close

Вход

Log in using OpenID

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

embedDownload
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Başarısı
• Denizli İl Özel İdaresi, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından
başlatılan Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin standartlarının
belirlenmesi projesinde yer alan
tek İl Özel İdaresidir.
DIOI – CBS Kısa Hikayesi
2005 - 2008
• İlin Tüm
Kurumlarına
Hizmet Etme
Yaklaşımı
Düşüncesi
2008 - 2009
• Üretilen
Verilerin
Basit Web
Uygulamalar
İle Genel
Sunumu
(Harita vs.
«İlin CBS Merkezi : İl Özel İdaresi»
Yaklaşımı
«Her Kurum Kendi İşlerini CBS
Araçları İle Yönetmeli» Yaklaşımı
2010 - …
• Kurumun
Kendi
İhtiyaçlarına
Yönelik Gerekli
Fonksiyonları
İçeren
Uygulamaların
Geliştirilmesi
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
• Maden ocaklarının sayısal haritalar üzerinde hem
sözel bilgileri hem de takibi için
MADEN BİLGİ SİSTEMİ devreye alındı.
• Denizli İl Özel idaresi bünyesinde kullanılmak
üzere RUHSAT BİLGİ SİSTEMİ’ nin yazılımı
gerçekleştirildi.
• Denizli il genelindeki yol yapım-onarım ve bakım
çalışmalarının planlanması ve takibi için CBS
tabanlı YOL BİLGİ SİSTEMİ yazılımı
geliştirilmektedir.
Hedefteki sistem kurgumuz
Performans
Planı
Performans
Göstergeleri
Yatırım Takip
Sistemi
Köy Bilgi
Kartları
Köy Bilgi
Sistemi
Stratejik Plan Platformu
Yol ve
Ulaşım
Hizmetleri
Uygulaması
Maden
Ocakları
Takip
Sistemi
Su ve Kanal
Hizmetleri
Uygulaması
Tarımsal
Hizmetler
Uygulaması
İmar ve
Kentsel
Gelişim
Uygulaması
• 2 yıl içinde İlgili olan Çevre-Kontrol,Yol-Ulaşım,
İmar Kentsel, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
ile işbirliği yapılarak bu sistemin % 100
uygulamaya konulmasını sağlamak
hedeflenmektedir.
• Bu sistemle büyük miktarda işgücü, zaman ve
sonuçta büyük miktarda maddi tasarruf
sağlanacaktır.
6
Map Portal
Maden Ocakları Takip Sistemi
Maden Ocakları Takip Sistemi
Maden Ocakları Takip Sistemi
Harita Alanı
Ruhsat Bilgileri
Koordinatlar
Ruhsat Bilgi Sistemi:
Denizli İl genelinde verilen Sıhhi İşyerleri, Umuma Açık İşyerleri, Gayrisıhhi İşyeri
ve Maden Ocakların Ruhsat iş ve işlemlerin takip edildiği bir yazılımdır. Yazılımla
ruhsat başvuru sahibi başvuru durumunu internet üzerinden takip edebilecektir.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Uygulaması
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Uygulaması
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Uygulaması
- Yapım
- Tesviye
- Stabilize
- Asfalt Kaplama
- II. Kat Asfalt Kaplama
- Bakım
- Malzemeli Bakım
- Greyderli Bakım
- Asfalt Bakım
- Onarım
- Genişletme
- Güzergah Değişikliği
Yaptıklarımız (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Uygulaması)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 296 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа