close

Вход

Log in using OpenID

"Tarımsal Kuraklık ve Etkileri" konulu eğitim programına katılım

embedDownload
Tarımsal Kuraklık ve Etkileri
Dr. Mustafa KAN
BahriDağdaş UTAEM-Konya
28.12.2013-01.04.2014
Giriş
 İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en
büyük çevresel sorunlardan biridir.
 İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri sadece ekolojik
hayatı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda ekonomi,
enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile
ilgili alanları da doğrudan etkilemektedir.
 Bugün gelinen nokta itibariyle iklim değişikliği,
fiziksel ve doğal çevre başta olmak üzere hayatımızın
her safhasını etkilemektedir.
Giriş
 Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden, iklim
değişikliğine karşı hassas bölgelerden biri olan Akdeniz
Havzası’nda yer alan ülkemizin etkilenmemesi veya
küresel değişimi dikkate almaması düşünülemez.
 İklim değişikliğinin en önemli negatif etkisinin kuraklıkla
gösterdiği ülkemizde tarım sektörü bu durumdan en fazla
olumsuz etkilenen sektördür.
Soru: Etkinin boyutu nedir? Ekonomik yönden
göstergeler nedir? Nasıl Hesaplanabilir? Hangi veriler
gereklidir?
Giriş
 İklim Modelleri ile iklim parametrelerinin
tahminlenmesi
 Bitki Büyüme Modelleri yardımı ile verimin
tahminlenmesi
 Ekonomik
modeller
ile
ekonomik
etkinin
modellenmesi
Gıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Konusunda Küresel Bağlantı Merkezi
(Center for Global Connection in Food Agriculture and Natural
Resources)
 Dr. Gretchen Neisler ve Grubu
Gıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Konusunda Küresel Bağlantı Merkezi
(Center for Global Connection in Food Agriculture and Natural
Resources)
 Dr. Gretchen Neisler ve Grubu
Görüşme Yapılan Bölümler
 Center for Global Connections in Food, Agriculture and
Natural Resources
 James Madison College of Public Affairs
 Environmental Science and Policy Program
 Department of Economics
 Department of Agricultural, Food and Resource Economics
 Turkish Resource Center of North America
 Department of Animal Science
 Feed the Future Legume Innovation Lab
 Center for Global Change and Earth Observations
 Department of Geography
 Department of Telecommunications
 Global Center for Food Systems Innovation
Görüşme Yapılan Bölümler
Özellikle Üniversite bünyesinde iklim değişikliği, bitki büyüme modelleri
ve iklim değişikliğinin tarım ve kırsal alana etkisi ile ilgili yürütülmüş ve
yürütülmekte olan çalışmaları inceledim.
Özellikle çalışmalarımı
yürüttüğüm bölüm olan Tarım,
Gıda ve Doğal Kaynaklar
Ekonomisi Bölümünde
(Department of Agricultural,
Food and Resource Economics)
USAID tarafından desteklenen
ve Afrika ülkelerinde
yürütlmekte olan “Improved
Modeling of Household Food
Security Decision Making and
Investments Given Climate
Change Uncertainty” isimli
çalışmanın yapılan faaliyetlerini
inceledim.
9
10
11
12
Görüşme Yapılan Bölümler
 Center for Global Connections in Food, Agriculture and
Natural Resources
 James Madison College of Public Affairs
 Environmental Science and Policy Program
 Department of Economics
 Department of Agricultural, Food and Resource Economics
 Turkish Resource Center of North America
 Department of Animal Science
 Feed the Future Legume Innovation Lab
 Center for Global Change and Earth Observations
 Department of Geography
 Department of Telecommunications
 Global Center for Food Systems Innovation
Görüşme Yapılan Bölümler
 Department of Geography, Dr. Bruno Basso (SALUS Model)
Görüşme Yapılan Bölümler
 Department of Geography, Dr. Bruno Basso (SALUS Model)
Görüşme Yapılan Bölümler
 Center for Global Change and Earth Observations
Prof. Jiaguo Qi, DSSAT Model
Görüşme Yapılan Bölümler
 DSSAT Model
Honoring the Past, Living the Legacy, Moving Forward
Bugün sahip olduklarımızı korumak, daha iyi bir
yarını sağlamak içindir.
Katılınan Seminer ve Webinerler
Bölümde düzenlenen seminer ve webinerlere katıldım.
Katıldığım önemli seminer ve webinerlerin listesi aşağıda
sunulmuştur.
 Yield Gap Analysis: Research, Policy and Food Security
 The Role of Price Information in Agricultural Markets:
Experimental Evidence From Rural Peru
 Incorporation Climate into a Decision Support Tool for
Specialized Agriculture
 Deforestration and Biodiversity Loss in Climate Change
Context
 Farmer Preferences for Drought Tolerance in Hybrid
versus Inbred Rice
Katılınan Seminerler
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• Nisan ayının ilk haftası TAGEM Ar-Ge
Başvuruları kapsamında «Orta Anadolu
Bölgesinde Buğdayda Verim Farkı Analizi ve
Türkiye’nin Uluslararası “Global Yield Gap
Atlas” Projesine Entegrasyonu» projesi Konya
Ticaret Borsası aracılığı ile sunuldu. Kabul
edilmedi.
“Global Yield Gap Atlas” Projesi
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• ICARDA-APSIM eğitimine katılındı
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• Georgia Üniversitesi-DSSAT v 4.5 programı eğitimine
katılındı.
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na proje
sunuldu ve kabul edildi. Proje 2015 Nisan
ayında başlayacak «KOP Bölgesinde Tarımsal
Kuraklık Algısının Modellenmesi»
• TAGEM çerçevesinde «Bazı Ürünlerde Uzaktan
Algılama ile Verim Tahmini» konulu çatı proje
için Buğday ile ilgili proje önerisi hazırlandı.
Program Değerlendirme Toplantısında
görüşülecek
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na proje
sunuldu ve kabul edildi. Proje 2015 Nisan
ayında başlayacak «KOP Bölgesinde Tarımsal
Kuraklık Algısının Modellenmesi»
• TAGEM çerçevesinde «Bazı Ürünlerde Uzaktan
Algılama ile Verim Tahmini» konulu çatı proje
için Buğday ile ilgili proje önerisi hazırlandı.
Program Değerlendirme Toplantısında
görüşülecek
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• Enstitü’de İklim Değişikliği ve Kuraklık
Araştırmaları Birimi kuruldu.
• Uluslararası Kuraklık Test Merkezi oluşumuna
katkı sağlanması planlanmakta.
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• AgMIP Projesi için ön proje başvurusu yapıldı
Eğitim Sonucu Yapılanlar
• AgMIP Yaklaşımı
Teşekkürler
Teşekkürler
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 331 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа