close

Enter

Log in using OpenID

27.03.2015 Ülke Geneli Yardim Yazisi

embedDownload
T.C
KAĞITHANE KAYMAT<AMLI ĞI
İlçe Müftülüğü
Sayı
Konu
:571 8875 0-6926597218141
24?
2 {, ö3* L3ı
:Yardım Toplama
cAMii inaav_HATipriĞixp
iıgi
:
11
.03
.2015 tarihli ve 7265172-8922107 4-8|412389 say
rIı
yazı.
Il ve Ilçe Müftüli.ikleri ile bunlara bağlı Tiirkiye Diyanet Vakfl Şubelerince yaptırılan cami
inşaatları ve Kur'an Kurslannrn ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İlçemize bağlıı camilerden
yardım talep edilmektedir.
Bu itibarla 2860 Sayılı Yardım Toplama Usul ve Esaslan hakkındaki Kanun çerçevesinde
27.03.2015 Cuma namaz|na müteakiben caminizden yardım toplanması, toplanacak yardımın
Tiirkiye Vakıflar Bankası İstanbul şubesindeki TR 680001500158007287303750 nolu hesaba
havale yapılması dekont ve tutanağın mutlaka 30.03.2015 Pazartesi giintine kadar mutlaka
daireme teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Mevlüt HALİLOĞLU
Köğıthane Müftüsü
DAGITIM
Camii İmam -Hatipliklerine
1
çÜxÜ CAMİ VE KUR,AN K
S.N
LARI ICIN TOPLAI\ACAK YARDIM LISTE
iıiriı,cgsi
YARDIM TOPLANACAK YER ADI
Sinop
YARDIM TOPLANACAK YBR ADI
Erkek ve kız kur'an kursu
L7
Malatya-Pütürge
Sivas-Şarkışla
Muhsin Yazıcıoğlu Camii
18
Tokat
Boyalı Köyu Kur'an Kursu
Iekirdağ
Müftülük Hizmet Binası ve Kur'an Kursu
19
Gölyaka
Kemeryanı Köyü Malralle Camii
27rc3n015 CUMA
S.N
LIIILÇESI
Ulutaş Mahalle Camıı
Sakarya-Sapanca
Yatılı Hafizlık Kur'an Kursu
20
Hanönü
Yukarı Küreçayı Köw Kur'an Kursu
5
kastamonu
Müftülük Hizmet Binası
2I
Ordu-Ünye
F{acı
6
Mardin
Müftülük Hizmet Binası ve Yatılı Erkek K.K. 11
İstanbul Müftülüğü
Müftülük Hizmet Binası
Htirrem Ozden Camii
iresun-Görele
Menteşe Köyü Camii
23
Evüp
Yeşiltepe Camii
Samsun-Atakum
Taflan kevser camıı
24
Şile
Şuayipli Köyu Camıı
Van
F{alidiye Kur'an Kursu
25
Esenler
F{alil İbralıim (Taş Camii)
10
Denizli-Buldan
Gölbaşı Mahallesi Camii
26
Başakşelıir
Süleyman Çelebi Camii
11
Ulukışla
z7
Amavutköy
Boğazköy Bilal-i Habeşi Camii
|2
Trabzon
Kaşüstü Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve
28
Avcılar
13
Bawaklı
yeni camii
29
Alaşehir
L4
Artvin-Şavşat
Kocabey Köyu Camii ve Kur'an Kursu
30
Kartal
t5
Bayburt
Flalfikale Mahallesi Hz Ebubekir Camii
7
16
öx-^_^: V,.-,l.
-Y akutiye
alapaşa Camii
1
Sancaktepe
1
ik
ihangir Camii ve Kur'an Kursu
selçuklar camii
amlık Şehitler Camıı
Yunus Emre Erkek Kur'an Kursu
ğ,rı| gazi Akş emsettin C ami
Seyrantepe Müallesi İbrahimkaraoglanoğlu Caddesi,Seyraııtepe Merkez Camii Yanı No:85
Kağıthane iSTANBUL/ Telefon (0212)284 95.0l Faks :(02|2)284 48 65
Elektronik Ağ: http://kagiüanemuftuluzu. gov.tr
e-Posta : [email protected] gov. tr
i
Bilgi
İçin
Tayyip CANER
Şef
r
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 850 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content