close

Enter

Log in using OpenID

Broşür için tıklayın.

embedDownload
www.ermayazilim.com
TAKBIS
Tapu sorgulama
Erma Yazılım Takbis Sorgulama yazılımı çıktı...
Belediyeler,Sulama Birlikleri, il özel idareleri, imar müdürlükleri ve Takbis Sisteminden bilgi
sorgulayan bütün kurumlar için bilgi sorgulama ortamıdır.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuru yaparak kullanıcı adı ve şifresini alan bütün kurumlar
için kolayca kullanabilir. Kurulum ve eğitim işinde uzman personellerimiz tarafından uzaktan bağlantı
ortamı ile aynı gün kurulum ve lisans işlemleri yapılarak hizmete sunulur.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ
SORGULAMA
MALİK BİLGİLERİ SORGULAMA
T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, Doğum
Tarihi bilgileri ile Gerçek kişilere ait bilgilerin listelenmesi. İl, İlçe, Kişi
No bilgileri İle Tüzel kişiye ait Zemin bilgilerinin listelenmesi.
İl, İlçe, Mahalle, Ada ve Parsel numaralarına göre zemin sorgulama ve
zemine ait Ana Taşınmazlar, Kat Mülkiyetleri, Kamu Ortak Mallarının
kime ait olduğu Gerçek ve Tüzel kişiler seklinde ayrılarak ayrıntılı
listelenmesi.
TOPLU MALİK BİLGİSİ
SORGULAMA
İl, İlçe, Mahalle bilgileri ile beraber istenilen miktarda Ada Parsel
numarası girilerek toplu şekilde
Malik bilgisinin listelenmesi. Ek olarak seçilen Köy /Mahalle bilgisine ait
Takbis sisteminde aktif olan tüm ada/parsel numaralarının otomatik
olarak listeye eklenerek sorgulanması.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ZEMİN
SORGULAMA
Kişi Numarası, İl, İlçe bilgileri ile gerçek kişiye ait zemin bilgilerinin
listelenmesi.
ŞERH-BEYAN-İRTİFAK-REHİN
SORGULAMA
Ana Taşınmaza, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişiye ait Şerhler,Haciz, İhtiyati
Tedbir, Kira
Şerhi, vb.). Beyan (Ölü Malik bilgileri, vb.), İrtifak Hakları(Üst Hakkı, Geçit
Hakkı, vb.)
bilgilerin listelenmesi. Zemin Hisse numarası ile Rehin alacaklı bilgisinin
listelenmesi.
TÜZEL KİŞİ SORGULAMA
Adı, Vergi No, Sicil No, Tüzel Kişi Tipi bilgileri ile Tüzel kiş ilere ait
bilgilerin listelenmesi.
EKLENTİ- MUHDESAT- TEFERRUAT
Ana Taşınmaza ait Eklenti, Muhdesat ve Teferruat bilgilerinin
listelenmesi, Kat Mülkiyetine ait
Eklenti, Muhdesat ve Teferruat bilgilerinin listelenmesi
EXCEL'E AKTARMA
Tüm sorgulanan verilerin excel ortamına aktarılması işlemleri ve xml
data formatında diğer ortamlara aktarımlarının sağlanabilir.
DETAYLI YETKİLENDİRME
Kullanıcıların hangi mahallede sorgulama yaptıkları, kaç defa sorgulama
yaptıkları, hangi sorgulamaları kullanabilecekleri ve bir çok
yetkilendirme özellikleri
www.ermayazilim.com
Kurulum ve Fiyat almak için
0356 214 88 13 - 0538 626 83 85
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
537 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content