close

Enter

Log in using OpenID

Bilim ve Toplum Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

embedDownload
Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı Kuruldu!
Bilim ve Toplum Çalışmaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı, 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Başlıyor!
Programın Amacı
Ülkemizin, bir taraftan bilim ve teknoloji üretiminde takipçi olmaktan çıkarak üretici konuma
geçebilmesi için geliştirilecek ulusal bilim ve teknoloji politikalarını bilimsel temellere dayandırmak
ve bu alanda eğitim almış uzmanlara duyacağı ihtiyacı karşılamak ve diğer taraftan da bilim
kültürünün toplumun her katmanında yayılmasını sağlamak maksadıyla, Ankara Üniversitesi’nde bu
program kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu,
TÜBİTAK, TÜBA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumları gibi
ülkemizde bilim ve teknolojiye yön veren resmi kurumlarda çalışacak ve çalışmakta olan
araştırmacılar, yeterli bilgi ve beceri kazanmak için bu programa başvurabilirler.
Ayrıca, üniversitelerde ve teknokentlerde yürütülen bilim ve teknoloji etkinliklerinin,
sanayiyle, toplumla ve hukukla olan ilişkilerini koordine edecek uzmanların yetiştirilmesi de
programın hedefleri arasındadır. Böylece, üniversite-sanayi-toplum işbirliğinin kuramsal zemini
sağlanabilecektir. Bu programın yetiştirdiği uzmanlar, bilim ve teknoloji üzerine dünya genelinde
sürdürülen önemli tartışmaları kavrayıp takip edebilecek ve ilgili kurumlarda edindikleri bilgileri
uygulamaya geçirebilecek düzeye geleceklerdir.
Bu amaca yönelik olarak, ülkemizde ilk defa kurulan bu program, mevcut diğer programlardan
farklı olarak, felsefe, tarih, sosyoloji, iktisat, coğrafya, dilbilim perspektiflerini disiplinler arası bir
ortamda bir araya getirerek bilimi anlamaya ve açıklamaya yönelik bütüncül bir bakış sunacaktır.
Üniversitelerin dört yıllık lisans programından mezun olmuş herkese açık olan bu programla,
sosyal bilimler, doğa bilimleri ve uygulamalı bilimler gibi farklı bilimsel alanlar arasında işbirliği de
sağlanabilecektir.
Ders Programı ve Öğretim Üyeleri
I. Dönem (Güz)
Bilim Kültürü (zorunlu) (Prof. Dr. Remzi Demir)
Bilim ve Teknoloji Politikaları Tarihi ve Uygulamaları (zorunlu) (Prof. Dr. Ergun Türkcan)
Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim ve Teknoloji (seçmeli) (Y. Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları)
Bilime Yeni Bakışlar ve Tekno-Bilim (seçmeli) (Y. Doç. Dr. Ömer Faik Anlı)
II. Dönem (Bahar)
Modern Bilimin Doğuşu (Z) (Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan)
Bilim Sosyolojisi (Z) (Doç. Dr. Levent Ünsaldı)
Çevre ve İnsan (S) (Prof. Dr. Mehmet Somuncu)
İktisat, Tarih ve Teknoloji (S) (Prof. Dr. Mehmet Murat Baskıcı)
III. Dönem (Güz)
Akademik Metinler (S) (Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun)
Bilimsel Yayın ve Araştırma Etiği (S) (Doç. Dr. Tamay Başağaç Gül)
Bitirme Projesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content