close

Enter

Log in using OpenID

4.213.737,75 5.714.102,71 bütçe gelirleri hesabı (b) 5.714.102,71

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.71
Ekonomik
Kodlar
830
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
4.213.737,75
GİDERLER HESABI
800
3.416.125,20
800 03
3.335.248,99
800 03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
44.652,76
GEÇİCİ PERSONEL
36.223,45
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
402.607,75
02
01
Memurlar
399.709,60
02
02
Sözleşmeli Personel
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
01
04
830
02
830
830
830
PERSONEL GİDERLERİ
03
2.898,15
323.504,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
459,53
03
05
Hizmet Alımları
29.031,02
830
05
830
05
286.737,03
7.277,22
Görev Zararları
5.714.102,71
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
96.870,63
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
47.633,00
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
02
800 05
800 05
800 05
49.237,63
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
5.600.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
5.600.000,00
Diğer Gelirler
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
09
Diğer Çeşitli Gelirler
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
17.232,08
1.045,05
16.187,03
5.714.102,71
71.500,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
04/03/2015 10:27
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
71.500,00
Cari Transferler
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
(A- D):
4.213.737,75
5.714.102,71
-1.500.364,96
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content