close

Enter

Log in using OpenID

Basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili Karaman Cumhuriyet

embedDownload
T.C.
KARAMAN
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
Sayı
: 2015/1
19/03/2015
KAMUOYUNA DUYURU
(BASIN AÇIKLAMASI)
Bir kısım medya organlarında Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan bir
davada ilgili suçun 15 yaşından küçük mağdurenin gönül rızası dahilinde işlendiğinden
bahisle beraat kararı verildiğinin iddia edildiği;
Bahsi geçen olayla ilgili dosyanın incelenmesinde, suçun gönül rızası dahilinde
işlendiğinden dolayı değil, delil yokluğundan beraat kararı verildiği, bu kararın da temyiz
edildiği görülmüş olup, henüz kesinleşmemiş karar hakkında kamuoyundaki bu yanlış
bilgilendirmenin bu şekilde düzeltilmesi hususu;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Karaman Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content