close

Вход

Log in using OpenID

23 Subat.s1

embedDownload
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
614807 >
GÜBRETAŞ'ta Şükrü Kutlu dönemi
Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nde (GÜBRETAŞ) genel müdürlük görevine Şükrü Kutlu atandı.
GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
(KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi: "Şirketimizin bugün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürü olarak Şükrü Kutlu'nun
atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Balta'nın
istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret
Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca kalan süreyi
tamamlamak ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak
üzere Şirket Genel Müdürü Şükrü Kutlu'nun seçilmesine karar verilmiştir."
9
771301
1301-6148
Hazine alacakları, ocak ayı sonu itibarıyla 16,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 31 Ocak 2015
itibarıyla Hazine alacak verilerini açıkladı. Buna göre, hazine alacakları 16,8
milyar lira oldu. Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,3 milyar lira ile mahalli idarelere ait olurken, hazine alacaklarından toplam 91,7 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.
ISSN
Hazine alacakları 16.8 milyar TL
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13163
Borsada köklü
değişiklik yolda
En çok işe alım perakendede
PERYÖN Başkanı Yangın, bu yıl en çok işe alımın perakendede olacağını belirterek, "Bu yıl kurumların
gündeminde yetenek yönetimi yerini korurken, yetenekleri kapma konusundaki yarış da sürecek" dedi.
İSTANBUL, AA
ERYÖN Başkanı Sevilay Pezek
Yangın, bu yıl en çok işe alımın
perakendede olacağını belirterek, "Bu yıl kurumların gündeminde
yetenek yönetimi yerini korurken,
yetenekleri kapma konusundaki yarış
da sürecek" dedi.
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'ne (PERYÖN) göre, bu yıl en çok işe
alım perakende sektöründe beklenirken, ilaçta işten çıkarmalar olacak.
PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, hızlı tüketim, üretim, yapı ve inşaat, profesyonel hizmetler, finansal
hizmetler, lojistik ve üretim sektörlerinden olmak üzere farklı sektörlerden
Türkiye'nin önde gelen 43 şirketinin
katılımıyla ve Towers Watson işbirliğiyle gerçekleştirilen PERYÖN 2014
Yılı Değerlendirme Anketi sonuçları
yayınlandı.
Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 65'i işe alımda en çok
perakende sektörünün öne çıktığını
belirtti. Onu yüzde 58 ile inşaat, yüzde 40 ile de enerji sektörü takip etti.
Katılımcılara göre işten çıkarmada yüzde 42 ile ilaç sektörü ilk sırada
yer alırken, ardından yüzde 30 ile tarım, yüzde 28 ile de bankacılık geliyor. Katılımcılar, bu eğilimlerin 2015
yılı için de devam edeceğini belirtti.
Katılımcılar ankette büyüme açısından gelir, kar, pazar payı veya çalışan sayısı verilerine göre iş sonuçlarını da değerlendirdi. Buna göre katılımcıların yüzde 44'ü 2014'ün 2013'e
göre daha iyi bir yıl olduğunu kaydet-
'Sosyal medya ve marka
yönetimi ön plana çıkacak'
P
Bu nedenle sosyal medya ile işveren
markası yönetiminin ön plana çıkacağını aktaran Yangın, şunları kaydetti:
"İK'nın şirketin iş hedefleri ve insan
yönetim ihtiyaçlarını takip edebilmesi ve proaktif hareket
edebilmesi için İK stratejik ortaklık konusu yine 2015'in de trendlerinden olmaya devam edecek.
Olumlu düşünme ile karıştırılan fark yaratan pozitif psikoloji ve yönetim
uygulamaları
önem kazanacak.
ti. Katılımcıların yarısı da 2015'in
2014'e kıyasla daha iyi bir yıl olacağını dile getirdi. PERYÖN 2014 Yılı Değerlendirme Anketi'nde katılımcılara
İK birimlerinin 2014'te en çok zaman ayırdıkları konular ve 2015 tahminleri de soruldu.
Buna göre 2014'te katılımcılar en
çok yüzde 63 ile "İşe Alım/Seçme ve
Yerleştirme"ye vakit ayırdı. Bunu yüzde 33 ile "Yetenek Yönetimi", yüzde 23
ile de "İş Sağlığı-Güvenliği Sistem ve
Uygulamaları" takip etti. Katılımcılar
2015'te ise "Yetenek Yönetimi" ile
"İşe Alım/Seçme/Yerleştirme"ye eşit
zaman ayıracaklarını tahmin ederken,
"İş Sağlığı ve Güvenliği" 2015'te kaynak ayrılacak konular arasında sayılmıyor. Onun yerini "Performans Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulamaları" alıyor.
2014'te kaynak ayrılmayan ancak 2015'te kaynak ayrılması planlanan konular ise "çalışanlarla iletişim,
yedekleme planları, koçluk ve mentorluk uygulamaları, işveren markası
çalışmaları ile bağlılık/memnuniyet
vb. anketler ve eylem planları" olarak
sıralandı.Katılımcıların yüzde 12'si
2014'te uygun aday bulmakta en çok
zorlandıkları pozisyonun kıdemli teknik personel ve teknik yönetici oldu-
Dijitalleşen iş yaşamının en önemli
gerekliliği olan değişim yönetimi
önemini korumaya devam edecek.
Son olarak İK yönetimiyle ilgili sistem
ve süreçlerin etkinliğini ölçme,
izleme, karşılaştırma, bilgiyi
analiz etme ve daha etkin ve
verimli süreçler geliştirme ihtiyacı nedeniyle karar destek sistemleri,
İK metrikleri ve ölçmenin de 2015'te
öne çıkacak konular arasında
olacağını düşünüyorum."
ğunu belirtti. Deneyimli mühendislik
ve yönetici asistanı rolleri de yüzde 9
oranıyla zor doldurulan diğer iki pozisyon oldu.2015 yılı için insan yönetimi konusunda öne çıkması beklenen
konularda ise yüzde 28 ile yetenek yönetimi ve çalışanı elde tutma önemli
bir farkla ilk sırada geldi; yetenek
yönetimini ise liderlik ihtiyacı izledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PERYÖN Başkanı Sevilay Pezek
Yangın, bu yıl kurumların gündeminde yetenek yönetiminin yerini
koruyacağını ve şirketlerin yetenekleri kapma konusundaki yarışın süreceğini bildirdi.
Fiyatı: 25 KURUŞ
Borsa'da tek seans uygulamasına
geçilecek ve öğle arası bir saatte
düşecek.
İSTANBUL, AA
orsa İstanbul Pay Piyasasında,
bu yıl içinde fiyat adımlarından,
emir tiplerine, öğle arasının kısaltılmasından, iki seanslı sisteme
son verilmesine kadar kapsamlı değişiklikler planlanıyor.
Borsa İstanbul tarafından hazırlanan "NASDAQ Genium INET Sistemi ile Birlikte Pay Piyasası'nda Planlanan Uygulama Değişiklikleri" çalışmasında bu yıl içinde Pay Piyasası'nda yapılması planlanan değişiklikler
açıklandı.Borsa İstanbul web sitesinde yer alan duyuruya göre, Borsa
İstanbul AŞ ile NASDAQ OMX Group
arasında 20 Ocak 2014 tarihinde
imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde Borsa İstanbul bünyesindeki mevcut alım satım sistemi ve
teknolojik altyapının yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.
Bu çalışmaların ilk aşaması kapsamında Pay Piyasası bu yıl içinde
Nasdaq Genium INET olarak adlandırılan yeni alım satım sistemi üzerine çalışmaya başlayacak. Bu sistemin getireceği olanaklarla birlikte
Pay Piyasası'nda bazı yeni uygulamaların devreye alınması ve bazı mevcut uygulamalara son verilmesi planlanıyor.
Yeni yapıda yapılması planlanan
işlevsel değişiklikler arasında, tek
seans uygulamasına geçilmesi, fiyat
marjı, fiyat limitleri ve adımlarında
değişiklikler, açılış fiyatı belirleme ve
işlem algoritması, maksimum lot uy-
B
gulamasına son verilmesi ve öğle
arasının kısaltılması öne çıkıyor.
Günlük iki seans uygulamasından
vazgeçilmesinin planlandığı yeni yapıda tüm güne yayılan tek bir seans
yapılması ve öğlen 12.30 ile 13.30 saatleri arasında sürekli müzayede sistemine ara verilerek "Gün Ortası Açılış Seansı" emir toplama ve eşleştirmenin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Ayrıca mevcut yapıda baz fiyat
olarak ağırlıklı ortalama fiyat (AOF)
kullanılırken yeni yapıda kapanış fiyatı kullanılacak ve tek seans yapılanmasına geçilmesiyle paylarda fiyat
marjı yüzde 20 olacak. Halen fiyat
adımları günlük olarak belirlenirken, yeni yapıda fiyat adımı baz fiyata bağlı olmaksızın, serbest marjlı işlem sıralarında uygulanmakta olduğu gibi ilgili fiyat kademesine göre belirlenecek.
Öte yandan koşullu emirler, bir
günden uzun süreli emirler, dengeleyici emirler gibi halen kullanılamayan emir tipleri de kullanılmaya başlanacak ve maksimum lot uygulamasına son verilecek. Kuruş alanı 3 haneye çıkarılırken, piyasa yapıcılık
konusunda da önemli değişiklikler
gerçekleştirilecek.
Bir payın sırasında gün sonunda
oluşacak AOF baz alınarak gün içerisinde işlem yapılmasının da planlandığı bildirilen duyuruda, "Kapalı emir
defteri (dark pool) mantığı ile çalışacak ve gün sonu oluşacak AOF'den işlemlerin gerçekleşmesine imkan sağlanacak" denildi.
Kurulan şirket sayısı ocakta arttı
Ata Portföy'de
büyüme
devam ediyor
Kurulan şirket sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.22 artarak
6 bin 395, kapanan şirket sayısı ise yüzde 4.8 azalarak 2 bin 441 oldu.
urulan şirket sayısı ocakta,
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 10,22 artarak 6 bin
395, kapanan şirket sayısı ise
yüzde 4,8 azalarak 2 bin 441 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin
kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ocakta kurulan
şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 artış gösterdi ve 6 bin 395 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,8 azalarak 2 bin 441 olarak
gerçekleşti.
Kurulan şirket ve kooperatif
sayısı, yılın ilk ayında 6 bin 471
olarak gerçekleşti. Buna göre,
ocakta kurulan şirket sayısı bir
önceki aya göre yüzde 20,32,
kooperatif sayısı yüzde 7,04 ve
gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 5,40 artış gösterdi. Kapanan şirketler bir önceki aya göre yüzde 5,49, kooperatifler yüzde 18,62 arttı, gerçek kişi ticari
işletmeleri yüzde 25,11 azaldı.
Böylece ocakta 6 bin 395 şirket
kuruldu, 2 bin 441 şirket kapandı.
Geçen yılın aynı ayına göre
kurulan şirket sayısı ocakta yüzde 10,22 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,33 ve kurulan
gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 70,48 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı, 2014'ün
aynı ayına göre yüzde 4,80, kapanan kooperatif sayısı yüzde
K
Ata Portföy Genel Müdürü
Gerz, "2015 başında fon
büyüklüğümüz 500 milyon
TL'yi aştı" dedi.
Abdulkadir AVCI
atırımcı Koçu' olarak müşterilerinin kalıcı kazanç kazanmasına odaklanan ve 1991 yılından beri analitik yaklaşımı, danışman kimliği ve güvenilir tavrıyla sektörün en
köklü şirketleri arasında yer alan Ata Yatırım'ın iştiraki Ata Portföy'ün 2015 yılı başında fon büyüklüğü 500 milyon TL'yi aştı. 17
Haziran 2010'da kurulan Ata A Tipi Değişken Fonu'nun aradan
geçen sürede toplam yüzde 140 getiri sağladığını belirten Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, "Dört buçuk yıl önce Ata A Değişken Fonu'na yatırılan 100 Lira bugün 240 Liraya
ulaştı. Fonumuz 2014 yılı genelinde yüzde 38.9 getiriyle yatırımcılarımıza yıllık enflasyonun yüzde 30 üzerinde bir reel getiri sağladı. Bunlara ek olarak, 2015 yılında da aynı başarı istikrarıyla
devam eden Ata A Değişken Fon'umuzun Ocak ayı içindeki büyüklüğü 100 milyon TL'yi geçerek 2014'te en yüksek getiri sağlayan fon seçildi" dedi.
Ata Portföy'ün performansında, bilgi ve analize dayalı yatırım felsefesini Ata Yatırım'ın DNA'sındaki mühendislik yaklaşımıyla birleştirmenin rol oynadığını söyleyen Gerz, "Uzun vadede geliştirdiğimiz stratejilerimiz ve bakış açımız, rakiplerimizden
bir adım önde hareket ederek başarılı sonuçlar elde etmemize neden oldu. Proaktif yönetim anlayışımız ve stratejilerimizle
2014'te Türk fon sektörünün en başarılı performanslarını sergiledik." dedi.Sektörde uzun yıllardır sahip oldukları deneyimle müşterilerinin tasarruflarına değer katmak için çalıştıklarını belirten
Gerz, "Ata Finans Grubu olarak kendimizi her zaman sektörde
müşterisiyle iletişimi konusunda ilkleri başaran bir kuruluş olarak konumlandırdık. Dolayısıyla, hayata henüz geçirdiğimiz
'yatırımcı koçu' hizmetimizle, her müşterimize portföyündeki para miktarına bakmaksızın bir 'yatırımcı koçu' atıyoruz. Müşterimiz yardıma ihtiyacı olduğu her an, kendine özel atanan 'yatırımcı koçu'nu arayabilir ve her türlü danışmanlığı alabilir" dedi.
‘Y
Rusya’ya karayoluyla
ihracat arttı
DKİB Başkanı Gürdoğan Kazbegi-Verhni-Lars Sınır Kapısından
önceki yıl bin 817 Türk plakalı
ihraç yüklü tırın çıkış yaptığını ve
bu sayının 2014 yılında 5648'e
ulaştığını söyledi.
Haberi 4’te
Ocakta 344 yabancı
ortaklı şirket kuruldu
10,67 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,04
azaldı. Ocakta kurulan toplam 6
bin 471 şirket ve kooperatifin
yüzde 81,58'i limited şirket, yüzde 17,23'ü anonim şirket, yüzde
1,17'si ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,85'i İstanbul, yüzde
10,93'ü Ankara, yüzde 6'sı İzmir'de kuruldu.
Söz konusu ayda sadece Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Bu dönemde kurulan toplam 5 bin 279 limited şirket,
sermayenin yüzde 57,38'ini, bin
115 anonim şirket ise sermayenin yüzde 42,61'ini oluşturdu.
Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, aralık ayına göre
yüzde 30,91 azaldı. Bu dönemde kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 949'u toptan
ve perakende ticaret, motorlu
taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 69'u inşaat, 978'i ima-
Renault Kadjar ile maceraya devam
Haberi 2’de
Geçen ay kurulan 344 yabancı ortak
sermayeli şirketin 101'i Suriye, 31'i
İran ortaklı oldu.Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 53'ü anonim,
291'i limited şirket oldu, bu şirketlerin 120'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 54'ü imalat ve 32'si de
inşaat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu yabancı
sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
lat sektöründe yer aldı. Kurulan
gerçek kişi ticari işletmelerinin
ise 2 bin 382'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların
ve motosikletlerin onarımı, bin
97'si inşaat, 930'u imalat sektöründe faaliyet gösterdi.
Söz konusu ayda kapanan
şirket ve kooperatiflerin 972'si
toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 494'ü inşaat, 376'sı imalat sektöründe yer aldı. Kapanan
gerçek kişi ticari işletmelerinin
bin 540'ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 428'i inşaat, 334'ü ise imalat sektöründe
olduğu görüldü.Kurulan 76 kooperatifin, 31'i konut yapı, 11'i
sulama, 7'si tarımsal kalkınma
alanında oldu. (Ankara, aa)
Dosya masrafı davaları
artarak devam ediyor
Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
Ziraat
kredi kullanımı sırasında müşterilerinden
aldıkları dosya masraflarını, tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine başvurmaya gerek kalmadan iade etmeye başladıklarını açıklamasının ardından gözler diğer bankalara çevrildi. Daha önce kredilerden alınan masraf ve komisyonların 10 yıl geriye dönük iade edilebileceğini gündeme getiren Avukat Cevat Kazma, diğer bankaların da Ziraat Bankası gibi hareket etmesi halinde tüketici hakem heyetleri ve mahkemelerindeki yoğunluğun ortadan kalkacağını belirtti. Yargıtay'ın konu hakkındaki kararının
gayet net ve açık olduğunu vurgulayan Cevat
Kazma, mevcut durumun tamamen tüketiciyi
caydırmaya yönelik olduğunu belirtti.
"Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde oluşan aşırı yoğunluk sebebiyle birçok
tüketici başvuru dahi yapmıyor. Bankalar Yargıtay'ın kararı sonrası aradaki bürokrasiyi kaldırarak tüketiciye yardımcı olmalıydı. Yargının elindeki dosyalarda son 10 yılda 21 kat artış oldu."
diyen Cevat Kazma, BDDK'nın bir genelge yayınlayarak bu sorunu ortadan kaldırabileceğinin altını çizdi. (Ekonomi Servisi)
1930’dan
Kiracının ödemediği
aidatlara dikkat!
Dr. Cem Barlas
ARSLAN’ın yazısı 5’te
‘Çocuklarda karın
ağrısını önemseyin’
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 106 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа