close

Вход

Log in using OpenID

16 dan 30 a kadar Teknik Şartname

embedDownload
\6
DUODENOSKOP
uç KEPi
ŞARTNAMESi
l.Olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır.
,
SENSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ
L.En az üç lümenli olmalıdır.
2 Özefagus balonu basınç ölçümlerine uygun olmalıdır.
3.Tekli disposable steril paketlerde muhafaza edilmiş olmalıdır.
~.
~~
~'0 ~
<VC;; .,?'vv'
N
"
~V
i
.1~
T
v.:«~~
~o"
.',
. ~ <:)\. 0~co~QJ~~~~
ö.';> (,'
C}"
.Joe
',~
~
<:)0 ",," Q ~o'
~~ ~
'-.<..
"Q,~
b
\(6.
Endoskopik Klip Kartuş Teknik Şartnamesi
L.Teklif edilen endoskopik
klip 135 derece uç açısına sahip olmalıdır.
2.Tekliedilen Endoskopik klip 7.5mm uzunluğa sahip olmalıdır.
3.Teklif edilen endoskopik
klip steril paketlerde
olmalıdır.
4.Teklif edilen klip hazır kartuşlar içerisinde olmalıdır.
5. Teklif edilen endoskopik
klipler bölümde mevcut reusable klıp atıcı ile kullanıma uygun olmalıdır.
\
PUSHER 7 F
I-Kateter
çapı 7 falmalıdır.
2-Kateter uzunluğu 200 cm olmalıdır.
3-Kateter üzerinde markerolmalıdır.
STENT INTRODUCER SET 8,5 F
1-itici kateter 8,5 F çapında 180 cm uzunluğunda olmalıdır.
2-Kılavuz kateter 5 F çapında 240 cm uzunluğunda olmalıdır.
3-itici kateter ve kılavuz kateter üzerinde marker bulunmalıdır.
.. "TES\ HAS"T.
C .'B
00<;.
\}if
"M"'"
lı. "TIP FAKUL
D
r,
Elm3S"
~toıoii uzm.
~lfOC"
~ast. ve i'
'--<-,-C5C1
~
o.
.
4~
RETRiEVABlE (ÇIKARIlABiıiR)ÖZEFAGUS
STENT 80 MM
l-Stent Self Expandable olup proximalden
açılmalıdır.
2-Stent materyali Nitinol olmalıdır.
3-Stent Flexible olmalıdır.
4-Stent tamamı kaplı olmalıdır.
s-Stent aynı anda distal ve proximalden
intraducerin
ip mekanizmasıyla
açılabilir ve klasik modellerde
stent
içerisinde stentin açılımını sağlayan dilatasyon balon sistemi bulunmalıdır.
6-Stent çapları açık halde iken 18-20-22 mm olarak alternatifli
olmalıdır.
7-Stent uzunlukları açık halde iken 80 mm olmalıdır.
8-Vaka esnasında pozisyon değiştirebilmek
kateterinin
için stentin % 80 lik kısmı açılmış olsa dahi stent gönderim
içerisine geri alınabilmelidir
9-Stent yerleştirme
10-Migrasyonu
sistemi 24 F çapında ve en az 110 cm uzunluğunda
olmalıdır.
önlemek için stentin distal ve proximal uçları 1.5 cm uzunluğunda
genişlemeli ve kapsız olmalıdır.Stentin
konik şekilde
distal ve proximal çapları en az 24 mm olmalıdır.
l1-Stent sarmal yapıda olmalı ve her iki ucuda birer sutur ile çevrili olmalıdır.
12-Stent uç kısımları lümen duvarını zedelemeyecek
şekilde atravmatik
olmalıdır.
13-Stentin radial forsu yüksek olmalıdır.
14-Gönderim kateteri üzerinde uzunlukları gösteren cm olarak bölümlendirilmiş
bir cetvel
bulunmalıdır.
ls-Gönderim
kateterinin
üzerinde stentin istemsiz olarak açılmasını önleyen güvenlik kilidi
bulunmalıdır.
16-Gönderim sistemi üzerinde stentin proximallokalizasyonunu
bulunmalıdır.Stent
üzerinde ise minimum
gösteren bir radyopak
dört adet radyopak marker bulunmalıdır.
17-Gönderim sisteminin içinden 0.035 inch ve 0.038 in ch guide wire geçebileceği
bulunmalıdır.
18-Gönderim kateterinin
19-5tentlerle
r- ,~-,
[:r-. , ı..
beraber flexible spring type g~e
L'
Ga~troenterolo;' V~ iç Ha~:alı~~~' IJmı
r ıp Tescıl No 309tj9·.:>o54A
~..
ı,
üzerinde injection yapabilme sistemi bulunmalıdır.
',,' .. ' 'c '-'~'J
ı.-"r:·, i - < "".ç.
~IO'
10"-53004
~:
~
•
,(sO
~,' ~'o't,
~p,
wire verilmelidir
~
h"g.
~'t> .~ (:i ~
Qy<::j'
~()(,.>A~"
~O'
/
<Q'S~
~
marker
L~
bir lümen
SINGLE-USE BIOPSY FORCEPS 230 CM iGNESiZ
l-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu 230 cm olmalıdır.
3-Forseps ağız genişliği en az 6,7 mm olmalıdır.
4-Forseps disposable olmalı ve kateter üzeri kaplı olmalıdır.Kaplama
bulunmalıdır.
S-Forseps handie kısmı parmak geçebilecek tipde olmalıdır.
üzerinde uzunluk işaretleri
1
SINGlE-USE BIOPSY FORCEPS230 CM iGNEıi
l-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu 230 cm iğneli olmalıdır.
3-Forseps ağız genişliği en az 6,7 mm olmalıdır.
4-Forseps disposable olmalı ve kateter üzeri kaplı olmalıdır. Kaplama üzerinde uzunluk işaretleri
bulunmalıdır.
S-Forseps handIe kısmı parmak geçebilecek tipde olmalıdır.
SINGLE-USE HOT BiOPSY FORCEPS
l-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
i-Forseps kateter uzunluğu 230 cm oval olmalıdır.
3-Forseps ağız genişliği en az 6,7 mm olmalıdır.
4-Forseps disposable olmalı ve kateter üzeri kaplı olmalıdır. Kaplama üzerinde uzunluk işaretleri
bulunmalıdır.
S-Forseps handie kısmı parmak geçebilecek tipde olmalı ve koter bağlantısı olmalıdır.
PEG SET20 F
ı-set
içerisinde
1 Adet silikondan
üretilmiş 20 f -24 f beslenme
tüpü olmalıdır.
2-Tüpün üzerinde işaretleme
için skalası olmalıdır.
3-Kilitleme sistemi olmalıdır.
4-Bollus adaptörü olmalıdır.
S-Pull tip olmalıdır.
6-1 Adet scalpel olmalıdır.
7-1 adet makas olmalıdır.
8-1 adet S cc lik şırınga bulunmalıdır.
9-1 adet drape olmalıdır.
10-1 adet 14 ga cannnule bulunmalıdır.
11-1 adet bistürü bulunmalıdır.
12-1 adet steril örtü bulunmalıdır.
REUSABlE YABANCI cisiM
FORSEP~i UZUN F~RE
nlşı]
GASTROSKQPiK
1-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu en fazla 165 cm olmalıdır.
3-Forseps ağız yapısı uzunfare
4-Forseps çok kullanımlık
dişli olmalıdır.
olup otoklava dayanıklı olmalıdır.
5-Forceps kateteri paslanmaz çelik olup distal kısmı tapered tip olmalıdır.
REUSABLEYABANCI cisiM FORSEPsi UZUN FARE Dişli KOLONOSKOpiK
l-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu en az 235 cm olmalıdır.
3-Forseps ağız yapısı uzun fare dişli olmalıdır.
4-Forseps çok kullanımlık
olup otoklava dayanıklı olmalıdır.
5-Forceps kateteri paslanmaz çelik olup distal kısmı tapered tip olmalıdır.
+
REUSABLE YABANCI cisiM
FORSEPsi ALLiGATOR
nlşu
GAS,TROS,KOPiK
1-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu en fazla 165 cm olmalıdır.
3-Forseps ağız yapısı alligator tip olmalıdır.
4-Forseps çok kullanımlık olup otoklava dayanıklı olmalıdır.
5-Forceps kateteri paslanmaz çelik olup distal kısmı tapered tip olmalıdır.
REUSABLEYABANCI cisiM FORSEPsi ALLiGATOR Dişli KOLONOSKOpiK
l-Forseps kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
2-Forseps kateter uzunluğu en az 235 cm olmalıdır.
3-Forseps ağız yapısı alligator tip olmalıdır.
4-Forseps çok kullanımlık olup otoklava dayanıklı olmalıdır.
5-Forceps kateteri paslanmaz çelik olup distal kısmı tapered tip olmalıdır.
)0
Argon Plazma Coagülasyon Katetter
Şartnamesi
I.Erbe ICC 200 ve Erbe APC 300 serilerine uyumlu olmalıdır.
2.kateter kanal çapı 2.3mm olmalıdır.
3.kateter uzunluğu 2.2m.olmalıdır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 369 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа