close

Enter

Log in using OpenID

2015-021 Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Yapılan Ödemelere İlişkin

embedDownload
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/021
09.04.2015
Konu: Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Yapılan Ödemelere İlişkin 98 No.lu Gelir
Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
7 Nisan 2015 Tarih ve GVK-98/2015-1 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’ nde, GVK’ nun 23/1-6
maddesinde yer alan istisnanın ev hizmetlerinde çalışanlar yönünden uygulamasına ilişkin
açıklamalar yapılmıştır.
Bilindiği üzere, 10 Eylül 2014 Tarih ve 6552 Sayılı Kanun ile eklenen 5510 Sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 9’ uncu maddesine göre,
i.
ii.
Çalışma saati üzerinden hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan
çalışanlar için Sosyal Sigortalar Kanununun 4/a kapsamındaki sigortalılara ilişkin
hükümlerin uygulanması,
10 günden az olanlar için ise, çalıştıranlarca aynı Kanunun 82’ nci maddesine göre
hesaplanan prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’ si oranında iş kazası ve
meslek sigortası ödenmesi,
Gerekmektedir.
Anılan Sirkülerde, evlerde hizmet sunan kişilerin elde ettikleri gelirin ücret kapsamında
olduğu; ancak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9’ uncu maddesi
kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin; GVK’ nın 23’ üncü
maddesinin 1’ inci fıkrasının 6’ ncı bendine göre,
- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,
- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, sütninelik, dadılık, bahçıvanlık,
kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,
şartıyla gelir vergisinden istisna edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content