close

Enter

Log in using OpenID

(ıı) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için

embedDownload
EK 8: (II) SAYILI LĠSTEDEKĠ TAġITLARDAN KAYIT VE TESCĠLE TABĠ OLMAYANLAR ĠÇĠN BĠLDĠRĠM FORMU ÖRNEĞĠ
Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
:
:
:
Vergi Dairesi
Bildirimin Ġlgili Olduğu :
Dönem
SIRA
G.T.İ.P.
MAL İSMİ
ADET
MATRAH (TL)
ORAN
(%)
GÜMRÜK
İDARESİNE
ÖDENEN
ÖTV (TL)
GÜMRÜK
BEYANNAMESİ
TESCİL TARİHİ
GÜMRÜK
BEYANNAMESİ
NUMARASI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content