close

Вход

Log in using OpenID

3. grup teknik şartnamesi

embedDownload
-'
CELAL BAY AR ÜNİVERSİTESİ &ı.'SA SULTANRAST ANEst
TIBBİ BİYOKİMY A ANABİLİM DALı
FLOW SİTOMETRİ MONOKLONAL ANTİ,SOR
İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
,
.
SIRA
MALZEMEADI
BOYA
(
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LO
ii
12
13
14
15
16
17
18
tiC
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i
TCRAB
TCRGD
CD la
CD2
CD4
CD5
CD7
CD8
CD 10
CD 13
CD14
CD 15
CD 16+56
CD ]9
CD20
CD 22
CD25
CD33
CD34
CD38
CD41
CD43
CD45
CD49d
CD 57
CD6l
CD 64
CD 69
CD71
CD 79a
lGM
HLADR
MPO
Glycoforin A (CD 235A)
Kappa
Lambda
TdT
FMC7
TOPLAM
FlTC;
PE
PE
PC5 PE
FITC
PC5t:;
FITCt
PE
FITC.'
PC5,.
-FITC
PE :..
PC51
PE .~
PC5 ,;.PE ~
PC5'u
PE ,>
FlTC'
PE .
PE
PC7
FITC
FlTC
F1TC
PC5
PC5 ,;~
FITC
PE
FlTC
PC S', FITePE
FIT~:
PE 1FITe;
--FITG',
' --
•
TEST
MİKTARI
100
100
200
100
200
200
100
200
200
200
200
100
200
200
100
100
100
300
100
200
100
100
1500
200
100
100
200
100
100
100
200
200
200
200
200
200
300
200
7500
SUTKODU
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
905080
,
i
i
'i
,
1- İstenilen florenas bağlı monoklonal arıtikorlar, akış sitometri cihazında in vitro hücre
tanımlaması yaparak hücre alt popülasyonunı "saptayabilmelidir.
2- Monoklonal
antikorlar, insan hücreleri üzerindeki antijenlere spesifik olup, antijen-antikor
ilişkisi kullanarak bağlanmalıdır.
3- Monoklonal antikorlar,direkt floresan işaretli olup, kırmızı kan hücrelerinin uzaklaştırılması
işleminden etkilenmemelidir.
!
DI\f\.AC
'Ii
4- Monoklonal antikorlarımızın saklama koşulları, lot numaraları ve şişedeki test miktarları
üzerinde bulunmalıdır.
5- Monoklonal antikorların miadları en az 8 (sekiz) ay olmalıdır.
6- Teklif edilecek monoklonal antikorların laboratuvarımız da mevcut demirbaşa kayıtlı bulunan
Beckman Coulter marka Cytomics FC 500 .artalizörilnde kullanılacak olup, analizörle tam
uyumlu olmalı ve antikor teklif eden fırma bu analizöre yetkili servis sıfatıyla bakım, onarım
ve eğitim hizmeti vermelidir.
7- İhaleyi kazanan fırma gerektiği zamanlarda ve laboratuvar uzmanının gerekli gördüğü
durumlarda antikorların cihaza aplikasyonu ve cihazın kompansasyon ayarlarını yapmayı,
ardından hasta örneği çalışarak cihazı hazır dur mda teslim etmeyi kabul etmelidir.
8- Alım listesinde yer alan monoklonal antikorların boya renkleri (FITC, PE vb) aşağıda
belirtilmiştir. Bununla beraber laboratuvar, uzmanı gerekirse ihaleyi kazanan fırma ile
görüşerek ihtiyaca göre antikorların renklerde 'değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9- İhaleyi kazanan fırma flow sitometri ku Itanım i ile ilgili olarak cihaz kullanıcılarına,
laboratuvar uzmanının belirlediği koşullarda eğitim ve katılım belgesi vermeyi kabul
etmelidir.
10- İhaleyi kazanan fırma kitler kullanımda olduğu sürece arıza bildirimi yaptığı saat sonra 12 saat
içinde teknik servis bakımı ücretsiz vermekle yükümlüdür. Kitler kullanımda olduğu sürece
cihaz arızalandığında
ve ek yedek parça değişimi gerektiğinde de fırma tarafından
karşılanacaktır.
11- Kullanılacak izotipik kontrolleri, irıtraprep' solüsyonları, hücre içi boyama yada gerekli
olabilecek tüm diğer solüsyonlar ve cell staıaer, cell stainer'a uyacak ebatta FaJcon tüpleri
kitler kullanımda olduğu sürece fırma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
P of.Dr. Ahmet VAR,
A bilim Dah Başka i
.-1.
"~
1
)
.
i
1
.(
't..
~' t
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 413 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа