close

Enter

Log in using OpenID

21/02/2015 tarihinde yapılacak sözleşmeli zabıt katipliği uygulama

embedDownload
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI HAKKINDA
DUYURU
21 Şubat 2015 tarihinde, Komisyon Başkanlığımızca yapılacak Sözleşmeli Zabıt
Katibi uygulama sınavı ile ilgili adayların, yazdırılacak metinlerde ki, imla işaretleri
ile ilgili, Komisyon Başkanlığımıza birçok aday tarafından ulaşılarak, imla işaretleri
ile ilgili uygulamanın nasıl olacağının sorulması nedeniyle, bu hususta
Başkanlığımızca açıklama yapılması uygun bulunmuştur.
Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilen
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından
çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo
veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre
yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp
kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir.
Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına
oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını
taşımadığı kabul edilecektir.
21 Şubat 2015 tarihinde Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olan
sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinlerin
imla işaretlerine (büyük ve küçük harf, virgül, nokta, kesme, inceltme, tırnak
işaretleri gibi işaretlere) dikkat edilmeyecektir.
Sınava girecek adaylara duyurulur.19.02.2015
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content