close

Enter

Log in using OpenID

12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulu Toren Programı 09.03.2015 13:57

embedDownload
T.C.
HAMAMÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(rL'
MART İsrİxraı- MARŞI,NIN KABUL poirpİĞİ G[rN VE MEHMET AKIF
ERSOY,U ANMA GI_Iİ\Ü, İı-çE vÜnÜrvre KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
12
Gtlnti
|2 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma
ile ilgili İlçe Yünitme Kurulu, 18 Şubat 2015 Çarşamba günü saat
[email protected]'da
Kaymakamlık Makamında, Kaymakamımız Sayın Kadir Gt NTEPE başkanlığında, Garnizon
Komutanı, Belediye Başkanı, Emniyet Amiri ve Milli Eğitim Müdüni'nün katılımı ile
toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
ANMA PROGRAMI
a) Program |2Mart 2015 Perşembe günü saat [email protected]'da Adil Candemir Çok Programlı
Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.
b) |2 Mart 20|5 Perşembe günü tüm Resmi Daireler, Özel Kurum ve müesseseler,
ticarethaneler, iş yerleri bayrakla donatılacaktır.
c) 09-13 Mart tarihleri arasında tüm okullarda rehberlik ve kulUp çalışmalarında
İstiklal Marşımızın tarihi süreci ve merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY ile ilgili
öğrencilere bilgiler verilecek, |2Mart İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin
yıldontlmll ve Mehmet Akif ERSOY ile ilgili duvar gazeteleri oluşturulacak ve okullar
bayraklarla donatılacaktır.
d) 12 Mart İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 94.yı| dönümü ve
Mehmet Akif ERSOY'u anma gününe geniş ve sistemli bir şekilde halkın ve tüm kamu
kurum ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanacaktır.
PROGRAM (l2 Mart 2015 Perşembe saat [email protected])
a) Tören ve gösteriler, Hamit Kaplan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ayfer
PEKMEZLİ yönetiminde saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşımızın okunması ile
başlayacaktır.
b) Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk
Öğretmeni Ayşe UYAR'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması.
Gelişimi ve Eğitimi
c) Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Özkan
TOPAKTAŞ ve Okul Öncesi Öğretmeni İlknur YÜKSPL'in Mehmet Akif ERSOY'un hayatı
ve edebi kişiliği hakkında bilgi vermesi.
Adres
: Saıay Mh. AdiI Candemir Cd. Hükiimet Konağı Katı2 05720
HaınaınözVAMASyA
: (0 358) 787 6|22
Faks ı ( 0 35S) 787 6255
T"l
InLAdresi : lılti1;,,1ilıınıııırozıı.nıch.!ıjıv.tı e-mail : hanıaınıızu{}i,iiınolı.grır.ır
Bilgi
: V.H.K.İ. Mehmet ali nÜlnÜl,
e-mail , ı,,.,İİİlİİİİ"4tıŞ1.1.gıuil..r,",
T.C.
HAMAMözü xayvraxaırrrĞr
fuçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
d) Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesinden 1 (Bir) öğrenci tarafından
bağımsızlık ve bayrak ile ilgili şiir okunması.
e) Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Grubu
Öğretmeni Cem ŞANALIR tarafindan Mehmet Akif ERSOY'dan şiirler ve Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Ali ERKAYA tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulu ve Mehmet Akif
ERSOY ile ilgili belgesel sunumu.
fl İlçemiz Okulları arası düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında
birinci olan öğrençi tarafından İstiklal Marşının tamamının okunması.
g) Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenleri
tarafindan "Bir Gazinin Verdiği Ders" konulu skeç'in sunumu.
ve
öğrencileri
h) İlçemizde öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen resim,
kompozisyon yarlşmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi.
şiir
ve
GÖREV BÖLUMU
a) Program ile ilgili tüm organizasyon Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdürlüğü tarafi ndan yünitülecektir.
b) 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve milli şairimiz merhum Mehmet Akif
ERSOY'u anma programlna ilçemizde görevli tüm personelimizin ve halkımızın iştiraki için
gerekli tedbirler alınacaktır.
c) Ses düzeni Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart 2015
Perşembe günü saat [email protected]'de Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Çok Amaçlı
Salonunda yapılacak olan program için hazır bulundurulacaktır.
d) İlçemiz okulları arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında
dereceye giren öğrencilerin ödülleri tören esnasında verilecektir. Verilecek hediyeler, Adil
Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından sağlanacaktır.
e) Programın sunuc],]luğunu Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür
Yrd.V Mustafa ÇEVİKYİĞİT yapacaktır.
f) Program ile ilgili konuşma şiir ve sunucu programı Kutlama Komitesine sunulmak
üzere Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünce 09 Mart 20l5 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.
_;"",'"'r- Adres
j: S fı Tel
ş ıJ lİ iı :* İnlAdresi
ffif
nıgı
:
Saray Mh. Adil Candemir Cd. Hükiimet Konağ Kat:2
6122
ı lıtiıı:#lı:ıııaıııozrı.nırlı.srv.tr
: V.H.K.İ. Mehmet all nül,nül,
: (0
358) 7a7
Faks
e-mail
e-mail
05720
HaınamöziVAMASYA
358) 787 6255
: hanıaııııtzıı{}$ ı ınclı,ılo1.tr
:( 0
:
nı.ııll}_ç:lılİİjİaı:İİİİ;ll.ıgu|
W
a."*-
#*-r,
T.C.
rranraıvrözü «ayıvraxaıvır,rĞr
fuçe Milli Eğitim Müdürlüğü
g) Köy İlkokulları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün ve Mehmet Akif
ERSOY'u anma günü ile ilgili yapacakları çalışmaları günün anlam ve önemine uygun bir
şekilde yapacaklar ve çalışmalarla ilgili dokümanları okulda muhafaza edeceklerdir.
h) 12 Mart 20l5 Perşembe günü Adil Candemir Çok Programlı Anadolu Lisesi Çok
Amaçlı Salonunda saat [email protected]'da yapılacak olan törene ilçedeki tüm kurum amirleri ve okul
müdürleri, öğretmenler ve her okuldan bir grup öğenci katılacaklardır.
i) Program ile ilgili görev dağılımı
Kuruluşlara duyurulacaktır.
Milli Eğitim
Müdürlüğünce Kamu Kurum ve
18l0212015
u
0-L\
Mustafa pel.ı-a«av
Bahattin
Beledi
Garnizon Kofıutanı
AL
.
w
Adres
:
V.
Amiri
Saıay Mh. Adil Candemlr Cd. Hükiimet Konağı Kat:2
-s'Xno, T"l
: (0 35E) 787 6122
Faks
InLAdresi : iııtn:l,'llıınanıozıı.nıclr.q:ıı,.1ı: e-mail
Bilsı
ı
V.H.K.İ. Mehmet Ali
nÜlnÜl
e-mail
:( 0
:
,
05720
Hamamözii/AMASYA
358) 787 6255
hanıanııızu{)5ii ınclı.gor.ıı,
,İ.nlll*lL.,ltŞ1.1.t ,il."un
[email protected]§t
oküllar hayat olsun
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 789 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content