close

Enter

Log in using OpenID

18.04.2014 Zaman Gazetesi İlanı - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

embedDownload
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus
cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar , bilimsel çalışma ve yayınlarını doktora diploması , özgeçmiş ve bu bilgileri içerenr CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri
gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere Duyurulur
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
DERECE
ADEDİ
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Kardiyoloji
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Doçent
2
1
Tıp Fakültesi
Deri ve Züh.Hast.
Doçent
2
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji
Doçent
3
1
Mühendislik Fakültesi
Hidrolik
Profesör
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Halk Bilimi
Profesör
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Analiz ve Fonk.Teorisi
Doçent
2
1
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Yrd.Doç.
2
1
Eğitim Fakültesi Yönergesi gereği ilgili ABD’da 3 yıl
çalışmış olmak yada doktorasını ilgili ABD’dan almış olmak
Eğitim Fakültesi
Eğitimde Ölçme Değ.
Yrd.Doç.
5
2
Eğitim Fakültesi Yönergesi gereği ilgili ABD’da 3 yıl
çalışmış olmak yada doktorasını ilgili ABD’dan almış olmak
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler
Doçent
3
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Yrd.Doç.
4
1
İletişim Fakültesi
Radyo ve TV
Yrd.Doç.
4
1
Devlet Konservatuvarı
Yaylı Çalgılar Viyolonsel
Yrd.Doç.
5
2
Kocaeli MYO
Bilgisayar Programcılığı Prog.
Profesör
1
1
Hereke MYO
Dış Ticaret Programı
Yrd.Doç.
3
1
18.07.2014 ZAMAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content