close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Sosyal Politika Bölüm/Program

embedDownload
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD
Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kredi
Yıl-Dönem
Ders Kodu
Ders Düzeyi Seçmeli/Zorunlu Öğretim Dili
4
2012-13/Bahar
ÇEİ
Lisans
Zorunlu
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Doç.Dr.Birgül ÇİFTCİ ([email protected])
Saatler/Kredi:
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap ve tartışma.
Ders Amaçları: Dersin amacı sosyal politika kavramı, ortaya çıkış süreci ve tarihsel gelişimi, tarafları, güncel
sosyal politika sorunları ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika hakkında temel bilgileri vermektir.
Ders İçeriği:
Sosyal Politika Kavramı, Önemi ve Amaçları
I. Hafta
II. Hafta
Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
III. Hafta
Türkiye’de Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
IV. Hafta
Sosyal Politikanın Ulusal Tarafları
V. Hafta
Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
VI. Hafta
Sosyal Politika Sorunları (Nüfus, İstihdam ve İşsizlik)
VII. Hafta
Sosyal Politika Sorunları (Ücret Politikaları)
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Sosyal Politika Sorunları (Gelir Dağılımı ve Yoksulluk)
X. Hafta
Sosyal Politika Sorunları (Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık)
XI. Hafta
Sosyal Politika Sorunları (Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği)
XII. Hafta
Kadınlara Yönelik Sosyal Politika
XIII.Hafta
Yaşlılar ve Engellilere Yönelik Sosyal Politika
XIV.Hafta
Çocuklar ve Gençlere Yönelik Sosyal Politika
XV. Hafta
Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Sosyal politika ilgili temel kavramları tanımlar.
2. Sosyal politikanın geçirdiği evreleri sıralar.
3. Sosyal politikanın ulusal ve uluslararası taraflarını açıklar.
4. Sosyal politika ve sosyal sorunlar arasında ilişki kurar.
5. Sosyal sorunların çözümünde sosyal politika araçlarını tartışır.
6. Çalışma yaşamında dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika önlemlerini yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40; Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Yusuf ALPER ve Aysen TOKOL, Sosyal Politika, Dora Yay., Bursa, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
Meryem KORAY,Sosyal Politika, İmge Yay., Ankara, 2008.
Ömer Zühtü ALTAN, Sosyal Politika, AÜ. Açıköğretim Fak.Yay, Eskişehir, 2004.
Cahit TALAS,Toplumsal Politika, İmge Kitabevi Yay, 2001.
Ön/Yan Koşulları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content