close

Enter

Log in using OpenID

75 KB`lık Programı Buradan İndirebilirsiniz.

embedDownload
B‹R‹NC‹ MODÜL
‹K‹NC‹ MODÜL
24-27 May›s 2015
27-30 May›s 2015
24 May›s Pazar
09:00-12:30 Kayıt
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Çocuklarda Astım Tanısı ve Güncel Tedavi
Yaklaşımları (I)
Prof. Dr. Ayşen Bingöl BOZ
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-15:45 Çocuklarda Astım Tanısı ve Güncel Tedavi
Yaklaşımları (II)
Prof. Dr. Ayşen Bingöl BOZ
15:45 -16:00 Kahve Arası
16:00-16:45 Birinci Basamakta Akılcı İlaç Seçme ve
Kullanma
Prof. Dr. Hakan ERGÜN
16:45-17:00 Kahve Arası
17:00-17:45 Birinci Basamakta Akılcı İlaç Seçme ve
Kullanma
Prof. Dr. Hakan ERGÜN
20:00
Akşam Yemeği
26 May›s Sal›
10:00-11:00 Psikiyatride Tanı Koyma ve Sık Görülen
Psikiyatrik Durumlara Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-13:00 Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Düşünsel
Duygulanımcı Davranış Terapisi Nasıl
Uygulanır?
Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Aritmilerin EKG ile Tanısı ve Tedavi
Yaklaşımları
Prof. Dr. Cengiz ERMİŞ
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Hipertansiyonun Güncel Kılavuzlara Göre
Tedavisi
Uzm. Dr. Tekin YILDIRIM
20:00
Akşam Yemeği
25 May›s Pazartesi
27 May›s Çarflamba
09:00-12:30 Kayıt
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları ve
Akılcı İlaç Seçimi(I)
Uzm. Dr. Cem Özcan
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-15:45 Diyabette Güncel Tedavi Yaklaşımları ve
Akılcı İlaç Seçimi(II)
Uzm. Dr. Cem Özcan
15:45 -16:00 Kahve Arası
16:00-16:45 Jineko Premalign Lezyonların İzlemi ve
Korunma
Prof. Dr. Onur KARABACAK
16:45-17:00 Kahve Arası
17:00-17:45 Menopozda Güncel Yaklaşımlar ve Hormon
Replasman Tedavileri (HRT)
Prof. Dr. Onur KARABACAK
20:00
Akşam Yemeği
29 May›s Cuma
10:00-11:00 Belirtilerden Tanıya: Plöritik Göğüs Ağrısı,
Öksürük, Balgam, Nefes Darlığı, Solunum
Sıkıntısı ile Gelen Hastanın Değerlendirilmesi
(I)
Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-13:00 Belirtilerden Tanıya: Plöritik Göğüs Ağrısı,
Öksürük, Balgam, Nefes Darlığı, Solunum
Sıkıntısı ile Gelen Hastanın Değerlendirilmesi
(II)
Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Sağlık Hukuku ve Malpraktis
Avukat Betül ASLAN
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:30 Sağlık Hukuku ve Malpraktis
Avukat Betül ASLAN
20:00
Akşam Yemeği
28 May›s Perflembe
10:00-11:00 Birinci Basamakta Gebe İzlemi ve Gebelikte
İlaç Kullanımı
Prof. Dr. Onur KARABACAK
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-13:00 İnfertilite Tedavisinde Güncel Gelişmeler,
Birinci Basamakta İnfertil Çifte Yaklaşım
Prof. Dr. Onur KARABACAK
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Karın Ağrısına Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
Prof. Dr. Yasemin BALABAN
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:30 Kolon Kanseri Taraması Nasıl Yapılmalı ?
Prof. Dr. Yasemin BALABAN
20:00
Akşam Yemeği
10:00-11:00 Birinci Basamakta Kısa Psikiyatrik Muayene
ve Görüşme Nasıl Yapılır?
Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-13:00 Olgu Örnekleriyle Psikiyatrik Hastalıklar
Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Meme Muayenesi ve Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Cumhur ARICI
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 Olgularla Meme Hastalıklarından Örnekler
Prof. Dr. Cumhur ARICI
20:00
Akşam Yemeği
30 May›s Cumartesi
27 May›s Çarflamba
12:30
BİRİNCİ MODÜL KAPANIŞ
12:30
İKİNCİ MODÜL KAPANIŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content