close

Enter

Log in using OpenID

19/03/2015 tarih saat - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELERI
KAMU
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
/ 93
_
f?”
19/03/_2o19
[ACIL ]
Hastanemiz Ortopedi Servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.'
in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
19/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
KU
_
Idari ve Mal'
H
metler
N
üd. Yrd.
EZ__1
.
T.İ.T.U.B.B.
SUT
Birim
NOT
Toplam
1-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwjrahzgnkangni.ggv.tr[ihglephp internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 19/03/2015 tarihi saat 16.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ
Uzeri
Proksimâli
Poroz
HA
Femoral
Stem
Acetabular Cup
(1/3
Kaplı Çimentosuz
Vidalı)
Femoral Stem.
l.,
Femoral stem düz, yakalıksız, mat, dövülmüş ( F orged) titanyum ve çimentosuz olmalıdır.
2.
Sistem C-Taper head (12-14 kon) sistemine uygun olmalıdır.
3. Femoral Stemin Proximali Porlu+HA yüzey kaplı olmalıdır
4.
Femoral Stemin proximali çepeçevre poroz üzeri Hidroksiapatit; (H.A.) ASTM Fll85
(Ca10(PO4)6(OH)2) kaplama olmalıdır. Femoral stem HA kalınlığı 50 microndan az
`
olmamalıdır.
5.
Stem boyu en az 130mm ve en fazla l70mm arası değişik boylarda olmalıdır.
6.
Distal stem kalınlıkları en az
olmalıdır.
,
.
i
_
llmm
Ve en fazla 20mm arası değişik kalınlıklarda
.
7.
Her stem proximal boyunun iki farklı distal kalınlığı olmalıdır ve stem distali yeni
jenerasyon distal İmplant esnekliğini sağlayan distal yarıklı olmalıdır.
8.
Stem boyun bölgesi sürtünmeden dolayı oluşabilecek polietilen insert aşınmasını önlemek
için Polished yüzey ( parlatılmış , parlak yüzey) olmalıdır.
4
-
9. Femoral stem metafızinde , macro
iç kilitlenmeyi sağlayan
olanak sağlayan normalization basamaklı yapılar olmalıdır.
,
yük ve stress transferine
10. Stem tüm kanalı dolduracak şekilde Straight Stem ğeometrisine sahip olmalıdır.
°
11. Femoral stem distal stabiliteyi sağlayan ve femoral kanalı dolduracak silindirik distal stem
ğeometrisine sahip olmalıdır.
12. Stem distalinde rotasyonu engelleyen çıkıntılar bulunmalıdır.
13. Femoral Stemin dört kenardan fazla kenarı bulunmalıdır.
.14. Femoral stem, her stem boyu için, iki farklı distal kalınlığa sahip, 16 adet farklı boy ve
offset seçeneğine sahip olmalıdır.
~'
15. Uyluk önü ağrısını azaltmak ve distal esnekliği artırmak amacıyla stem distali mat Ve
yarıklı olmalıdır.
'
- 1350 derece
16. Stem boyun açısı 127
17. Femoral Baş çapları; 22
ğ
,
aralığında olmalıdır.
28 mm olmalı en az üç çeşit baş boy uzunluk seçenekleri
bulunmalıdır.
Acetabular Cup
1.
Acetebular Cup porous pürüzlü yüzey üzeri Hydroxylapatite kaplı olmalıdır.
2.. Cup üzerindeki pürüzlü yapı saf titanyurnun elektrotlar ile cup yüzeyine püskürtülmesi ile
oluşturulmuş olmalıdır.
_
3. Acetabular cup Titanyum olmalıdır.
4.
Sistem press-fıt özelliğine sahip olmalıdır.
5.
ufak Acetabular Cup
Sistemde CDH vakalarına uygun 22mnı lik
heagjlgkuuanılabgilwek
ı
'
Ve
"î““'rlıiî\.'şılifz7~”.i“İl
l
_'
r
~
`,.
:l
3
.
*
`
Gene**"°5*'.2î'Çİ;'.î:îî2:E.
o
.o Ü"
f".
g
NÖ7İ^İ~
is.
'=
?iv
.
W
»w
'sı'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content