close

Enter

Log in using OpenID

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

embedDownload
DH. EUM. 2. Şb, 73/61_5
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Konya
C. 23/8/[1]331. Asker aileleriyle Protestan ve Katolikleri müstesna olmak üzere bütün
vilâyet dahilinde derdest-i sevk dört bin yüz sekiz Ermeni mevcuddur. Bunlardan bin yüz altmış
sekizinin yerli ve mütebâkîsinin mahall-i âhardan gelip sevk edilmek üzere bulunan yabancı
Ermenilerden mürekkeb olduğu mülhakât ve Polis Müdüriyeti'nden alınan defterler üzerine arz
olunur.
Fî 29/8/[1]331
Vali
Sâmih
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content