close

Enter

Log in using OpenID

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

embedDownload
DH. ŞFR, 69/260
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti
Umumî: 2940
Hususî: 35
Şifre
Karahisar-ı Sahib Mutasarrıflığı'na
C. 29 Teşrîn-i Evvel sene 1332. İzmir'den gönderilen iki yüz elli altı komiteci Ermeni'nin
Adana tarîkıyla Maraş'a sevkleri. Trene kabulleri için Başkumandanlık Vekâleti'ne yazılmışdır.
Fî 31 Teşrîn-i Evvel sene 1332
Nâzır Vekili
(imza)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content