close

Enter

Log in using OpenID

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.

embedDownload
DH. EUM. 2. Şb, 73/63_1
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Zor
C. 23 Teşrîn-i Evvel sene [1]331. Bugüne kadar livâmıza gönderilmiş olan yirmi altı bin beş
yüz kırk üç nüfus Ermenilerden on iki bin dört yüz elli dört nüfus mülhakâta sevk olunmuş ve on
dört bin seksen dokuz nüfus da merkezde mevcud olup kaza ve nevâhînin tahammülüne göre
peyderpey sevk olunmakdadır.
Fî 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]331
Mutasarrıf nâmına
Kâmil
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content