close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı brewer spektrofotometresi ozon ölçümlerinin değerlendirmesi

embedDownload
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI BREWER SPEKTROFOTOMETRESİ OZON
ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Sayı : 11
Tarih : 10.02.2015
Saat : 15:00
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğünce
ozon
ölçümleri,
Ankara'da
Brewer
Spektrofotometresiyle yapılmaktadır. Brewer Spektrofotometresi; TÜBİTAK Kamu Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı (1007) kapsamında, “Türkiye Üzerinde Troposferik ve
Stratosferik Ozon/UV-B’ deki Değişimin Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi” isimli proje
çerçevesinde 09.11.2006 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ana Bina Teras Katına
kurulmuştur. Cihaz ozon, ultraviyole A ve B radyasyonunu günlük ve tam otomatik olarak
ölçebilmekte, ultraviyole indeksi de hesaplayabilmektedir.
Ankara'nın Brewer Spektrofotometresi Günlük Toplam Ozon Değerlerindeki Değişim
(09.11.2006 - 31.12.2014)
600
www.mgm.gov.tr
Toplam Ozon (DU)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
400
300
Genel Ort: 318,4 DU
200
100
0
09.11.2014
09.09.2014
09.07.2014
09.05.2014
09.03.2014
09.01.2014
09.11.2013
09.09.2013
09.07.2013
09.05.2013
09.03.2013
09.01.2013
09.11.2012
09.09.2012
09.07.2012
09.05.2012
09.03.2012
09.01.2012
09.11.2011
09.09.2011
09.07.2011
09.05.2011
09.03.2011
09.01.2011
09.11.2010
09.09.2010
09.07.2010
09.05.2010
09.03.2010
09.01.2010
09.11.2009
09.09.2009
09.07.2009
09.05.2009
09.03.2009
09.01.2009
09.11.2008
09.09.2008
09.07.2008
09.05.2008
09.03.2008
09.01.2008
09.11.2007
09.09.2007
09.07.2007
09.05.2007
09.03.2007
09.01.2007
09.11.2006
*Bu veriler Resmi İstatistik Programında yayımlanmaktadır.
*Bu konu ile ilgili bir sonraki haber 10 ŞUBAT 2016 tarihinde yayımlanacaktır.
500
Tarih
Grafik 1. Ankara’nın Brewer Spektrofotometresi Toplam Ozon (DU) Değerlerindeki Değişim
(2006-2014).
Ankara’da, 2007 - 2014 periyodunda, Brewer Spektrofotometresiyle ölçülen günlük
toplam ozon değerleri incelendiğinde;
Bilgi İçin: Yılmaz AÇAR
Tel: 0-312-3022441
E-Posta: yacar@mgm.gov.tr
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2007 yılı maksimum değeri 458,3 DU (27.03.2007 tarihinde), minimum değeri 253,8
DU (23.01.2007 tarihinde) ve ortalaması ise 322,4 DU olarak gerçekleşmiştir.
2008 yılı maksimum değeri ise 398,4 DU (04.05.2008 tarihinde), minimum değeri
254,6 DU (07.11.2008 tarihinde) ve ortalaması da 314,1 DU olarak gerçekleşmiştir.
2009 yılı maksimum değeri ise 432,2 DU (09.03.2009 tarihinde), minimum değeri
244,7 DU (10.11.2009 tarihinde) ve ortalaması da 323,1 DU olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılı maksimum değeri ise 479,0 DU (18.03.2010 tarihinde), minimum değeri
252,1 DU (16.11.2010 tarihinde) ve ortalaması da 321,2 DU olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılı maksimum değeri ise 421,8 DU (25.02.2011 tarihinde), minimum değeri
260,8 DU (11.10.2011 tarihinde) ve ortalaması da 315,9 DU olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı maksimum değeri ise 448,6 DU (28.03.2012 tarihinde), minimum değeri
249,5 DU (04.01.2012 tarihinde) ve ortalaması da 317,3 DU olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı maksimum değeri ise 433,2 DU (23.03.2013 tarihinde), minimum değeri
254,7 DU (10.11.2013 tarihinde) ve ortalaması da 318,4 DU olarak gerçekleşmiştir.
www.mgm.gov.tr
*Bu veriler Resmi İstatistik Programında yayımlanmaktadır.
*Bu konu ile ilgili bir sonraki haber 10 ŞUBAT 2016 tarihinde yayımlanacaktır.
2014 yılı maksimum değeri ise 409,3 DU (27.02.2014 tarihinde), minimum değeri
261,9 DU (09.11.2014 tarihinde) ve ortalaması da 317,6 DU olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1).
Yıllara göre maksimum ve minimum değerler arasındaki farklar incelendiğinde; 2007
yılında 204,5 DU, 2008 yılında 143,8 DU, 2009 yılında 187,5 DU, 2010 yılında 226,9 DU,
2011 yılında 161,0 DU, 2012 yılında 199,1 DU, 2013 yılında 178,5 DU ve 2014 yılında ise
147,4 DU olarak gerçekleşmiştir. Farkın en düşük olduğu 2008 yılına ait yıllık ortalama ozon
değeri de diğer yıllara göre en düşük seviyede gerçekleşmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Ankara’nın 2007 - 2014 yıllarına ait minimum, maksimum ve yıllık ortalama toplam ozon
değerleri.
Yıllar
Minimum Değer
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
253,8
254,6
244,7
252,1
260,8
249,5
254,7
261,9
Bilgi İçin: Yılmaz AÇAR
Tel: 0-312-3022441
E-Posta: yacar@mgm.gov.tr
Maksimum
Değer
458,3
398,4
432,2
479,0
421,8
448,6
433,2
409,3
Maks.-Min.
Farkı
204,5
143,8
187,5
226,9
161,0
199,1
178,5
147,4
Yıllık Ortalama
322,4
314,1
323,1
321,2
315,9
317,3
318,4
317,6
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara'da Brewer Spektrofotometresi Aylık Ortalama Toplam Ozon (DU)
Değerlerindeki Değişim (2007-2014)
297
292
291
291
289
286
286
285
301
302
300
311
310
327
325
343
344
353
359
345
337
345
Toplam Ozon (DU)
350
327
334
360
400
8
9
10
11
250
200
1
2
3
4
5
6
7
12
Aylar
2014
Uzun Yıllar Ort. 2007-2013
www.mgm.gov.tr
*Bu veriler Resmi İstatistik Programında yayımlanmaktadır.
*Bu konu ile ilgili bir sonraki haber 10 ŞUBAT 2016 tarihinde yayımlanacaktır.
Grafik 2. Brewer Spektrofotometresi Aylık Ortalama Toplam Ozon Değerlerindeki Değişim.
Ankara’nın aylık ortalama toplam ozon değerleri incelendiğinde;
2014 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Temmuz ayı değerlerinin uzun yıllar
aylık ortalamalarının (2007-2013) altında, Haziran, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık
değerlerinin uzun yıllar aylık ortalamalarının üzerinde, Eylül ayında ise değerlerin birbirine
eşit olduğu belirlenmiştir (Grafik 2, Tablo 2).
Tablo 2. Brewer Spektrofotometresi Aylık Ortalama Toplam Ozon Değerlerindeki Değişim.
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ORT
2007
321
348
375
390
340
326
302
296
285
285
289
307
ORT
2008
323
333
337
333
351
324
303
287
295
288
286
306
ORT
2009
330
355
378
364
341
317
309
298
300
281
281
319
Bilgi İçin: Yılmaz AÇAR
Tel: 0-312-3022441
E-Posta: yacar@mgm.gov.tr
ORT
2010
336
354
359
380
359
342
305
282
282
297
273
300
ORT
2011
349
349
356
354
342
320
292
287
289
279
291
301
ORT
2012
344
342
372
340
342
318
304
297
281
281
287
307
ORT
2013
338
334
346
351
334
327
302
297
304
292
286
329
ORT
2014
327
337
345
353
343
327
301
297
291
289
286
311
ORT
2007-2013
334
345
360
359
344
325
302
292
291
286
285
310
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Brewer Spektrofotometresi Ölçümlerine Göre
Ankara'da Toplam Ozonun Mevsimlik Değişimi (2007-2014)
400
375
350
347
354
Toplam Ozon (DU)
332
328
325
309
306
300
289
287
275
250
225
200
İlkbahar
Yaz
2014
Sonbahar
Kış
Ort 2007-2013
www.mgm.gov.tr
*Bu veriler Resmi İstatistik Programında yayımlanmaktadır.
*Bu konu ile ilgili bir sonraki haber 10 ŞUBAT 2016 tarihinde yayımlanacaktır.
Grafik 3. Brewer Spektrofotometresi Mevsimlik Toplam Ozon Değerlerindeki Değişim.
Ankara’nın
Brewer
Spektrofotometresi
mevsimlik
toplam
ozon
değerleri
incelendiğinde; maksimum ozon değerlerine ilkbahar mevsiminde, minimum ozon değerlerine
ise sonbahar mevsiminde rastlanılmaktadır (Grafik 3).
2014 yılı mevsimlik ozon değerlerini uzun yıllar (2007-2013) mevsimlik ortalama
değerlerle karşılaştırdığımızda; yaz, sonbahar ve kış mevsimi değerlerinin uzun yıllar
mevsimlik ortalama değerlerin üstünde, ilkbahar mevsimi değerinin ise ortalamanın altında
olduğu belirlenmiştir (Grafik 3).
İlkbahar mevsiminde; 2014 yılı değeri mevsimlik ortalamadan % 2,0 daha düşük, kış
mevsiminde; 2014 yılı değeri mevsimlik ortalamadan da % 1,2 daha yüksek, sonbahar
mevsiminde; 2014 yılı değeri mevsimlik ortalamadan % 0,7 daha yüksek ve yaz mevsiminde
ise; 2014 yılı değeri mevsimlik ortalamadan % 1,0 daha yüksek bulunmuştur (Grafik 3).
Bilgi İçin: Yılmaz AÇAR
Tel: 0-312-3022441
E-Posta: yacar@mgm.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
325 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content