close

Enter

Log in using OpenID

01 Nisan 2015 EHYS seminer bilgilendirme toplantısı.

embedDownload
EHYS SEMİNER BİLGİLENDİRMESİ
1- Açılan dersler için sistem üzerinden (K.Kursu Hizmetleri/Fiziki Bina İşlemleri/Ders
Takip Formu menüsünden) Ders Takip Formu nun Amirler tarafından imzalı şekilde
her kurs/sınıfta bulunması gerektiği. Yapılan teftişlerde Müfettişler tarafından
istenildiği, (Söz konusu menü öğreticilerede açıktır)
2- Blok Ders girme seçeneğinin ekleneceği,
3- Birkaç yıl içerisinde tüm kurslara (D grubu hariç) Akıllı Tahta takılacağı,
4- Öğrenci öğrenim durumunun 1 sefer girileceği. Sonraki girişlerde sistemin otomatik
olarak geleceği,
5- Bir öğrenci Temel Öğretimde 8 dönem (2 yıl) eğitime katıldı ise yeni açılacak Temel
öğretime 4 dönem (1 yıl için) kayıt olamayacağı Ehys nin bunu engelleyeceği,
6- Bir öğreticide Temel Öğretime gelen bir öğrenci aynı öğreticide Ek Öğretim alamaz
ancak farklı bir kurstaki öğreticide Ek Öğretim alabilir,
7- 2 öğretim programı arasında 30 Dk ara verilmesi gerektiği. Yani Temel Öğretim
alınan bir sınıfta Ek Öğretim dersinin, Temel Öğretim dersi bitiminden 30 dk sonra
başlaması gerektiği,
8- Herhangi bir öğretici (Kadrolu veya Geçici) haftanın 5 günü mutlaka dersinin
bulunma zorunluluğu. Temel Öğretimi 6+6+6 veya 5+5+4+4 şeklinde açan bir
öğreticinin diğer günler için mutlaka Ek Öğretim programı açmak zorunda olduğu,
9- Ek ders eksiltilmesinin öğretici tarafından yapılması gerektiği. Eğer bunun için
Müftülüğe ek ders eksiltmesi yapması isteniyorsa İmzalı Dilekçe vermesi gerektiği,
10- Kapalı gelen ve kırmızı olan Tahakkuk bölümünün altında neden kapalı geldiği
bilgisinin ekleneceği (Eklenmiş),
11- Temel öğretime katılan bir öğrenci o eğitimin 1/8 ine katılmadı ise mevzuat gereği
başarı belgesi verilmemesi gerektiği,
12- 2015-2016 eğitim öğretim için 4-6 yaş sınıflarında görev alacaklarda 296 saatlik
sertifika bulunma şartı. Formasyonu veya çocuk gelişimi mezuniyeti olsa bile görev
verilmeyeceği,
13- 2015 Yaz kurslarından itibaren görev verilecek Geçici Öğreticilerde DHBT sınavına
girmiş olma zorunluluğu (Sistemin bunu kontrol edeceği),
14- K.Kursları yönergesinin 44. Sayfasında bulunan tablo gereği;
Tek öğretici ve yönetici olan KKÖ ile birden fazla öğreticisi olup yönetici olmayan
KKÖ lerin 24 saat ders açma zorunluluğu. Öğrenci yetersizliği veya başka sebeplerle
24 saat ders açamayanların haftada en az 6 saat olmak kaydıyla ek görev (Aile İrşatVaaz İrşat veya Müftülükte görev gibi) verilmesi gerektiği. Bu 6 saat görevinde KKÖ
tarafından Dhys ye faaliyet olarak girilmesi gerektiği.
 Söz konusu 24 saat ders yapma zorunluluğu 2013 te yapılan seminerde de
bahsedilmiş uygulanması gerektiği iletilmişti. Konuyla ilgili bu seminerde özellikle
üzerinde durulmuş haftaya başlayacak 4. Dönemde açılacak ders bilgilerinin
Başkanlık tarafından Ehys üzerinden rapor alınacağı, 24 saat dersi olmayanların Dhys
ye faaliyet girip girmediğinin kontrolü sonrasında bu raporun Teftiş kuruluna
verileceği ve 24 saat ders açması gerekip ders açmayanların Müftülerden ve KKÖ
lerden savunma isteneceği üstüne basa basa söylenilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content