close

Вход

Log in using OpenID

2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Broşürü

embedDownload
manlarının üretimi, metal eşya üretimi ve bunlara ilişkin yan
sanayi üretimi alanlarında kapasitenin geliştirilmesi ve yeni
üretim halkalarının oluşturulması,
ll İhracatı artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin artırılmasına
yönelik projeler (ihracat biriminin kurulması, dış ticaret uzmanı istihdamı vb.)
ll KOBİ’lerin ihracata başlamasına yönelik pazarlama veya kapasite geliştirmeye yönelik projeler,
ll İhracatçı firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge
ve analiz, tanıtım ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına
yönelik projeler,
ll KOBİ’lerde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, stok yönetiminde teknolojik yöntemlerin kullanılmasına yönelik projeler (kurumsal kaynak planlama, stok kontrol sistemleri vb. projeler)
ll Turizmde 3 yıldız ve altı konaklama tesisleri açılması veya
mevcutlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
ll Tarihi yapılarda turizme yönelik işletmelerin kurulması (konaklama tesisleri, müze, sanat galerisi, sergi, yeme-içme, eğlence vb).
ll Turizme yönelik ürünlerin üretimi, tasarımı, tanıtımı, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri (hediyelik eşya, geleneksel
üretim, yöresel el sanatları vb)
ll Motorlu Kara Taşıtlarının;
ll Mekanik, Elektrik ve Elektronik Enjeksiyon Sistemi, Karoser,
Taşıt Parçalarının, Cam,Pencere ve Koltuklarının bakım ve
onarımına yönelik her türlü; Arıza Tespit, Rot Balans, Lift, Voltaj Ölçme, Akü Şarj, Kaporta Sele Makinesi, Punta Makinesi,
Boya Kabini (Fırın), Hava Kompresörü, Arıza tespit yazılımı vb.
cihazların teminine yönelik projeler. (Sadece Sanayi Sitelerinde Faaliyet Gösteren veya Gösterecek olan İşletmeler Motorlu
Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı ile ilgili Proje Başvurusunda Bulanabileceklerdir)
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR
Telefon : 0412 237 12 16-17
Faks : 0412 237 12 14
E-Posta : [email protected]
İnternet Sitesi : www.karacadag.org.tr
ŞANLIURFA YDO
Adres
: ŞUTSO Hizmet Binası (A Blok) Kat:4
PaşabağıMah. Adalet Cad. No:7/A Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon : 0414 314 98 03
Faks : 0414 314 98 05
PROGRAMIN ADI : 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
REFERANS NO: TRC2-15-KOBİ
PROGRAMIN BÜTÇESİ
12.000.000,00 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARLARI
Asgari Tutar: 50.000,00 TL
Azami Tutar: 500.000,00 TL
PROJE SÜRESİ
Asgari 2 (iki) ay
Azami 9 (dokuz) ay
PROGRAMIN AMACI
Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde; rekabetçi ve stratejik Sanayi ve Hizmet (Turizm, Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı) sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin
üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi; kurumsallaşma
çalışmalarının desteklenerek rekabetçiliklerinin arttırılması, verimliliklerinin ve hizmet kalitelerinin arttırılması ve uzmanlaşmanın
teşviki, Bölgenin stratejik sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin
oluşturulması ve katma değerin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin arttırılması ve dışa açılmalarının sağlanması, yenilikçilik ve
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
c) Üretici Birlikleri,
1. Stratejik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması, tedarik ve değer
zincirlerinin oluşturulması,
2. Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yeniklikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması
ve ihtisaslaşmanın teşviki,
3. İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dışa açılmalarının
sağlanması,
4. KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması ve verimliliğin artırılması,
Turizm ve Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki
kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin
artırılması.
d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
ÖRNEK PROJE KONULARI
ll Stratejik sanayi sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin
oluşturulmasına yönelik faaliyetler (satın alma, üretim, yönetim, muhasebe, satış ve dağıtım faaliyetleri),
ll Gıda ürünleri imalatında kapasitenin artırılması (un, çırçır ve
mısır kurutma işletmeleri hariç),
ll Organik ürünlerin işlenmesi paketlenmesi,
ll Tekstil ve giyim eşyaları imalatı,
ll Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı,
ll Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,
ll Yapı malzemeleri ve kimyasalları üretimi,
Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;
a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),
ll Elektrikli makine ve teçhizatlar gibi stratejik sektörlerde kapasite artışı, ürün geliştirme, markalaşma ve üretim süreçlerini
geliştirme… vb projelerMermerin işlenmesi ve mermer atıklarının değerlendirilmesi,
b) Üretici Kooperatifleri,
ll Makine ve ekipman imalatı, tarım makineleri ile sulama ekip-
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 085 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа