close

Вход

Log in using OpenID

18 Şubat 2015 Çarşamba günü 12:30

embedDownload
18 Şubat 2015 Çarşamba günü 12:30-13:30 saatleri arasında Hastanemiz 5. Blok Konferans
Salonu’nda Başhekimliğimizce yapılan girişimler sonucu TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı (ARDEB) Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Sayın Gökhan NAS tarafından
"Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri" ile ilgili 206 hekim katılımı ile bilgilendirme semineri
gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 360 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа