close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci

embedDownload
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU İLANI
(2015-2016) AKADEMİK YILI
Üniversitemiz ile aşağıda adı geçen üniversiteler arasında Mevlana Değişim Programı
Protokol imzalamış olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Değişimi ve Öğretim Elemanı
hareketliliği için başvurular 30 Mart-14 Nisan 2015 tarihleri aralığında kabul edilecektir.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Eğitim Dili
Türkçe-Kazakça
Türkçe
Azerice-Rusça
Rusça-Azerice
Azerice
İngilizce-Gürcüce
İngilizce
Türkçe-Kazakça
9
10
Üniversite
Ülke
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kazakistan
Azerbaycan Kafkas Üniversitesi
Azerbaycan
Azerbaycan Turizm Üniversitesi
Azerbaycan
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Azerbaycan
Gence Devlet Üniversitesi
Azerbaycan
Gori Devlet Üniversitesi
Gürcistan
Hazar Üniversitesi
Azerbaycan
Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Kazakistan
Üniversitesi
Kııt Üniversitesi
Hindistan
Manas Üniversitesi
Kırgızistan
11
Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Azerbaycan
Azerice
12
Osh Devlet Üniversitesi
Kırgızistan
13
14
15
Sanaa Üniversitesi
Soyol Erdem Üniversitesi
Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi
Yemen
Moğolistan
Kırgızistan
Kırgızca-Rusça
(İlahiyat Bölümü Türkçe)
Arapça
Moğolca-Türkçe
Kırgızca-Rusça
16
17
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Bosna-Hersek
Uluslararası Eğitim İşbirliği Üniversitesi (IEC) Kazakistan
(Kazak Amerikan Üniversitesi)
Zanzibar Suza Üniversitesi
Tanzanya
18
İngilizce
Türkçe
Türkçe-Boşnakça
Kazakça-İngilizce
İngilizce
ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI
1-Mevlana Değişim Programına başvurmak için Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için 2,50 ,
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 3,00 akademik ortalamaya sahip olmaları
gerekmektedir.
2-Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık
ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
3-Başvuru esnasında yukarıdaki tabloda yer alan üniversite linklerine tıklayarak bölümünüze
ait kontenjan bilgilerine ulaştıktan sonra en fazla iki üniversite tercih edebilirsiniz.
4-Başvuru için Aday Öğrenci Başvuru Formu doldurulmalıdır.
5-Başvuru Formunun çıktısına bir adet vesikalık resim yapıştırıldıktan sonra imzalı olarak
belirtilen (not ve dil ) belgeleri ile birlikte son başvuru tarihi mesai bitimine kadar elden
Mevlana Değişim Programı Ofisine teslim edilecektir. Öğretim dili Türkçe olan üniversiteler
için dil belgesi istenmemektedir.
6-Öğrenci değişimi en az bir en fazla iki yarıyıl süre ile gerçekleşeceğinden başvuru esnasında
tercih edilen dönemler açıkça belirtilmelidir. (Güz-Güz+Bahar-Bahar gibi )
7-Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı,
öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde
bulundurularak lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık KYK kredi tutarının
üç katına kadar burs ödenecektir.
ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI
1-Öğretim Elemanı Hareketliliğine, Araştırma Görevlileri hariç tüm öğretim elemanları
başvurabilir.
2-Başvuru için Öğretim Elemanı Bilgi Formu doldurulmalıdır.
3- Başvuru esnasında yukarıdaki tabloda yer alan üniversite linklerine tıklayarak bölümünüze
ait kontenjan bilgilerine ulaştıktan sonra en fazla iki üniversite tercih edebilirsiniz.
4- Başvuru için doldurulan Öğretim Elemanı Bilgi Formu ve tercih edilen üniversitenin
öğretim dilindeki seviyeyi gösteren belge, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar elden
Mevlana Değişim Programı Ofisine teslim edilecektir. Öğretim dili Türkçe olan üniversiteler
için dil belgesi istenmemektedir.
5- Öğretim Elemanı Değişimi en az bir hafta en fazla üç ay süre ile gerçekleşeceğinden
başvuru esnasında tercih edilen tarih aralığı açıkça belirtilmelidir.
6- Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına
6245 sayılı Harcırah kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecektir.
27/02/2015
Mevlana Değişim Proğramı Kurum Koordinatörlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content