close

Вход

Log in using OpenID

Ders 1 - Yrd.Doç.Dr.Fatih AY

embedDownload
Bilgisayar Programlama
Ders 1
Dr. Fatih AY
Tel: 0 388 225 22 55
[email protected]
www.fatihay.net
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
Yazılım: Bilgisayarın işlemler yapması ve karar vermesi için yazılan
emirler
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
Kontrol 
Donanım: Bilgisayarı oluşturan bileşenler (klavye, ekran, fare, CDROM, hafıza, sabit diskler, işlemciler)
2
 Giriş ünitesi, bilgisayarın bilgileri aldığı kısımdır. Bugünkü
bilgisayarlarda bilgi genellikle klavye sayesinde girilir.
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 Çıkış ünitesi, bilgisayarın bilgi çıkışının alındığı kısımdır.
Günümüzde bilgiler genellikle ekranda ya da kağıt üzerinde alınır.
 Hafıza, bilgisayarın verileri depoladığı kısımdır ve genellikle
hafıza ya da birincil hafıza olarak adlandırılır.
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 Aritmetik Mantık Ünitesi (ALU), işlemler yapar ve kararlar
verir.
 İki Sayı Toplatmak
 Merkezi İşlemci Ünitesi (CPU), bilgisayarın koordinasyonundan
ve diğer kısımların kontrolünden sorumludur.
 Diğer üniteler tarafından kullanılmayan programlar ya da veriler
yeniden kullanılana kadar genellikle ikincil hafıza araçlarına (disk)
kaydedilir.
3
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İşletim sistemleri, bilgisayarlardan en iyi performansı almak ve
bilgisayarları en uygun biçimde kullanabilmeyi sağlamak için yazılmış
yazılım sistemleridir.
 İki Sayı Toplatmak
4
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
Bilgisayar Dilleri
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
1- Makine Dilleri
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
2- Assembley Dilleri
3- Yüksek Seviyeli Diller
5
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 Bir bilgisayar yalnızca kendine ait makine dilini anlayabilir. Makine
dilleri genellikle bilgisayara işlemler yaptırabilmek için sayıların belirli
dizinlerini içerir (Çoğunlukla bu sayılar 1 ve 0’lara indirgenir). Makine
dilleri her makinede farklılık gösterebilir.
 İngilizce’ye yakın kısaltmalar assembley dillerinin temelini
oluşturmuştur. Assembler adı verilen programlar bu dilde yazılmış
programları makine diline çevirir.
Örn.
+130042774
+1400593419  İki sayının toplanarak hafızaya alınması
+1200274027
LOAD SAYI1
LOAD SAY2
STORE TOPLAM
 Assembly dili ile yazılmış program
6
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
7
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
Makine Dili
Assembly Dili
http://www.csharpnedir.com/
8
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 Derleyiciler, yüksek seviyeli dillerle yazılmış programları makine
diline çevirir. Yüksek seviyeli diller İngilizce kelimeler ile geleneksel
matematik gösterimlerini içerir.
 Yorumlayıcı programlar, yüksek seviyeli dillerle yazılmış
programları derlemeden çalıştırabilirler.
 Derlenmiş programlar, yorumlanmış programlardan daha hızlı
çalışmalarına rağmen, yeni özelliklerin ekleneceği ve hataların
düzeltileceği program geliştirme ortamlarında yorumlayıcılar daha
çok kullanılırlar. Bir program geliştirildikten sonra derlenmiş
sürümü oluşturularak daha verimli çalışması sağlanır.
9
Şu ana kadar 150’den fazla programlama dili yapılmıştır.
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak











C ve C++
Basic
Pascal
C#
Java
Cobol
Perl
Python
Ada
Fortran
Delphi
10
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 C, UNIX işletim sisteminin geliştirme dili olarak bilinir.
 Programı Yükleme
 ANSI C, C programlama dilinin, 1989 yılında Amerika’da
American National Standards Institute (ANSI) ve tüm dünyada
International Standards Organization (ISO) tarafından standart hale
getirilmiş sürümüdür.
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 C ile çoğu bilgisayarda çalışabilecek programlar yazmak
mümkündür.
11
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 FORTRAN matematik işlemleri için, COBOL ticari uygulamalar
için kullanılır (Eylem odaklı programlar).
 İki Sayı Toplatmak
12
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 Yapısal programlama, daha açık, test etmesi, hata ayıklaması ve
değiştirilmesi daha kolay programlar yazmak için geliştirilmiş bir
yaklaşımdır. PASCAL, yapısal programlamayı akademik çevrelerde
öğretmek için geliştirilmiştir.
13
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 ADA, PASCAL temel alınarak, Amerikan Savunma Bakanlığı
tarafından finanse edilmiştir.
 Metin Yazdırma
 Çoklu görev, programcıların paralel işler yapabilmesini sağlar.
 İki Sayı Toplatmak
14
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 Bütün C sistemleri üç kısım içerir: Ortam, dil ve standart
kütüphaneler. Kütüphane fonksiyonları C dilinin kendisinin parçası
değildir. Bu fonksiyonlar giriş/çıkış ve matematik hesaplamaları gibi
işlemleri gerçekleştirir.
 İki Sayı Toplatmak
15
Program editörde
oluşturulur ve diske
kaydedilir
Editör
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
Ön işlemci kodları işler
Ön İşlemci
Derleyici nesne kodlarını
üretir ve diske kaydeder
Derleyici
Bağlayıcı nesne kodunu
kütüphanelerle birleştirir
ve a.out oluşturarak diske
kaydeder
Bağlayıcı
Yükleyici
 İki Sayı Toplatmak
CPU
Tipik bir C ortamı
Birincil
Hafıza
Birincil
Hafıza
Yükleyici programı
hafızaya koyar
CPU her komutu çalıştırır.
Program çalışırken
muhtemelen yeni veri
değerlerini kaydeder.
16
 Bir programcı, programını ve gerekli düzeltmeleri editör adı
verilen programlarla yapar.
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 C dosya isimleri, UNIX tabanlı sistemlerde .c uzantısı ile biter.
 Derleyici, C programını makine koduna (nesne kodu) çevirir.
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 C önişlemcisi, derlenecek dosyanın içine bazı işaretler
yerleştirmek ve dosyalar ekleme gibi önişlemci komutlarını yerine
getirir.
 Bağlayıcı, çalıştırılabilir bir programı oluşturmak için nesne kodu
ile fonksiyonları birleştirir. Tipik bir UNIX tabanlı sistemde, C
programını derlemek ve çalıştırmak için c komutu kullanılır. Eğer
program düzgün biçimde derlenir ve bağlanırsa a.out adında bir
dosya oluşturulur. Bu programın çalıştırılabilir halidir.
 Yükleyici, çalıştırılabilir programı disketten alıp hafızaya gönderir.
17
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 Sıfıra bölme gibi hatalar program çalışırken ortaya çıkar. Bu
sebepten, çalışma zamanı hataları (runtime error) olarak adlandırılır.
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 Sıfıra bölmek genellikle hayati bir hatadır. Hayati hatalar
programın, hiçbir çıktı üretmeden aniden sonlanmasına sebep olur.
 İki Sayı Toplatmak
18
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 Belli C fonksiyonları (scanf gibi) bilgilerini stdin’den alır. stdin
genellikle klavyedir. Verinin, stdout sayesinde çıktısı alınır. stdout
genellikle ekrandır.
 stderr hata mesajlarını göstermek için kullanılır.
19
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 Değişik C sistemleri ve değişik bilgisayarlarda birçok farklılık
ortaya çıkabilir. Bu yüzden, taşınırlık program yazarken büyük önem
kazanır.
 C++ nesneye yönelik programlama yeteneklerini içerir.
 İki Sayı Toplatmak
 Nesneler gerçek dünyadaki
kullanılabilir yazılım parçalarıdır.
araçları
modelleyen
yeniden
20
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
21
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
22
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
23
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
24
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
(Yaklaşık 3-4 dakika)
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
25
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
26
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
AMAÇLAR
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
•
•
•
•
•
•
•
C ile basit programlar yazabilmek
Basit giriş/çıkış ifadelerini kullanabilmek
Temel veri tiplerini tanımak
Bilgisayar hafızasını kullanmayı anlamak
Aritmetik operatörleri kullanabilmek
Aritmetik operatörlerin önceliklerini anlamak
Basit karar verme ifadeleri yazabilmek
27
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
28
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
/* Yorum yazmak için kullanılır.
*/ Yorum satırını sonlandırmak için kullanılır.
(Yorum satırları bilgisayar tarafından işleme tabi tutulmaz)
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
# işareti ile başlayan satırlar,
tarafından işlenirler.
program derlenmeden önce önişlemci
#inlcude <stdio.h> Önişlemciye standart giriş/çıkış öncü dosyasının
içeriğini programa eklemesini söyler.
int main() her C programının parçasıdır. main kelimesinden sonraki
parantezler main’in fonksiyon adı verilen program oluşturma
bloklarından biri olduğunu gösterir.
C’ de her program main fonksiyonunu çalıştırarak başlar!
Küme parantezi, {, her fonksiyonun gövdesine yazılır. Diğer küme
parantezi, }, ise her fonksiyonun sonuna yazılmalıdır. Parantezler arasında
kalan parçacığa blok adı verilir.
printf ifadesi tırnak içerisindeki ifadeyi ekrana yazdırır.
Her ifade ; ile bitmek zorundadır!
\ çıkış karakteridir. Sonrasında gelen karaktere göre özel işlem yapar.
50
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
Çıkış Sırası Tanım
\n
Yeni satır. İmleç yeni satırın başına gelir.
\t
Yatay sekme. İmleç bir sonraki sekmeye gelir.
\a
Alarm.
\\
Ters bölü. print f içinde ters bölü karakterini yazdırır.
\”
Tırnak. printf içinde tırnak karakterini yazdırır.
51
 Bilgisayar
Programlamaya Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya
Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 Hafıza Konuları
 C’de Aritmetik
 Karar Verme: Eşitlik
ve Karşılaştırma
Operatörleri
52
53
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
54
int programda kullanılan tamsayi1, tamsayi2 ve toplam
değişkenlerinin “integer” tipinde yani tamsayılar olduklarını
bilgisayara bildirir.
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
scanf fonksiyonu, giriş değerini standart girişten alır
(klavye). Bu komut biçim kontrol dizesi olarak adlandırılır.
%d dönüşüm belirtecidir (d:decimal integer).
\ işaretine printf tarafından çıkış karakteri olarak, %d
işaretine ise scanf tarafından çıkış dizesi olarak davranılır.
scanf’ in 2. bileşeni & karakteriyle başlar.
operatörü olarak adlandırılır.
& adres
55
UYARILAR ve ÖNERİLER
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
 C’ de bütün değişkenler, programda kullanılmadan önce
bildirilmelidirler.
 C’ de bir değişken ismi, geçerli herhangi bir tanıtıcı
olabilir. Bir tanıtıcı harf, rakam ve alt çizgi (_) içerebilen
karakter serileridir.
Tanıtıcılar, rakamla başlayamaz.
Tanıtıcılar her uzunlukta olabilir ancak ANSI standardına
göre yalnızca 31 karakter önemlidir.
 Bilgisayar hafızasında depolanan her değişkenin bir ismi,
bir değeri ve bir tipi vardır.
 Yeni bir değer hafıza konumuna yerleştirildiğinde o
konumda daha önceden bulunan değerin üzerine yazılır.
56
 Bilgisayar Programlamaya
Giriş
 Programı Yükleme
 C ile Programlamaya Giriş
1. DERSİN SONU
 Metin Yazdırma
 İki Sayı Toplatmak
57
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 689 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа