close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Yılı 2. Dönem sınıflar bazında ders programı için tıklayınız.

embedDownload
Sınıf
10/A
10/B
10/C
10/D
10/E
10/F
11/A
11/B
11/C
11/D
11/E
12/A
12/B
12/C
12/D
12/E
12/F
9/A
9/B
9/C
9/D
9/E
9/F
Pazartesi
3
4
5
T.C.
KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI
Karşıyaka Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Salı
1
2
6
7
8
1
2
3
İNG4
TED
BİY3
BİY3 KİMPRJKİMPRJ TARİ TARİ FİZAST GİRİ. MAT6 MAT6 TED
4
Çarşamba
5
6
7
8
1
TED
DİN
İYDA KİMPRJ BİY3
B.EĞ
B.EĞ
İNG4
2
3
4
5
6
7
Perşembe
8
1
2
3
4
5
Cuma
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:15 14:00 14:45 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:15 14:00 14:45 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:15 14:00 14:45 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:15 14:00 14:45 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 13:15 14:00 14:45
09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:55 14:40 15:25 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:55 14:40 15:25 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:55 14:40 15:25 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:55 14:40 15:25 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:55 14:40 15:25
FİZASTFİZASTKİMPRJ İNG4 B.EĞ B.EĞ İYDA MAT6 TAR BİY3 COĞ. MAT6 MAT6DEMOKR
KİMPRJ İNG4 MAT6 MAT6 FİZASTGSANATİNG4 İNG4 DİLANL GİRİ. BİY3 BİY3 TED DİN DİLANLDİLANLKİMPRJKİMPRJFİZAST TED TED TAR İYDA COĞ. MAT6 REH.
BİY3 COĞ. FİZASTFİZASTGSANATMAT6 MAT6 MAT6DİLANL İNG4
MAT6 MAT6GSANATFİZASTDİLANLDİLANL DİN
TED
TED
TED
B.EĞ
İYDA GEO11 GEO11GSANAT TED KİM11 İNG4
DİN
MAT
MAT
MAT KİM11 B.EĞ
TCİ3
TED MAT6GSANATFİZASTFİZAST İNG4 İYDA
DİLA TAR/BİCOĞ/FİCOĞ/Fİ TED
BİY11 BİY11 MAT
MAT
TCİ3 İYDA
TED
FİZİK FİZİK BİY3
BİY3
MAT
MAT
TED
İNG4 İNG4
B.EĞ
MAT İYDA
TED SO.ETKKİMYA BİY3
MAT
B.EĞ
B.EĞ
FİZ
FİZ
FİZ GEO11 GEO11 TED
REH.
TED
REH. DİLANL BİY3
İNG4 FİZİK FİZİK MAT
TED
İYDA
TRF
MAT SO.ETK TED KİMYAKİMYA B.EĞ
TRF
MAT KİMYAKİMYAGEOM BİY3
BİY3
REH. DİLANLDİLANL MAT
MAT
B.EĞ GEOM MAT
MAT İYDAGSANATKİMYADİLANL REH. FİZİK MAT
TRF
İNG
İNG
MAT6 DİLA
FİZ.
KİM. T.EDE.SAGLIK TAR İNGED İNG T.EDE. MAT6 MAT6 COĞ. BİY3
İNG
MAT6 MAT6 KİM. İNGED T.EDE. SOSET MAT6
MAT6 MAT6 DİLA T.EDE.GSANAT BİY3
TAR
İNG
T.EDE. COĞ.
MAT6 İYDA MAT6 BİY3 T.EDE. T.EDE. İNG
DİLA İYDA T.EDE. KİM.
FİZ.
DİLA İNGED MAT6
FİZ.
DİLA KİM.
B.EĞ
FİZİK İYDA MAT
B.EĞ
DİN GEOM İNG4 İNG4
REH. GEOMGSANATKİMYA İNG4 İNG4 DİLANLDİLANL
İNG4 DİLAN. İYDA SO.ETK
TAR MAT6 MAT6 İNGED T.EDE. FİZ.
B.EĞ MAT6 KİM.
COĞ. SAGLIKİNGED İYDAGSANAT İNG
***
***
***
***
***
REH.
MAT
GEO
DİN
TAR
FİZ.
BİY3 SOSET TAR
İNG
MAT6 MAT6 İNGED DİLA B.EĞ
B.EĞ
DİN
MAT6
DİN
BİY3
B.EĞ
B.EĞ T.EDE. İNGED T.EDE. T.EDE. DİLA SAGLIK İYDA
İNG
KİM.
FİZ.
İNG
İNG T.EDE.GSANATMAT6 MAT6 KİM. SAGLIK İNG
İNG
İYDA
TAR
İNG
DİN DİLANLMAT6 COĞ. TARİ FİZAST İNG4 İNG4
REH.
TCİ3 GSANATDİLA GEO11 GEO11 İYDA DİL/Kİ TAR/Bİ MAT
REH.
İNG
B.EĞ BİY11 BİY11 İNG4 DİLANLDİLANL TED
DİN
TCİ3 FELS.
B.EĞ
FİZ
İNG4 FELS. TCİ3
MAT
MAT
TED BİY11 BİY11
KİM11 KİM11 TCİ3
MAT
TED
İYDA B.EĞ
B.EĞ
İNG4
DİN
İNG4 S.COĞ İYDA T.EDE.GSANAT
İNG SAGLIK DİLA KİM. İNGED B.EĞ
İNG
İNG
BİY3
***
***
***
***
***
***
B.EĞ
BİY3
İNG T.EDE. T.EDE. FİZ.
MAT6 MAT6 KİM.
B.EĞ
BİY3 GSANATKİMYAGEOM
SO.ETK FİZİK İYDA
TED
TED
TED
DİN
BİY3
BİY3
İNG4
TED
TED
MAT
MAT
BİY3
DİN
B.EĞ
B.EĞ MANTIK TRF
İNG
İNG
FİZ.
BİY3 İYDA SOSET İNGED İYDA
FİZ.
FİZ
İNG4 KİM11 REH.
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
MAT6 MAT6 T.EDE.GSANAT REH.
DİLA MAT6 MAT6
İNG
İNG
REH.
COĞ. MAT6 T.EDE. BİY3
BİY3
İNG
REH.
İNG
İNG
İNG GSANAT BİY3 COĞ. SOSET MAT6 MAT6
FİZ.
COĞ. İNGED İNG
BİY3
B.EĞ
REH.
FİZ GEO11 REH.
İYDA İNGED T.EDE. KİM.
DİN SOSET BİY3 İNGED DİLA MAT6 MAT6 TAR
TCİ3
BİY11 BİY11 TED DİLANL FELS. REH.
KİMYADİLANL TED GSANATGEOM
MAT6 MAT6 KİM. İYDA DİLA T.EDE. T.EDE. TAR
İNG
FİZ
FİZ
TED DİLANLSO.ETK TRF
REH.
REH.
FİZİK DİLANLDİLANL İNG4 SO.ETK
MAT İYDA İNG4
B.EĞ
FİZ.
FİZ
BİY3 İYDA FİZASTFİZAST MAT6 MAT6 İNG4
B.EĞ
MAT KİMYAKİMYA İNG4
TED
B.EĞ
BİY3 MAT6
FİZ
TED
İNG
İNG
FELS.
MAT
İNG
MAT6
DİN GSANAT MAT
B.EĞ
TARİ İYDA KİMPRJKİMPRJ DİN DİLANLFİZAST B.EĞ
İYDA MAT FİZİK FİZİK İNG4 GSANAT
DİLANL
TAR GSANAT İNG T.EDE. T.EDE. COĞ.
FİZ.
TED
GEOM DİN
***
COĞ. İYDA SOSET BİY3
BİY3 DİLA
B.EĞ
FİZ GEO11 İYDA MAT
SO.ETK İYDA MAT
DİN
BİY3 İYDA SAGLIK COĞ. KİM.
TAR
BİY3 SO.ETK
İNG4 İNG4 GEOM BİY3 İYDA
MAT
İNG4
FELS. GEO11 TCİ3 DİLANL TED
DİN
İNG4
TED
TED
TED BİY11 KİM11DİLANL FİZ
B.EĞ
COĞ. BİY3
İNG
MAT BİY11 GEO11 GEO11 TED
FİZ
MAT COĞ/FİEDE/Kİ GEO11 İNG4 İNG4
MAT KİM11 İNG4 İNG4 KİM11 KİM11DİLANL MAT
B.EĞ
BİY3 İYDA İNG4 FİZİK SO.ETKDİLANLKİMYAKİMYA MAT
DİN
FİZ
TED
B.EĞ FİZAST BİY3 MAT6 MAT6 KİMPRJ COĞ. GİRİ.
FELS. GEO11 FELS.
S.COĞ İNG4 MANTIK GEO DİKSHİDİLAN.T.EDE. T.EDE. S.COĞ MAT T.EDE.DİLAN.DİLAN. İNG4 SO.ETK REH. S.COĞ MAT
TAR
İNG4 İYDA B.EĞ
FİZ
TED
BİY3 MAT6 DİLANL B.EĞ
GİRİ. COĞ. MAT6 MAT6 BİY3 KİMPRJ İNG4
İNG4 FELS. COĞ/FİSOS/Bİ DİL/Kİ DİL/Kİ İNG4 DİKSHİ DİN
MAT DİLANLDİLANL İNG4 BİY11 İYDA KİM11 MAT BİY11
İNG4 GEOM TRF DİLANLDİLANL İNG4 İNG4
KİMYAKİMYASO.ETK FİZİK FİZİK DİLANL B.EĞ
GEOM FİZİK FİZİK SO.ETK BİY3
FİZ
BİY3
TED
MAT DİLANLDİLANL FELS. İNG4 İYDA KİM11 BİY11 İNG4 İNG4 İYDA TCİ3 KİM11 KİM11 B.EĞ
DİN GSANATBİY11 BİY11
İNG4 İNG4 KİMPRJKİMPRJ MAT6 MAT6 FİZAST TARİ DİLANL GİRİ. İYDA TARİ TARİ DİLANLKİMPRJ MAT6 TED
TED MAT6 İNG4 KİMPRJKİMPRJ İYDA İNG4 TARİ BİY3
TED KİMPRJ MAT6 BİY3
B.EĞ DİLANLDİLANLKİM11 KİM11 İNG4 İNG4 İYDA BİY11 TCİ3 GSANATKİM11
GEO11 GEO11 İNG4 İNG4
B.EĞ
BİY3 KİMPRJ
GSANAT
DİLANLMAT6 FİZASTFİZAST İYDA MAT6 MAT6 COĞ. İNG4 İNG4 TARİ DİLANLDİLANLMAT6 İYDA COĞ. İNG4 KİMPRJ TED FİZAST REH.
COĞ. FİZASTFİZAST MAT6 İNG4 GSANAT
DİLANLDİLANLMAT6 MAT6 KİMPRJ İNG4 İNG4 FİZAST MAT6 TARİ TARİ İYDA BİY3
TED SOS/Bİ İYDA B.EĞ
İNG4
DİN
COĞ. FİZASTKİMPRJKİMPRJ TARİ TARİ İNG4 GİRİ. COĞ.
KİMPRJKİMPRJ TARİ TARİ BİY3 MAT6DİLANLDİLANL TED
FELS. MAT
TED
BİY3 FİZAST COĞ. B.EĞ
TAR MAT6 COĞ. REH.
B.EĞ T.EDE. T.EDE. MAT6 İYDA COĞ.
İNG
İNG
REH.
BİY3
REH.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content