close

Вход

Log in using OpenID

11 Subat.s1

embedDownload
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
G20'de
aile fotoğrafı
G20 Maliye Bakanları
ve Merkez Bankası Başkanları aile fotoğrafı
çektirdi. Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası
Başkanları Toplantısı
devam ediyor.Bu kapsamda G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları aile fotoğrafı çektirmek için
bir araya geldi. (aa)
614807 >
ÖİB'den imar değişikliği
771301
Özelleştirme Yüksek Kurulu, Gölbaşı sınırlarındaki 2 parsel için imar
değişikliğine gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre,
Gölbaşı'nın Ballıkpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan eski 569 ve
570 numaralı parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği'nin kabulüne dair kararının yürütmesi durduruldu.
Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesine yönelik yeni planlamaya gidildi. Buna göre, söz konusu parsellerin gelişme konut, ticaret,
ilköğretim tesisleri, ortaöğretim tesisleri, anaokulu, sağlık tesisleri, dini tesis,
belediye hizmet, kentsel spor, LPG ve akaryakıt satış istasyonu, sosyal ve
kültürel tesis, trafo, park, çocuk bahçesi ve yol kullanım alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi
Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.
9
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13151
Hazine 5.7
milyar lira
borçlandı
Hazine, düzenlediği 3
ihalede piyasaya 5 milyar 707,6 milyon lira
borçlandı. Hazine Müsteşarlığının dünkü ilk
ihalesinde basit faiz
yüzde 8,17, bileşik faiz yüzde 8,34 oldu ve
net satış 816,7 milyon
lira olarak gerçekleşti.
İkinci ihalede ise net satış 393,9 milyon lira
olarak gerçekleşti. Günün üçüncü ihalesinde,
basit faiz yüzde 7,76,
bileşik faiz de yüzde
7,91 oldu.İhalede
774,4 milyon liralık net
satış yapıldı. (aa)
1301-6148
Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorinin litre
fiyatını 10 kuruş artırdı. Ankara'da litresi
3,79-3,80 liradan satılan motorinin fiyatı
3,89-3,90 lira oldu. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 3,71-3,72 liradan 3,81 liraya, İzmir'de 3,72-3,73 liradan 3,82-3,83 liraya
yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler
ve kentlere göre değişiklik gösteriyor.
ISSN
Motorine 10 kuruş zam
Çelik sektörüne bağımsız
test merkezi için ilk adım
‘Daha yüksek
büyümenin
anahtarı güven’
ÇİB Başkanı Ekinci, "Merkez, İstanbul'un bilim ve teknoloji üssü
haline gelmesine ve Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de hitap
eden bir ekonomi başkenti olmasına katkı sağlayacak" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ
Ç
elik İhracatçıları Birliği
(ÇİB), çelik sektörünün
uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalarına hız verdi.
Birliğin, bağımsız ilk merkezi
"Çelik Test ve Araştırma Merkezi"nin fiziki kurulumu için
imzalar atıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle
çalışmalarına başlanan, çelik
sektörü özelinde hizmet verecek merkezin fiziki kurulumu
için İstanbul Kalkınma Ajansı,
TİM, İTÜ ve sektörel dernekleriyle imzalar atıldı. İTÜ'nün
Maslak kampüsünde kurulacak Merkez, kamu, özel sektör
ve üniversite iş birliği örneği ve
İstanbul'da güdümlü proje
desteği almaya hak kazanan
ilk proje olma özelliğini taşıyor.
İki yıl içinde tamamlanması beklenen Merkez'in temel
hedefi, sıvı çelik üreticileriyle
başlayan zincirin halkalarını
oluşturan her ölçekteki işletmelerle işbirliği yaparak onların çözüm ortağı olmak. Mer-
kez, test, analiz ve malzeme
karakterizasyonu hizmetleri
vererek üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer kamu
kurumlarıyla ortak yarar ve
sözleşme temelli Ar-Ge ve inovasyon projeleri, mesleki ve
teknik eğitimle danışmanlık
hizmetleri sağlayacak ve sektörel veri merkezi olarak faaliyetler gerçekleştirecek.
Çelik kullanan ana sektörlere de hizmet verecek olan
merkezle test analiz maliyetlerinin düşürülmesi, sektörün
rekabet gücünün artırılması,
Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, yurt içi ve
yurt dışı satışlar için gerekli uygunluk değerlendirme hizmetinin görülmesi planlanıyor.
ÇİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Namık Ekinci, Türkiye'nin
en çok ihracat gerçekleştiren
sektörleri arasında bulunduklarını, 2014 yılında 34,4 milyon ton ham çelik üretimiyle
dünyada sekizinci, Avrupa'da ikinci sırada yer aldıklarını
belirtti. Ekinci, Merkez'in İstanbul'un bilim ve teknoloji üssü haline gelmesinde ve Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de hitap eden bir ekonomi
başkenti olmasında katkı sağlayacağına inandıklarını ifade
etti. TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ise TİM olarak, 2023 hedeflerine ulaşmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya daha
fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.Bu çerçevede markalaşma konusunda
büyük bir hamlenin başlangıcını yaptıklarını belirten Çıkrıkçıoğlu, "Çelik sektörünün
yurt dışına bağımlı olduğu ve
maliyetlerini yükselten sertifikasyon konusunda merkez
önemli bir kazanç sağlayacak. Merkez'in sadece bu konuda ülke ekonomisi ve sektöre katkısı yaklaşık 10 milyon dolar olacak" dedi.
İstanbul Valisi ve İstanbul
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin de
"Çelik sektörü inovatif olarak
en çok gelişmesi gereken sektörlerden biri. Dolayısıyla projeyi destekledik. Hedefimiz
çelik sektörüyle başladığımız
desteğin diğer sektörlere de
örnek olması. Böylece bölgesel kalkınma için inovatif yenilikçi projeleri destekleyeceğimizi de bu vesile duyuruyoruz. Şu an verdiğimiz destek
oranı yüzde 30 civarında, bu
oranı artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İTÜ Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca da
projeye çok önem verdiklerini belirterek, çelik sektörüne
önemli katkılar sağlayacağına
inandıklarını belirtti.
Fiyatı: 25 KURUŞ
Başbakan Yardımcısı
Babacan, "Bu yıl küresel
ekonominin hızlıca
toparlanacağına
inanıyoruz" dedi.
İSTANBUL,AA
B
aşbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık güven olacak"
dedi. Babacan, İstanbul Kongre
Merkezi'nde düzenlenen G20
Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın
açılışında konuştu.
2015 yılında dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'nin ev
sahipliğinde ilk G20 toplantısının başladığını anımsatan Babacan, bu yılki toplantılarda çok
önemli işbirliklerinin gerçekleştirileceğini ifade etti. Babacan,
bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde
Antalya'da düzenlenecek zirveye kadar çok önemli toplantılar
gerçekleştirileceğini aktararak,
bu toplantılarda G20 ülkelerinin
gelişimine odaklanacaklarını dile getirdi. Bu yıl konsantre olmaya karar verdikleri 3 anahtar
kelimenin; uygulama, yatırımlar
ve kapsayıcılık olduğunu dile
getiren Babacan, "Bu yıl küresel
ekonominin hızlıca toparlanacağına inanıyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün
(OECD) ve Uluslararası Para
Fonu (IMF), 2018 yılında küresel büyümenin 2 baz puan daha
artacağı tahmininde bulundu.
Bu hedefin ulaşılabilir olması
çok önemli. Daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar
nokta artık güven olacak" diye
konuştu.
Başbakan Yardımcısı Babacan, yatırımların bu yıl da gündemlerinin çok önemli bir parçası olacağını belirterek, "Kamu
altyapı projelerine daha fazla
kaynak aktarılması üzerinde çalışacağımız diğer bir öncelik olacak" dedi.
Uygulamanın önemine de
dikkati çeken Ali Babacan, birçok ülkede problemlerin ve bunların nasıl çözüleceğinin bilindiğini ancak bunun için irade ve
cesaretin gerekli olduğunun altını çizdi.
‘Elektrikte tüketiciye yansıyan zam yok’
ELDER Başkanı Özdemir, fatura dönemlerinde yaşanan değişikliğin, olumsuz hava
şartlarından gerçekleştiğini belirterek, "Tüketiciyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
lektrik Dağıtım Hizmetleri
Derneği (ELDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, elektriğe zam olmadığını, fatura dönemlerinde yaşanan değişikliğin, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada,
elektrik faturalarının bazı tüketicilere 2015 yılı ocak ayında bir önceki döneme göre farklı gelmesini
değerlendirdi. Dağıtım şirketlerinin aylık periyotta sayaç okumayı
planladığını ve her iş günü sayaç
okuduğuna işaret eden Özdemir,
"Ancak olumsuz hava şartlarının
yaşandığı dönemde hepimiz biliyoruz ki kar, fırtına, sel ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşandı. Bu nedenle sayaçla-
E
Zühtü Arslan,
AYM'nin yeni
başkanı oldu
ANAYASA Mahkemesi
Başkanlığına, üye Zühtü Arslan 11 oyla seçildi. Haşim
Kılıç'ın yaş haddinden
emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanlık için seçim yapıldı. Seçimin ilk turunda, 17 üyenin 11'inin
oyunu alan Zühtü Arslan
başkanlığa seçildi. Diğer aday Başkanvekili Serruh
Kaleli ise 6 oy aldı.
rın okunmasında zorunlu olarak
periyot kayması yaşandı. Bazı bölgelerde ise özelleştirme sonrasında fatura yazılım değişiklikleri yapıldı. Bu da fatura sürelerinin uzamasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Özdemir, sadece Türkiye'de
değil, tüm dünyada olumsuz hava
koşullarından dolayı sayaç okumalarının aksamasının yanı sıra yoğun
şekilde arıza ve kesintiler olduğunu ifade ederek, şiddetli fırtına, kar
ve sel nedeniyle ABD başta olmak
üzere gelişmiş ülkelerde benzer sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Geçmişte, şehirler ve kırsal kesimlerde daha uzun sürelerde sayaç
okunduğuna ve yeni teknoloji yatırımları ile bu sürenin kısaldığına
işaret eden Özdemir, "Elektrik dağıtım şirketleri olarak, EPDK tarafından belirlenen standart, prensipler ve kalitenin artırılması yaklaşımı içinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Özdemir, elektrik faturalarında bir zam olmadığını belirterek, "Tarifeler değişmedi. Tüketiciler, epdk.gov.tr web
adresinden kendilerine ait bilgileri girerek faturalarını kıyaslayabilirler" ifadesini kullandı. Sayaçların okunmasındaki gecikme nedeniyle bir kısım tüketicinin faturasının "sayaç okuma dönemi uzun
olduğu için" yüksek geldiğine işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:
"Tüketiciyi mağdur etmeyeceğiz. Ödeme konusunda sıkıntı yaşayan müşterilerimize faizsiz taksitlendirme olanağı sunuyoruz.
Bu konuda hem kamu otoritesi
hem de dağıtım şirketlerinin ortak
bir anlayışı söz konusudur. Elektrik
faturalarında tüketiciye yansıyan
bir zam yoktur. Dolayısıyla tüketicinin bir kaybının olması da mümkün değildir" (Ankara, aa)
Haberi 6'da
AA Finans Cari işlemler Açığı Anketi sonuçlandı
A
Kıdem tazminatları
banka hesabına
yatırılacak
İŞÇİNİN hesabında daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacak, aynı kıdem süresi için 1 defadan
fazla kıdem tazminatı
ödenmeyecek.
Haberi 5’te
A Finans "Cari İşlemler
Açığı Beklenti Anketi"ne
katılan ekonomistlerin,
2014 yılı cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması 45,5 milyar dolar oldu.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından yarın açıklanacak 2014 Aralık ayı Cari İşlemler Açığı verisine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin
katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler 2014 yılında cari işlemler
açığının 45,5 milyar dolar olmasını bekliyor.
Anket göre, ekonomistlerin
aralık ayı cari işlemler açığı
beklentilerinin ortalaması 6,8
milyar dolar oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında aralık ayı cari işlemler açığına ilişkin en yüksek beklenti 7,4 milyar dolar, en düşük beklenti
ise 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2014
yılı cari işlemler açığı beklentileri ortalaması 45,3 milyar dolara olurken, bu konudaki en
yüksek beklenti 46,1 milyar
dolar ve en düşük beklenti 45
milyar dolar seviyesinde kaydedildi.
Önceki anket döneminde
ekonomistlerin 2014 yıl sonu
cari işlemler açığı beklentileri-
nin ortalaması 44,8 milyar dolar düzeyindeydi.
Öte yandan, ekonomistlerin
2015 yıl sonu cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması
37,7 milyar dolar olarak öngörüldü. Ankete katılan ekonomistler arasında 2015 yıl sonu cari işlemler açığına ilişkin
en yüksek beklenti 45 milyar
dolar, en düşük beklenti ise
30,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. (İstanbul, aa)
ZZTK, zeytin-zeytinyağı
tanıtım atağında
2015 yılı kamu yatırım
tahsislerinin sektörlere
göre dağılımı
ZZTK Başkanı Kadri Gündeş,
2014 yılında 6 uluslararası gıda
fuarına katıldıklarını belirterek,
"2015 yılının ilk 6 ayında 6 uluslararası fuara katılmayı planlıyoruz" dedi.
Haberi 2’de
yazısı sayfa 5’te
İngilizler beş çayında
Simit Sarayı'nda buluşuyor
Sarayı, Londra Oxford Street'te açtığı ilk
Simit
mağazasıyla lezzetlerini İngiltere pazarına taşıdı. Hafta içi 06:30-22:00, hafta sonu 06:3024:00 saatleri arasında hizmet veren Londra Simit Sarayı'nın menüsünde; simit nutella, somon
füme ve avakodolu simit gibi farklı simit çeşitlerinin yanı sıra börek, poğaça, dürüm ve pide
çeşitleri, pizzalar, ev tipi tatlı ve kurabiyeler, pastalar, Simit Sandwich Mediterranian, Simit
Sandwichtuna, Simit Sandwich Cheddar & Turşu sandviç seçenekleri ve birbirinden lezzetli çorbalara kadar uzanan farklı tatlar yer alıyor.
Londra Simit Sarayı'nın açılışını gerçekleştirerek
2015 yılı için belirledikleri hedeflerinden ilkini
gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah
Kavukcu, "Londra'daki ikinci mağazamızı da
Mart ayı içinde Bond Street'te hizmete sunacağız. 2015 sonuna kadar İngiltere'de toplamda yedi mağazaya ulaşmayı planlanıyoruz. Yıl sonuna kadar yurt dışında 139, Türkiye'de ise 312 olmak üzere toplam 451 mağaza sayısına ulaşacağız ve yaklaşık 3 bin kişiyi daha istihdam edeceğiz" dedi. (Ekonomi Servisi)
1930’dan
Mahmut Köksal’ın
‘Parite kaybı olmazsa, otomotiv ihracatı
2 milyar dolara ulaşırdı’ Haberi sayfa 3’te
Rant mant bir
yana... İstanbul'u
nasıl kurtaracağız?
Günümüze
Abdulmenaf YAKUT’un
yazısı sayfa 3’te
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 229 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа