close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Dilekçe (I. Oturum) - İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği

embedDownload
İZMİR İLİ GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Sunulmak Üzere
..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hastanesi kadrosunda, . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unvanında görev yapmaktayım.
Kadrolu olarak görev yaptığım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hastanesinde
unvanımda vize edilen 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye geçmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.
ADRES
:
. . / 03 / 2015
imza
adı ve soyadı
sicil no
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content