close

Enter

Log in using OpenID

29.901.431,59 42.337.141,60 bütçe gelirleri hesabı (b) 42.337.141,60

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.15
Ekonomik
Kodlar
830
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
29.901.431,59
GİDERLER HESABI
24.182.059,79
800 03
23.769.657,70
800 03
218.597,43
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
402.920,44
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
81.488,10
800 04
02
4.353.894,15
800 05
4.292.364,51
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
44.217,88
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
10.845,18
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
48.842,06
830
830
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
63.474,50
01
05
Diğer Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
4.057,08
02
05
Diğer Personel
2.409,50
830
03
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
12.307,93
03
05
Hizmet Alımları
72.047,52
830
03
07
4.101,29
830
05
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Cari Transferler
830
05
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
1.195,78
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
04/03/2015 15:52
39.586.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
39.586.000,00
Diğer Gelirler
2.004.436,83
53.295,45
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
1.861.850,10
89.291,28
42.337.141,60
1.275.825,13
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
343.784,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
1.364.281,87
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
42.337.141,60
746.704,77
01
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
830
PERSONEL GİDERLERİ
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
(A- D):
1.195,78
29.901.431,59
42.337.141,60
-12.435.710,01
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content