close

Enter

Log in using OpenID

Bir hareket veya bir olay belirli zaman aralıklarında başka yerlerde de

embedDownload
SORULAR ve CEVAPLAR
1. Alternatif akımda
a. Dalga : Bir hareket veya bir olay belirli zaman aralıklarında başka yerlerde de
tekrarlanıyorsa, bu olay ya da bu harekete dalga denir.
b. Dalga Şekli: bir büyüklüğün izlediği yol demektir.
c. Ani Değer: Bir dalganın herhangi bir andaki büyüklüğüdür.
d. Maksimum Değer: Bir dalganın yatay eksenden, tepe değeri arasındaki büyüklüktür.
e. Tepeden tepeye değer: Bir dalganın maksimum tepe noktası ile minimum tepe noktası
arasındaki değerdir.
f. Periyodik dalga: Bir dalga belirli zaman aralıklarında kendini tekrarlıyorsa bu dalga
periyodik dalgadır.
g. Periyot: Bir dalganın aynı hareketi tekrarlaması için geçen zamandır (T ile gösterilir)
h. Frekans :1 sn (saniye) deki titreşim sayınına frekans denir. (f ile gösterilir)
Şeklinde tanımlanır
2. Frekansı
a. 50 Hz
b. 1000 Hz olan dalgaların periyotlarını bulunuz
Cevap a
T=1/f = 1/50 = 0.02 sn= 20 ms(mili saniye)
Cevap b
T=1/f =1/1000 = 0.001 s = 1 ms
3. Yandaki dalga şekillerinde periyotları bulunuz.
a. T= 1sn
a-)
b. T=1/f = ½ =0.5sn
b-)
c. T=1/f = 1/3 = 0.333 sn
d. T=1/f = ¼ = 0.25sn
c-)
d-)
4. 2π/3 radyan açı kaç derecedir.
Cevap 4
π Radyan = 180 ° dir
2π/3
= X
Oran orantı yaparak çözüm bulunur
X. π = 2π.180/3
X= 120 derecedir
5. 45° yi radyana çeviriniz.
Cevap 5
π Radyan = 180 ° dir
X
= 45 °
Oran orantı yaparak çözüm bulunur
X.180 = π.45
X=π/4 Radyandır
6. Maksimum değeri 120V, Faz açısı 0°, Frekansı 50 Hz olan alternatif bir gerilimin t=2ms de ani
değerini hesaplayınız.
Sinüs ifadesi
v= Vm.Sin(wt+ⱷ)
w=2.π.f den
w=2.180°.50
w= 9000 derece/s
t=2ms için, verilen değerleri sinüs ifadesi yerine koymamız sonucunda
v=120.Sin(9000.2.10-2)
v=37,08 V
7. v = 80.Sin(50t – 120°) sinüs fonksiyon ifadesinin
a. Fazör diyagramı
a- Fazör Diyagramı
b. Sinüs dalga şeklini çiziniz.
b- Sinüs Dalga Şekli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content