close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=8376f879-fefb-41d8-b2fb-f4eef83114be;Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında

embedDownload
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
25.03.2015
DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
2015/13
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi, Sağlık
Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1 ve 4.4.2 maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde
yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 26.03.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.T.DOĞRU E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078120
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content