close

Enter

Log in using OpenID

1. Adı Soyadı : 2. T.C. Kimlik Numarası : 3. Cinsiyeti : Bayan Erkek 4

embedDownload
T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE DIŞI YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU FORMU
1.
Adı Soyadı
:
2.
T.C. Kimlik Numarası
:
3.
Cinsiyeti
:
Bayan
4.
Öğretim Şekli
:
Birinci Öğretim
İkinci Öğretim
5.
Öğrenim Gördüğü
Mutlak Sistem
Kredili Sistem
6.
7.
- Üniversite
:
- Fakülte
:
- Program
:
- Sınıf
:
Yatay Geçiş Yapacağı
:
- Program
:
- Sınıf
:
Genel Not Ortalaması
:
Erkek
Yukarıda belirtmiş olduğum, Fakülteniz ………………………....………….……….……….. Programının
…..… sınıfına yatay geçiş yapmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
….../….../20
İmza
Adres
:
Telefon
:
EKLER
:
Ek-1 Transkript (Onaylı)
Ek-2 Ders İçerikleri (Onaylı)
Ek-3 Dört Yıllık Ders Planı (Onaylı)
Ek-4 Disiplin Cezası Almadığını Gösterir Belge (Onaylı)
Ek-5 ÖSYS Sonuç Belgesi
Ek-6 İkinci öğretimde olan öğrenciler için, ilk % 10'a girdiğini
gösterir belge (Onaylı)
Ek-7 Not Durum Belgesinde "0" kredi olarak gösterilen ders
bulunması halinde, bu dersin haftalık ders saatini gösteren belge
(Onaylı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content