close

Enter

Log in using OpenID

Burs, Ödül ve Plaketler Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Mahir

embedDownload
Burs, Ödül ve Plaketler
Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Mahir Tevruz
Bilimsel Araştırma Ödülü - 2015
Türk Nöroşirürji Derneği 2015 yılı Bilimsel Kongresi’nde “Prof. Dr. Mahir Tevruz” Bilimsel Araştırma
Ödülü, seçilecek bir araştırmacıya verilecektir. Seçilen araştırmacıya ödülü ve beratı 29. Türk Nöroşirürji
Derneği Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktarı 3000 TL’dir.
Başvuru Koşulları:
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği üyesi doçent, yardımcı doçent ya da uzman veya Nöroşirürji
dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Araştırma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri
arasında yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araştırma Türk Nöroşirürji Derneği adresine gönderilmeli yada
elden teslim edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
7. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı
onayı şarttır.
SON BAŞVURU TARİHİ
1 Mart 2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content