close

Enter

Log in using OpenID

Cemalpaşa Mahallesi Uygulama İmar Planı.

embedDownload
25 00
E= 2.40
20
10
29
PARK
21
YENİBARAJ MAHALLESİ
2483,
2484, 2485 VE 2486 ADALAR VE PARSELLERİ
12
İKL
2482
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
2471
12
22
11
00
PARK
21
EÇİ T
ALTG
31
UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GİRİŞİ
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
22
7
5
32
24
23
LEJAND
PARK
00
SINIRLAR
SAĞLIK TESİSİ
ALANI
10
25 00
TAKS=0.40
Hmax=15.75 m
ONAMA SINIRI
25 00
10
MÜLKİYET SINIRI
ALAN KULLANIMLARI
TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS)
TAKS
PARK
10 metre yol çizelim
10
KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS/EMSAL)
KAKS
10
KENTSEL ALAN KULLANIMI
KONUT ALANI
28
7
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
10
10 00
CAMİ
ULAŞIM
plan sınırını bu şekilde alalım
25
10
25 00
00
5
7
plan sınırını anlaşılsın diyr böyle çizdim
00
10
araç yolu değil
7
10
N34-c-22-d-2-a
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
00
10
10
10
5
YOLLAR, YEŞİL ALANLAR VE DİĞER KAMU ELİNE GEÇMESİ GEREKEN ALANLAR KAMU ELİNE
GEÇMEDEN VE/VEYA İMAR UYGULAMASI YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
*
PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLEN YAPI YOĞUNLUKLARI VE YAPI YAKLAŞMA SINIRLARINA UYULMASI
ZORUNLUDUR.
*
YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİNİN JEOLOJİK, JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YAPISI ETÜTEDİLECEK
VE ETÜT SONUÇLARI TÜM MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE DİKKATE ALINACAKTIR.
*
ZEMİN EMNİYET TESTLERİ YAPILIP GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMADAN İNŞAAT
UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.
*
DEPREM VE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
5
54
53
52
5
5
SAĞLIK TESİSİ
ALANI
5
PARK
5
2
1
10
3
1231
5
4
25 00
5
5
*
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
*
OTOPARK VE GAYRISIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
*
ADA BÖLÜM ÇİZGİLERİ ŞEMATİK OLUP ÜZERİNDEN ÖLÇÜM YAPILAMAZ.
*
PLAN HATLARI İLE KADASTRAL ÇİZGİLER ARASINDAKİ (+,-) 3 METREYEKADAR OLAN
ÇELİŞKİLERİ GİDERMEYE UYGULAYICI BELEDİYE YETKİLİDİR.
*
YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARININ GEÇTİĞİ PARSELLERDE, ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
*
SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
*
1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLARDA ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI UÇUŞ KORİDORUNDA KALAN
ALANLARDA HAVA MANİA KRİTERLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
*
PLAN ÜZERİNDE MAX TAKS= 0.40 Y ençok= 15.75 METRE OLARAK BELİRTİLEN İBADET ALANINDA
5
10
463
10
20 00
407
412
67
10
394
461
427
68
400
10
SPOR TESİSİ
17
ALANI
7
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
00
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE KAZANILMIŞ HAKLAR
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
00
545
415
EMSAL= 2.40 YOĞUNLUKLU ALANLARDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1000 M2 DİR. ANCAK BU
ALANLARDA YAPILAŞMIŞ RUHSATLI KOMŞU PARSELLERDEN DOLAYI BU ŞARTI SAĞLAMAYAN PARSELLERDE
MİNİMUM 1000 M2 PARSEL ŞARTI ARANMAZ.
*
EMSAL= 2.40 YOĞUNLUKLU ALANLARDA MEVCUT YAPILARIN KAZANILMIŞ HAKLARI SAKLIDIR. ANCAK YIKILIP
.
YENİDEN YAPILACAK YAPILAR İLE YAPILAŞMAMIŞ PARSELLERDE
BU İMAR PLANININ HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
*
PLANLAMA ALANINDA KONUT ALANLARINDA MAX TAKS= 0.40, E= 2.40, H MAX= SERBEST OLARAK
YAPI NİZAMI BELİRLENMİŞTİR.
469
467
86
10
556
00
406
399
87
7
1
00
88
5
SAĞLIK TESİSİ
ALANI
TAKS=0.40
Hmax = 15.75 m
10
107
154
1000
89
527
90
236
4 098 875.69
DİĞER HÜKÜMLER
*
PARK, OYUN ALANI, ÇOÇUK BAHÇELERİNİN ALTINA KAPALI - GÖMME OTOPARK İNŞA EDİLEBİLİR.
PARK, OYUN ALANI, SPOR ALANI VE REKREASYON ALANLARINDA KULLANIM GEREKTİRDİĞİ YAPILAR
439 900
1/1000*
439 800
4 098 871.73
YAPI YOĞUNLUĞU E= KAKS= 0.05 DEĞERİNİ VE YAPI YÜKSEKLİĞİ (Y ençok)= 6.50 METREYİ GEÇMEMEK
KAYDIYLA YAPILABİLİR.
439 700
439 600
439 500
439 400
N34-c-22-d-2-c
439 928.82
5
5
5
439 372.60
PARK
538
PARK
SAKLIDIR.
*
522
537
ALANINDA BİNALAR BELEDİYESİNİN ONAYLADIĞI MİMARİ PROJE VE VAZİYET PLANINA UYGUN OLARAK
YAPILABİLİR. ANCAK; BU PLAN ÖNCESİNDE KAMUYA AİT (İBADET ALANI) ALANLARLA İLGİLİ YÜRÜRLÜĞE GİREN
468
466
488
YAYA YOLLARI
00
*
78
5
552
TAŞIT YOLU
00
PLAN NOTLARI
TAKS=0.40
Y ençok=15.75 m
10
KENT İÇİ ANAYOLLAR
N34-c-22-c-1-a
460
5
İBADET ALANLARI
10 metre yol çizelim
00
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
10
4 098 600
BİNA YÜKSEKLİĞİ
Y ençok= ...m
P
SAĞLIK TESİSİ
ALANI
420
ÖLÇEK: 1/ 1000
23
Max TAKS= 0.40
E= 2.40
10 00
KUZEY
ET
2472
30
BİS
20
YO
PARK
22
LU
SEYHAN- (Adana)
19
PLANDA VE PLAN NOTLARINDABELİRTİLMEYENHUSUSLARDA 3194 SAYILI KANUN,
İLGİLİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM KANUN VE
YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
476 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content