close

Вход

Log in using OpenID

19 mart.s1

embedDownload
19 MART 2015 PERŞEMBE
614807 >
601 firmaya dahilde işleme izni
Dahilde işleme rejimi kapsamında şubat ayında 601 firmaya
izin belgesi verildi. Ekonomi Bakanlığının, şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi, yurt içi ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen ve re'sen kapatılan dahilde
işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 601 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 13 firma için yurt içi satış ve teslim belgesi, 6 firma için
hariçte işleme izin belgesi, 82 firma için vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olurken, 27 firmanın
da dahilde işleme izin belgeleri re'sen kapatıldı.
771301
1301-6148
9
ISSN
Motorinde 11 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatı, Ankara'da 3,78, İstanbul ve İzmir'de
ise 3,72 lira olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
(EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı
çerçevesince 18 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak motorin tavan fiyatlarını açıkladı. Motorinin litre
tavan fiyatı, yarından itibaren Ankara'da 3,78, İstanbul ve
İzmir'de ise 3,72 lira olacak. Böylece motorin litre fiyatı,
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama11 kuruş azalacak.
EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında
belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol
Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13187
YENİ REEL EFEKTİF KUR ENDEKSİ, 6 NİSAN'DAN İTİBAREN YAYIMLANMAYA BAŞLAYACAK
Bakan Yıldız,
petrol fiyatındaki
düşüşün, üretici ve
tüketici ülkeler
arasında yaklaşık
975 milyon dolarlık
bir sermaye
transferine sebep
olduğunu söyledi.
‘Ilk çeyrekte toparlanma işareti yok’
Merkez Bankası, bankacılara yaptığı 'İktisadi Görünüm ve Para Politikası' başlıklı sunumda,
öncü göstergelerin ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmediğine dikkat çekti.
İSTANBUL, AA
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceğini bildirdi. TCMB'nin Banka Ekonomistleri
Bilgilendirme Toplantısı'nda yapılan
sunum, bankanın internet sitesinde
yayımlandı.
Sunumda, dış ticaret hadlerindeki
olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği belirtilerek, dış talebin zayıf seyrini korurken iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiği kaydedildi.Uygulanan temkinli para ve
maliye politikaları ile alınan makro ihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle
çekirdek enflasyon göstergelerini, olumlu yönde etkilediği ifade edilen sunumda, şunlara yer verildi: "Öte yandan
küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak sure-
T
tiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir."
Öncü göstergelerin ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret
etmediği aktarılan sunumda, ihracat siparişleri zayıf seyrini koruduğu, iş piyasa siparişlerindeki kısmi yavaşlamada
olumsuz hava koşullarının etkisinin
hissedildiği belirtildi. İşsizlik oranlarının 2014 yılında belirgin bir artış gösterdiği ifade edilen sunumda, dış ticaret göstergelerindeki yavaşlamada jeopolitik gelişmelerin, fiyat etkisinin ve
zayıf iç ve dış talebin belirleyici olduğu
kaydedildi.
Reel olarak bakıldığında, ihracattaki zayıflamanın daha sınırlı göründüğü
bilgisi verilen sunumda, şu ifadelere yer verildi:"Cari işlemler dengesi 2011 yılından beri iyileşmektedir. 2015 yılında da belirgin bir ek iyileşme olması
BANKA ALACAKLARINA
RİSK DÜZENLEMESİ
ankacılıkta yüzde 150 ve yüzde 200 risk
ağırlığına tabi tutulan alacakların kapsamı yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Yönetmelik, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı konsolide ve konsolide olmayan
bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Değişiklikle yüzde 150 ve yüzde 200 risk
ağırlığına tabi tutulan alacakların kapsamı yeniden belirlendi. Buna göre, yüzde 150 risk
ağırlığına tabi alacaklar, konut kredileri,
Sosyal Güvenlik KuruBankacılıkta mu ile banka arasında
yapılan protokole istiyüzde 150 ve naden emekli maaşını
yüzde 200 risk banka aracılığı ile alanağırlığına tabi lara maaşın ödenmeye
devam ettiği süre ile sıtutulan nırlı olmak üzere kulalacakların landırılan krediler ile
kartları vasıtakapsamı yeniden kredi
sıyla, mal ve hizmet
belirlendi. alımı için veya nakit
olarak kullandırılan
krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi 1 yıldan (12. ay hariç) 2 yıla kadar (24. ay dahil) olan alacaklar
olarak düzenlendi. Diğer yandan, yüzde 200
risk ağırlığı tabi alacaklar ise konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları
vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki
tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan
vadesi 2 yılı (24. ay hariç) aşan alacaklar olarak yeniden belirlendi.((Ankara, aa)
B
beklenmektedir. Petrol fiyatlarındaki
düşüş cari dengeye olumlu olarak yansımaya başlamıştır. Cari işlemler açığının finansmanı büyük ölçüde uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır."
Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının oynak bir seyir izlediği ifade edilen sunumda, risk primi
göstergelerinde de benzer şekilde oynaklığın gözlendiği belirtildi.Sunumda,
Merkez Bankası'nın son dönemde finansal piyasalardaki belirsizliği ve artan gıda fiyatlarını göz önüne alarak faiz
oranlarını değiştirmediği anımsatılarak,
şunlar kaydedildi:
"Getiri eğrisinin yataya yakın olması TCMB'nin sıkı likidite politikasını
yansıtmaktadır. Sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızları ma-
kul düzeylerde seyretmektedir. Tüketici kredileri ticari kredilere göre daha
yavaş büyümekte ve bu gelişme dengelenme sürecine ve finansal istikrara
katkı yapmaktadır. Mevduat dışı yükümlülüklere dair zorunlu karşılık tedbirlerinin açıklandığı dönemden sonra
yükümlülüklerin vadesinde bir miktar uzama eğilimi olduğu gözlenmektedir. İhracat reeskont kredileri TCMB'nin döviz rezervlerine katkı yapmaya
devam etmektedir."
Sunumda, yakın dönemde döviz likiditesine dair alınan önlemler şöyle sıralandı: "Daha esnek döviz satış ihaleleri. Rezerv opsiyon katsayılarında değişiklik. Kısa vadeli mevduat dışı yükümlülükler için yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarının artırılması.
Bankaların TCMB'den alabilecekleri
bir hafta vadeli döviz depolarının faiz
oranlarının düşürülmesi." Öte yandan
sunumda ülke kapsamı genişletilmiş ve
zincirleme ağırlık metodu kullanılarak hesaplanan yeni reel efektif kur endeksinin, 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren resmi olarak yayımlanmaya başlanacağı bilgisine yer verildi.
2014 Aralık ayında, 2,19 milyar dolar, ocakta 1,92 milyar dolar, şubatta
2,34 milyar dolar ve 11 Mart itibarıyla
620 milyon dolarlık kamu enerji şirketlerini de içeren döviz satışı yapıldığı kaydedilen sunumda, mart, nisan, mayıs ve
haziran aylarında ihracat reeskont kredilerinin TCMB'nin döviz rezervlerine
toplam 4,49 milyar dolar katkı yapmasının beklendiği belirtildi.
‘Petrol fiyatındaki düşüş
siyasetten arındırılamaz’
ANKARA, AA
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin, "Bu tür
olaylar uluslararası siyasetten arındırılamaz. Bu yapı üretici ve tüketici ülkeler arasında yaklaşık 975
milyon dolarlık bir sermaye transferine sebep oldu. Bundan önceki yıllarda bunun tam tersi yaşanmıştı"
dedi.Yıldız, 14. Uluslararası Petrol
ve Gaz Konferansı'nda, petrol fiyatındaki düşüşün enerji sektöründe
belirsizlik ve kararsızlıkları beraberinde getirdiğini ifade ederek,
ülkelerin ham petrol varil fiyatı ile
ilgili bütçelerini 2015 yılı için 100
dolar civarında bir rakam üzerinden
yaptıklarını söyledi.
Petrol fiyatındaki düşüşün Türkiye'de giderleri azaltmasından
memnuniyet duyduğunu anlatan
Yıldız, şöyle konuştu: "Ham petrol
fiyatlarının düşüyor olmasının giderlerin azalması açısından çok önemli olduğunu vurgulamak isterim.
Bu anlamda, ulaşım sektöründe
çok ciddi rakamlara ulaşmış bulunuyoruz, çünkü petrol ithalatımızın yarısından çoğunu ulaşım için kulla-
E
Yaşlı nüfusumuz 6 ülkeyi geçti
Türkiye, 65 ve üzeri yaşlarda bulunan 6 milyon 192 bin 962 kişiyle Avrupa'daki 6 ülke nüfusunu
geride bıraktı. Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 17.6 ile Sinop oldu.
ürkiye'de 65 ve üzeri yaşlarda 6 milyon 192 bin
962 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki
oranı yüzde 8'e karşılık geliyor.
Türkiye'nin yaşlı nüfusu, Danimarka, Slovakya, Finlandiya,
Norveç, İrlanda ve Bosna Hersek'in ülke nüfuslarını geride bırakıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin
"İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye'de 65 ve
üzeri yaşlarda 6 milyon 192
bin 962 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı
yüzde 8'e karşılık geliyor. Yaşlı nüfusun yüzde 43,6'sını erkekler, yüzde 56,4'ünü kadınlar
oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının
2023 yılında yüzde 10,2, 2050
yılında yüzde 20,8, 2075 yılında ise yüzde 27,7'ye yükseleceği tahmin edildi.
Dünya nüfusunun 2014 yılında yüzde 8,3'ünü yaşlı nüfus
oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 29,5 ile Monako,
yüzde 25,8 ile Japonya ve yüzde 21,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 228 ülke
arasında 94'üncü sırada yer aldı. Yaşlı nüfusun büyüklüğü
Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında, Türkiye'deki yaşlı nüfusunun, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna
Hersek'in ülke nüfuslarından
T
Beylikdüzü artık
daha sağlıklı
BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, müdürlüğün iş
alanlarından bahsederek, ilçe
halkına tam donanımlı 2 yeni hasta nakil aracının birime dahil edildiği ve hizmete hazır olduğu
müjdesini verdi. Haberi sayfa 7’de
Yaşlı yoksulluk
oranı yüzde 17.9
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir
medyan gelirinin yüzde 60'ına göre
hesaplanan yoksulluk oranı, 2013'te
Türkiye geneli için yüzde 22,4 oldu.
Bu oran yaşlı nüfus için yüzde 17,9
olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusta kadınların erkeklerden daha yoksul olduğu görüldü. Yoksul yaşlı erkekler
yüzde 17,4'ü oluştururken, yoksul
yaşlı kadın nüfus oranı yüzde 18,2
olarak tespit edildi.
daha fazla olduğu görüldü.
Çalışma çağındaki her 100
kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı,
2014'te yüzde 11,8 oldu. Türkiye'de geçen yıl 100 çalışanın
bakması gereken yaşlı sayısı 12
iken bu sayının 2023'te 15 olması bekleniyor.
Yaşlı nüfus oranı en yüksek
il yüzde 17,6 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 16,5 ile Kastamonu ve yüzde 15,3 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranı en düşük
il ise yüzde 2,9 ile Hakkari oldu.
Hakkari'yi yüzde 3 ile Şırnak ve
yüzde 3,4 ile Van izledi. En yaşlı nüfus olarak tanımlanan 80 ve
daha yukarı yaştaki nüfusun,
toplam yaşlı nüfus içindeki payı 2014'te yüzde 21,2 olarak hesaplandı. Bu oran en yüksek
yüzde 31,8 ile Tunceli'de gözlendi. Tunceli'yi yüzde 27,4 ile
Giresun ve yüzde 27,1 ile Gü-
müşhane izledi. En yaşlı nüfusun toplam yaşlı nüfus içindeki
payının en düşük olduğu il ise
yüzde 17,7 ile Aksaray oldu. Aksaray'ı yüzde 18,1 ile Van ve
yüzde 18,5 ile Ağrı takip etti.
Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki
yaşlı kişi sayısı 2014'te 5 bin 283
oldu. Nüfusa bağlı olarak 100
yaşın üzerinde en fazla yaşlıya
sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul,
İzmir ve Şanlıurfa iken en az
yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Bilecik
olarak belirlendi.
Yaşlı nüfus yasal medeni
duruma göre incelendiğinde,
cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne
göre 2014'te yaşlı erkek nüfusun yüzde 1,1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 83'ünün resmi nikahla evli, yüzde 2,7'sinin bo-
Siber saldırılarla daha etkin
mücadele etmek için 5 öneri
Fiyatı: 25 KURUŞ
şanmış, yüzde 13,2'sinin eşi ölmüş olduğu tespit edildi.Yaşlı
kadın nüfusun da yüzde 2,5'inin
hiç evlenmemiş, yüzde 43,2'sinin resmi nikahla evli, yüzde
3'ünün boşanmış, yüzde 51,2'sinin ise eşi ölmüş olduğu belirlendi.
Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusun 2013'te yüzde 23,9'unun okuma yazma bilmediği
tespit edildi. Yaşlıların yüzde
41,2'sinin ilkokul mezunu, yüzde 4,7'si ise yükseköğrenim mezunu olduğu belirlendi. Mutlu
olduğunu beyan eden yaşlıların
oranı 2013'te yüzde 63,4 iken,
2014'te yüzde 62,8'e düştü. Geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde
63'ü,yaşlı kadınların ise yüzde
62,7'si mutlu olduğunu beyan
etti. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014'te yüzde 50,5 olarak hesaplandı. (Ankara, aa)
nıyoruz. Petrol fiyatında son 4 yılın
en düşük seviyeleri yaşandı, bu durumun yansımaları ve önümüzdeki
süreci dikkatle izlemeliyiz. Bu tür
olaylar uluslararası siyasetten arındırılamaz. Bu yapı, üretici ve tüketici ülkeler arasında yaklaşık 975
milyon dolarlık bir sermaye transferine sebep oldu. Bundan önceki yıllarda bunun tam tersi yaşanmıştı.
Belki petrol, hak ettiğinin üzerinde
bir varil fiyatı ile transfer edilmişti.
Şu an yaklaşık 94 milyon varillik
günlük tüketimin 2035 yılı itibarıyla 111 milyon variller civarında olması bekleniyor. Dünyanın büyüme
hızı tartışılıyor, ama ülkelerin globalleşen para piyasalarında ulusallaşan enerji politikaları görüyoruz.
Enerji talebinde 2035 yılına kadar
yüzde 40 büyüme bekleniyor. Yüzde 40'lar civarında büyüyecek ülkelerin aslında yüzde 60'lık kısmı daha önceden yapılan yenilenme projelerine yönelecek, büyüme sadece
tüketimin artması değil eski tesislerin yenilenmesi anlamına geliyor."
Yıldız, TANAP'ın kaynak ve tedarik yollarını çeşitlendirme konusunda stratejik bir proje olduğunun altını çizdi.
4G'DE TOPLAM ASGARİ
BEDEL 2.3 MİLYAR AVRO
akanlar Kurulu, 4G ihalesine ilişkin frekans
değerleri ve bant genişlikleri ile asgari
bedelleri belirledi. IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) Yetkilendirmesinde İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu
kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, IMT
yetkilendirmesinde ihaleye çıkılacak frekanslara ilişkin asgari değerler, katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlendi.
İhale, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekansları için, 20 ayrı bant genişliğinde yapılacak.
Toplam bant genişliği 390,4 MHz olacak. İhalenin toplam asgari bedeli ise 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 avro olarak belirlendi.
Belirlenen asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenecek usulle ihaleyi kazananlar tarafından peşin veya ilki peşin olmak ve geri kalan taksitler ilk ödemeyi takip eden 6'şar aylık dönemlerde ödenmek
üzere 4 eşit taksitte ödenebilecek. Peşin ödemeden sonraki taksitler belirlenen süreden önce
ödense dahi taksit miktarlarında iskonto yapılmayacak.Taksitlerin vadesinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan
miktar ve süre için 6 aylık yüzde 1,31'in iki katı gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirtilen faiz oranıyla yapılmaması halinde yetkilendirme BTK tarafından iptal edilecek. (Ankara, aa)
B
1930’dan
Ev Hizmetlerinde
Çalışanların Sigortalı
Sayılması
Gülden Türkyaman’ın
yazısı sayfa 5’te
On bir ayın sultanı
MART
Haberi 2’de
Günümüze
Abdulmenaf Yakut’un
yazısı sayfa 3’te
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 023 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа