close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Mali Destek Programları Rehber ve Afiş Dağıtımı Hakkında

embedDownload
TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 87852962/165.01/1804129
Konu : 2015 Yılı Mali Destek Programları
Rehber ve Afiş Dağıtımı Hakkında
18/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik
olarak 10.000.00 TL bütçeli 2015 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı ve kar amacı güden kuruluşlara yönelik 5.000.000 TL bütçeli
Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek programının ilan edildiği ve programın rehberlerinin
www.dogaka.gov.tr adresinde yer aldığı bildirilmiştir.
Hazırlanan program doğrultusunda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı uzmanları
tarafından 20/02/2015 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ilçemiz Halk Eğitim Merkezi
Cemil Meriç Toplantı Salonunda tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Her okuldan
bir idareci ve bir öğretmenin katılımının sağlanması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Abdulgani ŞANVERDİ
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Dağıtım : Tüm Okul Müdürlüklerine
Reyhanlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
HATAY
Ayrıntılı bilgi için: Ahmet BAĞIŞLAR
Ünvan: Memur
Tel: (0
326)4131056
Dahili: 1076
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend221-4264-39bb-b871-431d kodu ile teyit edilebilir.
TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 87852962/604/1818062
Konu: 2015 Yılı Mali Destek Programları
Rehber ve Afiş Dağıtımı Hakkında
18/02/2015
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
REYHANLI
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik
olarak 10.000.00 TL bütçeli 2015 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli
Altyapı Mali Destek Programı ve kar amacı güden kuruluşlara yönelik 5.000.000 TL bütçeli
Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek programının ilan edildiği ve programın rehberlerinin
www.dogaka.gov.tr adresinde yer aldığı bildirilmiştir.
Hazırlanan program doğrultusunda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı uzmanları
tarafından 20/02/2015 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ilçemiz Halk Eğitim Merkezi
Cemil Meriç Toplantı Salonunda her okuldan bir idareci ve bir öğretmenin katılacağı tanıtım
ve bilgilendirme toplantısı müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Mustafa KARASU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
OLUR
18/02/2015
Dr. Yusuf GÜLER
Reyhanlı Kaymakamı
Reyhanlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
HATAY
Ayrıntılı bilgi için: Ahmet BAĞIŞLAR
Ünvan: Memur
Tel: (0
326)4131056
Dahili: 1076
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb1f6-940c-3508-b749-00d6 kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content