti Muhammet Sevgisi
Nuran YILMAZ (Doç. Dr.), Dâstân-ı Hazret-i Veysel Karanî ve Üveysnâme Adlı Mesnevilerde Efendimizin Manevi Şahsiyeti
Şerife UZUN (Yrd. Doç. Dr.), Naat Geleneğimiz ve Şeyh Gâlip Örneği
~~~
Üçüncü Oturum, 16.00 - 17.15
Oturum Başkanı: Menderes COŞKUN (Prof. Dr.)
Ahmet Murat ÖZEL (Yrd. Doç. Dr.), Ka'b b. Züheyr ve Bûsirî'nin Kaside-i Bürde'sinin Klasik Edebiyatımızdaki Yansımaları
Ayhan TEKİNEŞ (Prof. Dr.), Kaside-i Bürde'de Peygamber Efendimiz İçin Yapılan Teşbihler
Bayram ÖZFIRAT, Türk Edebiyatının İlk Manzum Siyeri: Velî’nin Siretü'n-Nebî'si
Reşit HAYLAMAZ (Dr.), Siyer Edebiyatında Orantısız Savaş Anlatımı
~~~
Dördüncü Oturum, 17.30 - 18.45
Oturum Başkanı: İsmail ÇETİŞLİ (Prof. Dr.)
Aziz KILINÇ (Prof. Dr.), Mâni, Ninni, Bilmece ve Tekerlemelerde Peygamber Efendimiz
Elza İSMAYILOVA (Doç. Dr.), Azeri Edebiyatında Hazreti Muhammet Aleyhisselam
Fatih İYİYOL (Yrd. Doç. Dr.), Balkan Müslümanlarında Mevlit Geleneği ve Süleyman Çelebi Mevlidi’nin Tesirleri
Hüseyin ÖZCAN (Doç. Dr.), Kaygusuz Abdal’ın Gevhernâme’sinde Hazreti Muhammet Aleyhisselam
3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu Programı
“Edebiyatımızda Hazreti Peygamber”
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem )
~~~~~~
İkinci Gün: 26 Nisan 2014 Cumartesi
Beşinci Oturum, 10.00 - 11.15
Oturum Başkanı: Ali ÇELİK (Prof. Dr.)
Bahir SELÇUK (Prof. Dr.), Naatların İstişfa Bölümlerindeki Söylem Düzeni
Hikmet ATİK (Doç. Dr.), Siverekli Yusuf Sami Efendi'nin Sakal-ı Şerif Hakkındaki Bir Gazeli
Mehmet GÜMÜŞKILIÇ (Prof. Dr.), Kırk Hadis Geleneği ve H. Bektaş’ın Hadîs-i Erbaîn’i ile K. Mahmud’un Nehcü’l-Ferâdîs’i
Nihat ÖZTOPRAK (Prof. Dr.), İslami Türk Edebiyatında Manzum Hadis Tercümeleri
~~~
Altıncı Oturum, 11.45 - 13.00
Oturum Başkanı: Cihan OKUYUCU (Prof. Dr.)
Ersin TERES (Doç. Dr.), Eski Türkçeden Günümüze “Peygamber” Anlamında Kullanılan Kelimeler
Nurgül ÖZCAN (Doç. Dr.), Seyyid İbrâhim Hanîf'in Siyer-i Nebî'sinde Peygamber Efendimizle İlgili Sıfat ve Kavramlar
Sayfiddin RAFİDDİNOV (Doç. Dr.), Ali Şir Nevai Şiirlerinde Hz. Muhammet Aleyhisselam
Sebahat DENİZ (Prof. Dr.), İslami Türk Edebiyatında Şefaat
~~~
Yedinci Oturum, 14.30 - 15.45
Oturum Başkanı: Abdullah UÇMAN (Prof. Dr.)
Janagül TURUMBETOVA (Yrd. Doç. Dr.), Kazak Jıraularında Efendimiz Aleyhisselam
Salih GÜLEN, Peygamber Sevgisinin Sembolleştiği Sürreler ve Hatıralara Yansıması
Sezai COŞKUN (Doç. Dr.), Modernist Türk Şiirinde Hz. Peygamber Kurgusu (İsmet Özel, Turgut Uyar, Erdem Bayazıt)
Ülkü ELİUZ (Doç. Dr.), Gül Muştucusu’nun Dilinden Gül: Sezai Karakoç'un Naatları
~~~
Değerlendirme Oturumu, 16.00 - 16.45
Oturum Başkanı: Emine YENİTERZİ (Prof. Dr.)
Abdullah UÇMAN (Prof. Dr.), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ali ÇELİK (Prof. Dr.), Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Muhit MERT (Prof. Dr.), Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hasan Ahmet GÖKÇE (Sempozyum Koordinatörü)
~~~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content