close

Enter

Log in using OpenID

10. beş cepli ispanyol paça pantolon

embedDownload
Öğr. Gör. Semiye BOTTAN






Ön ve arka pantolon kopyası alınarak yeni sayfaya
yapıştırılır.
Ön ve arka bel 4 cm paralel düşülür.
Ön pens ölçülür ön ortası ve yandan atılır. Ön ortası
ve yan esas hat olarak yeniden çizilir.
Cep için, belde 10 cm ve yanda 9 cm nokta alınır. Bu
noktalar kavisli olarak cep ağzı çizilir.
Cep pervazı; cep ağzına 3 cm paralel çizilir.
Cep torbası; cep pervazına 1 cm nokta alınır. Basen
hattında yandan ön ağa doğru 19,5 cm işaret alınır.
Bu nokta beldeki 1 cm’lik nokta ile düz çizilir.
Sonra cep torbası şekildeki gibi kavisli birleştirilir.


Conta için; arka ağda 8,5 cm, yanda 3,5 cm işaretlenir ve
düz cetvelle esas hat olarak birleştirilir.
Arka cep, contaya paralel 4 cm yardımcı çizgi alınır.
Alınan çizgi üzerinde yandan ağa doğru 11,5 cm işaretlenir
(cep ortası) ve bu çizgiye dik aşağıya bir miktar uzatılır.
Üzerinde 13 ve 2 cm işaretlenir. 2cm’lik nokta sağa ve sola
5,5 cm uzatılır. Cep ağzı 7,5 cm sağa ve sola işaretlenir.
Arka cep esas hat olarak işaretlenen noktalar cetvel ile
çizilir.





Ön ve arka pantolonda diz hattından aşağıya 17 cm
paralel çizgi çizilir.
Ön ve arka kalıbın paça hattında sağdan ve soldan
dışarıya 6 cm düz çıkılır.
Dizin kenarlarından 2 cm, yeni alınan çizgiden 1,5
cm nokta alınır. Yardımcı çizgi olarak bu noktalar
ve paçadaki 6 cm’lik işaret düz birleştirilir.
Ön ve arka paça, 1 cm yukarıya çıkılır ve kavisli
olarak esas hat çizilir.
Ön ve arka kalıpta iç bacak ağın bittiği yerden
başlayarak dizden ve yeni çizginin ortasından (17
cm2lik çizgide) geçerek paçada kavisli olarak
bitirilir.




Ön ve arka kalıp kopyası alınır.
Ön kalıp cep ağzından kesilerek şablonu hazırlanır.
Ön pantolonun paçasına 3 cm diğer yerlerine 1 cm pay
verilir.
Kalıbın üzerinde ‘Düz boy iplik’ çizgisi ve çıt işaretleri
alınır. Bilgileri (kalıp adı, adet, cins vs) yazılır.



Cep karşılığı (cep ağzı işaretleri alınarak), cep
pervazı ve cep torbalarının kopyaları alınır ve
şablonları yapılır.
Parçaların etrafına 1 cm pay verilir.
Kalıpların üzerine ‘Düz boy iplik’ çizgisi ve çıt
işaretleri alınır. Bilgileri (kalıp adı, adet, cins vs)
yazılır.




Arka kalıp contadan kesilir ve şablonu yapılır.
Arka kalıbın paçasına 3 cm diğer yerlerine 1 cm pay
verilir.
Kontrol işareti arka kalıpta contanın kakılacağı
kenara ağdan 7 cm içeriden alınır.
Kalıbın üzerinde ‘Düz boy iplik’ çizgisi ve çıt
işaretleri alınır. Bilgileri (kalıp adı, adet, cins vs)
yazılır.



Conta pensin üst tarafı kapatılır alt tarafı 1 cm
açıklık kalacak şekilde yapıştırılır. Kalıp kavisli
düzeltilir.
Contaya ağdan 7 cm içeriye kontrol işareti alınır.
Tarafına 1 cm pay verilir.
Kalıbın üzerinde ‘Düz boy iplik’ çizgisi ve çıt
işaretleri alınır. Bilgileri (kalıp adı, adet, cins vs)
yazılır.



Arka cepten iki adet kopya alınır. Birisi tüm paysız
olarak çizim kalıbı hazırlanır.
Arka cebin ağzına 3 cm diğer yerlerine 1,5 cm pay
verilir.
Kalıbın üzerinde ‘Düz boy iplik’ çizgisi ve çıt
işaretleri alınır. Bilgileri (kalıp adı, adet, cins vs)
yazılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content