close

Enter

Log in using OpenID

* Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ile İlahiyat lisansüstü program açma

embedDownload
Tablo - 5b DOKTORA/SANATTA YETERLİK AÇILMASI İÇİN ÖRNEK FORMAT
Üniversite Adı ve Teklifi: ............................ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Doktora Programı açılması
Yüksek Lisans programının başladığı yıl
:
Yüksek Lisans programına son üç yılda kabul edilen öğrenci sayısı
:
Yüksek Lisans programında son üç yılda mezun olan öğrenci sayısı
:
Yüksek Lisans programından son üç yılda ilişiği kesilen öğrenci sayısı
:
:
Yüksek Lisans programında mevcut öğrenci sayısı
Bilgisayar ekipmanları, laboratuvarlar ve kütüphanede süreli yayınlar hakkında :
bilgi
Doktora Programına 1. yıl 1. dönem için başlayacak tahmini öğrenci sayısı
:
:
Programda görev alacak toplam Prof., Doç., Y.Doç. Sayısı
:
Öğretim Üyesi Sayısı
Öğretim Üyelerinin Dağılımı
Doktora Eğitimi
Doktora Öğrenim Alanına Göre
Öğretim Üyesi Dağılımı
Yurt Dışı
Makine Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
8
1 Prof. Dr., 1 Doç.Dr., 6 Y.Doç.Dr.
2
1 Doç.Dr., 1 Y.Doç.Dr.
Kendi Üniversitesinde
Doktoralı Sayısı
Yurt
2
6
2
Makine M.
Prof. Dr. Ercüment Kibar
(1955)
Doç.Dr. Simge Küçük (1963)
L: Lisans Eğitimi
L: Makine Müh., YL:
L: Gazi Ünv., YL: Londra
Termodinamik, D: Sistem M. Ünv., D: ODTÜ
L+YL+D: Makine Müh.
YL: Yüksek Lisans Eğitimi
L+YL+D: Gazi Ünv.
12
6
1982, 1986,
1999,...2008
1990,1999,
2000, 2001,
25
5
3
30+10
3+5
50
15
26
11
8
10
2
5
3
2
Toplam
Doktora
Yüksek lisans
Ulusal Bildiri
Ulusal makale
Uluslararası bildiri +
Türkiye'deki
Kitap/ Kitapta bölüm
Diğer uluslararası yayın
sayısı
Yılları (….. - ……)
arasında
SCI Yayın sayısı
Üniversitede kadrosunun
bulunduğu bölüm
Makine M.
Unvanı-Adı-Soyadı Doğum Tarihi (Yıl olarak)
Lisans - Yüksek
Lisans - Doktora
Lisans - Yüksek Lisans Mezun olunan
Doktora Mezuniyet alanı
yükseköğretim
kurumunun adı
Lisans
Öğretim üyesinin haftalık
ders yükü
ÖĞRETİM ÜYESİNİN
Öğretim
retim üyesi en az dört yarıyıl
bir lisans veya en az iki yarıyıl
yüksek lisans programında
ders verdi mi?
Verdi ise tarihlerini ve hangi
üniversitede olduğu
u bilgisini
yazınız.
Toplam: 10
13
2012-2013
Güz ve bahar
ODTÜ (Lisans)
2014-2015
Güz ve Bahar
Gazi Ünv. (Lisans)
17
2013-2014
Güz ve Bahar
Ankara Ünv. (Tezli Yük.
Lisans)
D: Doktora Eğitimi
* Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ile İlahiyat lisansüstü program açma tekliflerinde öğretim üyelerinin doktora alt alanlarını yazınız. ( Örneğin: Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı vb.)
Tablo - 2b YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASI İÇİN ÖRNEK FORMAT
………………………………..
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde İktisat Yüksek Lisans Programı açılması
Öğretim üyesinin
haftalık ders yükü
L: Lisans Eğitimi
YL: Yüksek Lisans Eğitimi
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Toplam
L+YL+D: Gazi Ünv.
Doç.Dr. Tuğba Kerem (1955)
1982, 1986,
1999,...2008
Ulusal bildiri
L+YL+D: İktisat
İktisat
12
Ulusal makale
L: Gazi Ünv., YL: Londra
Ünv., D: ODTÜ
Uluslararası bildiri +
Türkiye'deki
L: İktisat , YL+D:
İktisat Teorisi
Kitap/ Kitapta bölüm
Prof. Dr. Zehra Büyük (1962)
Diğer uluslararası yayın
sayısı
İktisat
Yılları (….. - ……)
arasında
Unvanı-Adı-Soyadı -Doğum
Tarihi (Yıl olarak)
Lisans - Yüksek
Lisans - Yüksek Lisans - Doktora
Lisans - Doktora Mezun olunan
Mezuniyet alanı * yükseköğretim
kurumunun adı
SCI Yayın sayısı
Üniversitede kadrosunun
bulunduğu bölüm
ÖĞRETİM ÜYESİNİN
Öğretim üyesi en az iki yarı yıl lisans
programında ders verdi mi?
Verdi ise tarihlerini ve hangi
üniversitede olduğu bilgisini yazınız.
Üniversite Adı ve Teklifi:
25
3
30+10
50
26
10
5
5
20 2014-2015 Güz
2011-2012 Bahar
Gazi Ünv.
6
1990,1999,
2000, 2001,
2013-2014
5
3+5
15
11
8
3
3
14 Güz ve bahar
Ankara Ünv.
D: Doktora Eğitimi
* Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ile İlahiyat lisansüstü program açma tekliflerinde öğretim üyelerinin doktora alt alanlarını yazınız. ( Örneğin: Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı vb.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 066 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content