close

Вход

Log in using OpenID

Avusturya

embedDownload
Bilgi
Kurallar
Yaşam
Avusturya
` ya hoş geldiniz
Willkomme
Österr
BM.I
Avusturya`ya hoş geldiniz!
Avusturya`ya yerleşmek istiyorsunuz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz ve size
hoşgeldiniz diyoruz. Yeni bir ülkede doğru bir yaşam sürebilmek, ancak bu ülkede geçerli önemli
temel kuralları öğrenmek ve uygulamakla mümkündür.
Bu nedenle sizin için bu broşürü hazırladık. Bu broşür size, Avusturya`daki bütün insanlar için
geçerli bazı temel hukuk kaidelerini açıklamaktadır. Avusturya`nın size ve sizin çocuklarınıza hangi
imkanları sunduğunu göstermektedir.
Avusturya`da birlikte yaşarken hangi davranışların günlük hayatta kabullenilebileceğinin bilinmesini
sağlamaktadır.
Kapsadığı bazı örnekler, Avusturya`da yaşayan diğer insanlarla nerede kontakt kurabilirsiniz.
Sebastian Kurz
Entegrasyondan Sorumlu
Bakanlık Müsteşarı
Size, Avusturya`daki yaşamınızı başarılı bir şekilde düzenlemenizi diliyorum. Avusturya`da
geçerli normları ve kuralları tanıma ve bunları uygulamanın yanında bunlar için Almanca lisanını
ve önemli temel esaslarını öğrenmek için çaba gösteriniz. Resmi makamlarda, iş hayatınızda,
öğreniminizde, meslek eğitiminizde ve ilerletmenizde, sağlık hizmeti temininde ayrıca insanlarla
günlük temaslarınızda Almancaya ihtiyacınız var. Almancayı iyi bilmek Avusturya`daki mesleki
faaliyetleriniz için de temel esastır.
Geliriniz, kendinizi ve ailenizi geçindirebiliyorsa, Avusturya’da kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı ve kendinizi topluma
kabullendirmenizi sağlar. Sonunda sizden uyum sağlamaya hazır olmanız beklenmektedir. Avusturya toplumunda yer alma
imkanlarını değerlendirin. Bunu mesela fahri bir dernek katılımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Karşılıklı saygı konusunda siz de çaba
gösterin. Avusturya’daki öğrenim görme imkanlarından yararlanın. Avusturya’da nereden geldiğinize değil, başarıya önem
verilir. Sizin uyum sağlamanız, bizim beraberce elde edebileceğimiz başarının yoludur. Bundan hem siz faydalanacaksınız,
hem Avusturya faydalanacaktır. Bu bizim ortak amacımız. Avusturya’ya hoşgeldiniz!
Sebastian Kurz
Entegrasyondan Sorumlu Bakanlık Müsteşarı
Oluşum
Devlet
Avusturya Cumhuriyeti bir Federal Devlettir, dokuz
eyaletten oluşmaktadır.
• Viyana (Aynı zamanda devletin başkentidir)
• Burgenland (Başkent: Eisenstadt)
• Kärnten (Başkent: Klagenfurt)
• Niederösterreich (Başkent: St.Pölten)
• Oberösterreich (Başkent:Linz)
• Salzburg (Başkent: Salzburg)
• Steiermark (Başkent: Graz)
• Tirol (Başkent:Innsbruck)
• Vorarlberg (Başkent: Bregenz)
Nüfus
Viyana
Oberösterreich
Yüzölçümü
Niederösterreich
Avusturya`da 8,43 milyon kişi yaşamaktadır. Hemen hemen her beş
kadın-erkek Avusturyalıdan biri başkent Viyana`da yaşamaktadır.
Avusturya`da yaşayan insanların % 18`inden fazlası göçmen kökenlidir.
Diller
Devletin resmi dili Almanca’dır. Bunun yanısıra Avusturya`nın belirli
bölgelerinde hukuken tanınmış halk gruplarının dilleri de devlet dili
olarak aynı düzeyde geçerlidir.
Avusturya, Avrupa`nın ortasında 83.854 km2‘lik bir alanı kapsamaktadır.
Din
Avusturyalıların kadın-erkek ortalama % 66`sı katolik, aşağı yukarı % 6`sı
müslüman, % 4`e yakını protestandır. Avusturyalıların % 10 kadarı herhangi bir
dine mensup değildir.
Gençler, 14 yaşından itibaren dinlerini kendileri seçebilirler.
Salzburg
Vorarlberg
Steiermark
Tirol
Enternasyonal
Avusturya, uluslar birliğine sağlam bağlarla bağlıdır. 1955 yılından beri
Birleşmiş Milletler (UNO) üyesidir. 1956 yılından beri Avrupa Konseyi, onun
Avusturya`da yürürlükte bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`ne üyedir.
1995 yılından beri de Avrupa Birliği (EU) üyesidir.
Kärnten
Temel
Demokrasi yaşam
Avusturya, Avrupa`nın kalbinde modern ve demokrat bir
ülkedir. Politik güç ve yetki halktan çıkmaktadır. Devlet dini
kurallarla hareket etmez, bilakis Anayasanın prensiplerine
ve doğrudan seçilmiş parlamenterlerin çoğunluğunun
iradelerine göre hareket eder.
Kanunlara Uyma
Bütün yasalara kişiler bireysel olarak hem de devletin
kendisi mecburen uymak zorundadır. Bu garanti altına
alınmıştır, örneğin rüşvet verme rüşvet alma kesinlikle
yasaktır ve ağır şekilde cezalandırılır.
Başarılı Entegrasyon
Avusturya`da, Avusturya`ya ait kuralları dikkate alma ve
kurallara uyma temel prensiplerinden asla vazgeçilemez.
Başarılı bir entegrasyon sonucunda Avusturya Vatandaşlığı
tevcih edilir.
İnsan Hakları
Avusturya`da insan hakları yürürlüktedir. Bu haklar
Avusturya Federal Anayasası, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Anayasası temel haklar
belgesine bağlıdır. Devlet kişilerin özel hayatlarında,
kişilerin ve her kişinin önemli yaşam alanlarında insan
haklarına dikkat ve haklarını garanti etmekle yükümlüdür.
Kişinin özel hayatı her insanın hakkıdır. Bütün insanlar
şerefte ve değerde eşittir. Erkek ve kadın aynı düzeydedir.
Dayanışma
İnsanların, birinin diğeri için sorumluluk duygusu
taşıması Avusturya`da sosyal barışın ve toplum birliğinin
sağlanması için önemlidir.
Avusturya`da devlet düzeni kamu yararı esas alınarak
oluşturulmuştur.
Devlet ve insanlar birbiriyle sosyal yardımlaşma gösterirler
mesela, felaketlerden sonra süratle yardım ederler, hızla
sağlık işlerine yardımlarını arttırırlar, acil durumlarda maddi
yardımlar veya kaza hallerinde üzerlerine düşen görevleri
yaparlar.
Halk belirler
Demokrasi
Avusturya bir demokrasidir. Bu demektir ki, kimin yöneteceğine Avusturya`da halk karar verir. Bunu her seçmenin bir çok siyasi
parti içinden seçeceği bir partinin özellikle tercih edeceği milletvekili adayı için genel olarak serbest ve gizli vereceği oyla
belirler. Avusturya`da demokrasi için aktif katılım politik ve toplum hayatı için önemlidir. Her insan kendi politik düşüncesini
özgürce ve korku duymadan savunabilir ve politik görüşü için bir siyasi birliğe katılabilir.
Serbest seçimler
16 yaşını doldurmuş kadın-erkek her vatandaş, devlet başkanını (Federal Cumhurbaşkanı), ayrıca parlamento üyelerini,
parlamentonun senato üyelerini seçmeye yetkilidir. Keza bir eyaletin ve belediyenin halk temsilcilerini seçimlerle belirler.
Genellikle memuriyetler için 18 yaşından itibaren kendileri de seçilebilirler.
Federal Cumhurbaşkanı ve Hükümet
Federal Cumhurbaşkanı altı yıllığına seçilmiş, Avusturya Cumhuriyeti`nin devlet başkanıdır. O, hükümet üyelerini (Federal
Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Bakanlar) tayin eder. Hükümet parlamentoda milletvekili sayısı en çok olan partilerin
temsilcileriyle kurulur. Hükümet politikayı düzenler.
Parlamento tarafından kanun yapma
Parlamento yasaları kontrol eder ve kararlaştırır. Parlamento demokratik seçilmiş parlamento üyelerinden, ayrıca Eyalet
Temsilciler Meclisi üyelerinden, eyaletlerin gönderdiği kadın-erkek temsilcilerden oluşur.
Hükümetin Denetimi
Parlamento, Hükümetin çalışmalarını denetler. Parlamento bir çok etkili kontrol hakkına sahiptir. Muhalefet de (hükümette
yönetime katılmayan diğer partiler) bu hakların bazılarını kullanabilir.
Hükümet üyelerine soru sormak kontrol hakları arasındadır.
Hukuk
§
Avusturya karar verir
Avusturya`da, Avrupa Birliği
Hukuku ve Avusturya Hukuku
geçerlidir. Avusturya`da yalnız
nadiren olağanüstü hallerde, kişisel
tartışmalarda Avusturya temel hukuk
düzeniyle uyuşması şartıyla, yabancı
bir ülkenin hukuk düzenine uygun
karar verilebilir. Avusturya`da bütün
anlaşmazlıkların değerlendirilmesinde
yalnız Avusturya Mahkemeleri
yetkilidir, örneğin boşanma ve
nafaka davaları.
Herkes için eşitlik
Mahkemelerin ve resmi makamların
bütün kararlarının temeli, bütün
insanların yargı önünde eşitliğine
dayanır. Erkekler ve kadınlar hep eşit
sayılır. Cinsiyete, dine, deri rengine
göre her türlü ayrımcılık kesinlikle
yasaktır.
Bu kanunlardan faydalanmayı
Avusturya Vatandaşlığı sağlar.
Herkes için hukuk devleti
Avusturya hukuk devletinin yasalarına
herkes riayet etmek zorundadır. Kültürel
anlayışın Avusturya yasalarıyla çelişkili
olması suçu haklı çıkarmaz. Mesela
yurt içinde veya dışında zoraki evlilikler
Avusturya`da cezayı gerektirir.
Haklar ve Özgürlükler
Avusturya insan haklarını tanır ve korur. İnsan hakları insanlara tek tek, birçok haklar
verir ve onların özgürlüklerini korur. Kanunları, hem resmi makamlar hem de
mahkemeler yasa hükümlerini insan haklarına dikkat ederek ve koruyarak uygulamak
zorundadır. İnsan hakları ihlallerinde idari makamlara veya bağımsız mahkemelere de
başvurulabilir.
Ayrımcılık yasağı
İnsan hakları Avusturya`da bütün insanlar için geçerlidir. Bunun dışında tüm
kadın-erkek vatandaşlar için geçerli hukukun temellerini teşkil eder.
Örnek olarak, Avusturya vatandaşları eyalet ve ülke genelinde seçme seçilme hakkını
korur. Hiç bir zaman kimsenin cinsiyeti, dini, görüşü veya soyu nedeniyle ayrıcalığı
yoktur.
Mülkiyetin korunması
Avusturya`da kişilerin yasal olarak edindikleri mal-mülk koruma altındadır.
Mallara müdahaleye yalnız nadiren istisnai hallerde izin verilir.
İnsan Hakları
Kişisel düşünce hakkı
Avusturya`da insan haklarının günlük hayatta
büyük anlam taşıdığına bir örnek düşünce ve din
özgürlüğüdür. Tüm insanlar düşünmede, kendilerince
beğendikleri dini cemaatlere katılmakta, değiştirmekte
veya çıkmakta özgürdürler. Bu haklara bir başka
örnek ise toplanmak ve dernek kurmaktır. Herkes
düşüncelerini açıkça söyleyebilir. Medya sansür
altında değildir.
Özgürlüğün sınırları
Bazı kişisel özgürlükler kanun koyucu tarafından
sınırlanabilir. Mesela insan gruplarına düşmanca
davranışlara teşvik etmek veya insanlara karşı kışkırtıcı
ve aşağılayıcı fikirlere girmek yasaktır. (Örneğin:
Nasyonal sosyalizm veya ırkçılık). Eğer bir kişi işlediği
bir suçtan dolayı mahkemece cezalandırılmışsa devlet
kişisel özgürlüklerine müdahale edebilir, o kişiyi
gözaltına alabilir.
♂
♀
Erkek ve Kadın
Eşit haklar
Avusturya`da erkek ve kadın - örneğin aile içinde,
boş zamanlarda, eğitim ve meslekte – eşittir.
Erkekler ve kadınlar eşit şeref ve haklara sahiptir.
Oyları mahkemeler önünde ve demokratik
seçimlerde eşit sayılır.
Kadınlara kısıtlama yoktur
Erkek ve kadın aile üyeleri aynı şekilde Avusturya‘
daki toplumsal hayata ve faaliyetlere katılabilirler.
Bu demektir ki kadınlar da okula gidebilirler, eğitim
alabilirler, kendi istedikleri gibi giyinebilirler.
Özgürlüklerinin kısıtlanması, zoraki evlilikler ve
cinsel organlarının sakatlanması kesinlikle yasaktır.
Çocukların hakları
Üstünlük yoktur
Hiç bir cinsiyet diğerinden daha üstün değildir. Bunu
başka kültür soyundan gelmek de değiştirmez. Vasilik
veya kadınlara baskıya Avusturya`da yer yoktur.
Şiddet yasağı
Başka insanlara bedensel şiddet uygulamak veya
gözdağı vermek kesinlikle yasaktır. Sözle hakaret
veya psikolojik baskı kabul edilemez. Şiddet
uygulayan kişi polis tarafından evden
uzaklaştırılabilir ve ona belirli bir süre için
eve dönme yasağı getirebilir.
Çocuklar özel haklara sahiptir. Çocukları kapsayan genel ve özel önlemlerle alınacak tedbirler çocukların mutluluğu için ilk
sıradadır. Hukuk, şiddetten arındırılmış bir eğitime yasalarla bağlıdır. Yalnız cinsel taciz ve bedensel cezalar değil özellikle
ruhsal acılar da vermek yasaktır. Çocuklar temel olarak ebeveynlerinin her ikisiyle de temas kurma hakkına sahiptir.
Çocukların düşünceleri de dikkate alınmak zorundadır.
Almanca Dili
Devlet dili Almanca
Avusturya`da Almanca konuşulur.
Almanca dilinin öğrenilmesi ekonomik ve
toplumsal hayata katılmak için ön şarttır.
Halk gruplarının Dilleri
Avusturya`da belirli azınlıkların dilleri tarihi nedenlerle
ve hukuken korunmuştur. Bu diller – yasaların öngördüğü
kadar- birkaç bölgede, resmi makamlarda veya okullarda
kullanılmaktadır. (Mesela Hırvatça, Slavca, Macarca)
Herkes için Almanca
Avusturya`da herkes aynı zamanda Almanca öğrenmek ve vakıf olmak zorundadır. Çocuklar için yetersiz Almanca bilgisi,
Avusturya`da eğitim şanslarını optimal kullanmalarında zorluk yaratır. Almanca bilmek acil durumlarda veya hastalıklarda
keza çocukların okul hayatlarında da - ev ödevlerine yardımda veya öğretmenleriyle konuşmalarda - onları desteklemek için
çok önemlidir.
Çok dil bilen başarılı insanların, Almanca`nın yanısıra diğer dilleri de konuşmaları Avusturya için bir kazançtır.
Kim birkaç dil konuşuyorsa mesleki açıdan da yararlanır. Bir çok meslekte ilave dil bilmek, eğer firma yabancı
müşterilere hizmet sunuyorsa veya yabancı ülkelerde aktifse ek avantajlar sağlar.
Eğitim
Eğitim hayat kalitesidir
Eğitim Avusturya`da şahsi ve mesleki gelişmede
kesin rol oynar. Avusturya`da kim daha iyi bir eğitim
almışsa buna uygun olarak sosyal yaşamda, gelirde
ve hayat kalitesinde daha üst seviyelere ulaşır.
Herkes için eğitim
Eğitim imkanı çok büyük ve mesleki, genel eğitim ve
üniversitelerde eğitim çok geniş kapsamlıdır.
Zorunlu eğitimi bitirmemiş yetişkinler için tamamlama
imkanı da bulunmaktadır.
Bunun dışında Halk Yüksek Okulları`nda zengin
bir eğitim geliştirme imkanı sunulmaktadır. Eğitim,
Avusturya`da yaşayan bütün insanlara kökeninden,
sosyal durumundan ve mali gücünden bağımsız
olarak açıktır. Kimse eğitim görmekten
yasaklanamaz.
Ebeveynlerle işbirliği
Avusturya anaokullarında ve okullarında düzenli
olarak Velilerle Görüşme Akşamı vardır. Bu akşamlar
çocuklar hakkında bilgi edinmeyi ve velilerin
birbirleriyle tanışmalarını sağlar. Bütün ana ve
babalar içtenlikle davetlidir. Çocuklarına destek
olmak için bu akşamlara katılmak çok önemlidir.
Eğitim mecburiyeti
Eğitim gelecekteki meslek ve toplum hayatını etkiler.
Avusturya`da eğitim hayatı mümkün olduğu kadar
erken başlar: Çocuklar için görev beş yaşından
itibaren bir anaokuluna gitme mecburiyetiyle
başlar. Altı yaşında başlayan mecburiyet dokuz
yıl boyunca okula devam eder. Avusturya`da
daimi ikamet eden bütün çocuklar –vatandaşlığına
bakılmaksızın okula gitme mecburiyetindedir. Kim
çocuğunun okula gitmesine imkan vermezse ceza
görür.
Okulların değeri
Okulların temel değeri demokrasi, karşılıklı
sorumluluk, barış ve hakkaniyet hem de dürüstlük
ve toleranstır. Çocuklar ve gençler bağımsız ve
birlikte düşünebilen, gücüne yön veren ve yaratıcı
insanlar olarak yetişmelidir.
Başarı
Çalışma yoluyla refah
Avusturya dünyanın zengin ülkeleri içerisindedir. Bu
bir rastlantı değildir: Bunları bazı nedenlerin yanında
– elverişli iklim şartları ve politik koşullar – özellikle
Avusturya`da üstün nitelikli ve disiplinli çalışan
insanlar sağlar.
Başarı için
İrade, meslek için çaba sarfetmek, kendisi ve ailesi
için para kazanmanın yanısıra, eğitim imkanlarının
tüm aile bireylerince kullanılmasından Avusturya`nın
ekonomik başarısı için gelecekte de vazgeçilemez.
Avusturya`da herkes herkesden bu anlayışı
beklemektedir. Bunlar Avusturya`da başarıyla
yaşamaya katılmanın ön koşuludur.
Onursal Dernek İşleri
Avusturya`da birçok insan kamuya yararlı derneklerde,
Kızılhaç`ta veya itfaiyelerde fahri olarak aktif şekilde
çalışmaktadır. Bu yalnız yeni bir sosyal ilişki kurmayı
sağlamaz, bilhassa çoğunlukla iş aramada ve başvuru
görüşmelerinde yarar sağlar.
Gönüllü olarak bir iş üstlenme yeni bir öğrenme ve iş
tecrübesi imkanı sunar ve gelecekteki işverene
sorumluluk bilinci ve çalışkanlık belirtisi işareti
olmasına yarayabilir.
Karşılıklı sorumluluk için
Şahsi başarının yanısıra Avusturya`da sosyal adalet
de önemlidir. İnsanlar çalışamaz veya az çalışabilir
veya suçsuz olarak sıkıntılı duruma düşmüşse saygı
göstermek gerekir. İnsanlara özürleri nedeniyle
haksızlık edilemez.
Sağlık
Güvenilir sağlık hizmetleri
Sağlık, mutluluk ve hayat kalitesi için önemlidir.
Avusturya dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden
birine sahiptir. Devletin sağlık sistemi, Avusturya’da
ikamet eden bütün insanlara hastalık halinde iyi bir
bakım imkanı sunar.
Adil Sigorta Primi
Sağlık sistemini finanse edebilmek için çoğunlukla
insanlar Avusturya`da kanuni olarak prim ödemeye
mecburdur. Bunun dışında her insan, sağlıklı bir hayat
tarzı ve kişisel tedbirlerle yardım etmeli, mümkün
olduğunca uzun süre sağlıklı kalmalıdır.
İlk Adres
Hastalanma halinde ilkönce Pratisyen Hekim`e gitmelidir.
Acil durumlarda bir hastahanenin ambulansı aranabilir.
Kültürel veya dini görüşler doktora gitmeyi veya doktor
tedavisini engellememelidir. Yetersiz Almanca bilmek
çoğunlukla başarılı bir doktor vizitesini zorlaştırır. Bunun
için iyi Almanca bilmek kendi sağlığımız ve ancak aile
bireylerimizin sağlığı için de büyük anlam taşır.
Birlikte
Saygı Gösterme
Avusturya`da günlük birlikte yaşam nezaket, karşılıklı
saygı ve hürmet göstererek kolaylaşır. Avusturya`da birçok
insan düşünce ayrılıklarında herkes için kabul edilebilir
çözümler bulmaya gayret eder. Kim Avusturya`da olağan
davranışlara dikkat ederse, hemen insanların buna önem
verdiklerini görür. Bu Avusturya toplumunda ilişki kurmayı
kolaylaştırır.
Günlük Yaşamda Yardım Etmek
Avusturya`da karşılıklı yardımlaşma çok yaygındır, buna
örnek olarak „Komşuluk Yardımı“ (mesela: küçük zanaat
işleri). Birisi sözle veya eylemle saldırırsa medeni cesaret
gösterin. Bir kazadan sonra bile kanunen yardım etmekle
yükümlüsünüz.
Fahri olarak çalışın
Bir çok insan Avusturya`da fahri olarak çalışmaktadır.
Bu boş zamanlarında, ücret almadan bir dernekte
veya organizasyonda başkalarına yardım etmek
demektir. Herkes fahri olarak çalışmaya davetlidir.
Burada bir çok imkan vardır mesela acil durumlar
için cankurtarma hizmetleri, yangın söndürme, sosyal
güçsüzlerle ilgilenme, felaketzedelere yardım, çevre
korunması, spor veya diğer dernek çalışmaları. Fahri
olarak çalışma başka insanları tanımayı öğretir ve
topluma katılmayı sağlar.
İkamet etmek
Kurallara Uymak
Birçok insanın bir evde veya apartman bloklarında
oturması halinde, barış içinde birlikte yaşayabilmeleri
için belirli kurallara riayet etmeleri gerektir. Bu
kurallara uyulması bütün ikamet edenlerin kavga ve
anlaşmazlıklarını önler. Birlikte yaşamanın kuralları iç
yönetmelikte kayıtlıdır. Binanın duvarında asılıdır. Eğer
yoksa, temizlik ve onarım işlerinden sorumlu kapıcıya
veya komşuya sorulabilir.
Boş zamanlar
Dernekler Ülkesi Avusturya
Avusturya`da boş zaman aktiviteleri büyük rol oynar. Birçok dernek
vardır, üyeler orada değişik ilgi alanlarındaki insanları bulabilirler ve
buluşabilirler.
Tanışmak
Kim bir dernekte kendi ilgi alanındaki insanlara katılır ve boş zaman
aktivitelerine katılırsa, bundan memnun olursa, Avusturya toplumuna
girmesi kolaylaşır. Burada bütün aile için birçok imkan vardır mesela,
spor, satranç, dikiş, çocuk oyun grupları, izcilik grupları, çocuklar için
bale, müzik dersleri ve müzik kulübü ve tiyatro grupları.
Doğa ve Kültür Ülkesi Avusturya
Olağanüstü güzel Avusturya kışın kayak yapmaya, uzun mesafe kayak
yürüyüşlerine veya kızak kaymaya aynı şekilde yazın havuzlarda
eğlenmeye, yürümeye veya bisiklet binmeye olanak sağlar. Avusturya, sanat
ve kültür ülkesi olarak dünyaca tanınmıştır: müzik, tiyatro, resim, mimari,
edebiyat, müzeler ve operalar ile Avusturya dünyaca ünlüdür. Onun tabiat,
sanat ve kültür zenginliklerini öğren ve ülkeyi iyi tanı.
Çevre ve Hayvanları Koruma
Çevre koruma
Çevre koruma Avusturya`da büyük rol oynar. Bu iklimin
korunmasını da kapsar. Çevrenin, insan hayatının temeli
olarak korunması ve muhafaza edilmesi önemlidir. Her
insan kendi sorumluluk bilinci içinde davranmalı,
çöplerini yeniden değerlendirmeye uygun olarak
ayırmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmalı, yerel
ürünleri ve evde daha az enerji tüketen malları almalı.
Çöplerin ayrılması
Birçok nesne çöpe dahil değildir. Eski metaller, kağıtlar,
cam veya plastikler için ayrılmış çöp bidonları vardır.
Eğer kapınızın önünde uygun bidon yoksa, çöp birkaç
sokak ilerideki doğru bidona atılmalı veya çöp toplama
yerine götürülmelidir. Bidonların yanına bırakılmamalı
yığılmamalıdır.
Hayvanlara eziyeti önlemek
Toplu Taşıma Araçları
Bir otomobilin kullanılmasında doğru davranış atmosferi
korumaya aynı zamanda düşük benzin giderine katkıda
bulunur. Mesela kısa mesafelere otomobille gitmekten
kaçınılabilir. Avusturya, otomobil kullanmaya alternatif olarak
çok iyi toplu taşıma araçları sunmaktadır. Trenle, otobüslerle
ve tramvaylar veya (Devletin başşehri Viyana`da) metro ile
rahat, ucuz fiyata ve daha hızlı olarak gideceğiniz yere
ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda çevre atık gazlardan
korunmuş olur.
Enerji tasarrufu
Birçok küçük eylemler enerji tasarrufunda büyük kapsamlara
yardımcı olur: Odalardan çıkarken ışıkların kapatılması
ve kullanılmayan elektrikli aletlerin fişlerinin çekilmesi keza
ısıtmada oda sıcaklıklarının hafifçe düşürülmesi bunlara
örnektir.
Çevreyi korumanın yanısıra Avusturya`da hayvanlar da kesinlikle korunur. Pek çok sayıda yasa ile hayvanların nasıl besleneceği
ve hastalanmaları veya yaralanmaları durumunda nasıl bakılacağını belirler. Hayvanlara eziyete karşı birçok kural vardır.
Tarafsız Ülke
Avusturya sürekli olarak tarafsızlığını açıklamıştır.
Bu anlamına gelir, Avusturya hiçbir askeri
ittifaka girmez ve savaşa katılmaz. Avusturya
bununla birlikte bir saldırı halinde askeri
kapsamda ülkesini savunacağını ilan eder.
Avusturya Federal Silahlı Kuvvetleri, Uluslararası
Barış Gücü`ne katılır, insani yardımlar yapar ve
doğal afetlerde ve kazalarda yardım eder.
Genel Zorunlu Askerlik Hizmeti
Her erkek vatandaş zorunlu askerlik hizmetine
tabidir veya sosyal alanda bir askerlik
yerine yapılan hizmeti (Sivil Hizmet) ifa etmek
zorundadır. Kadın vatandaşlar Avusturya
Federal Silahlı Kuvvetlerinde gönüllü Kadın
Asker olarak hizmet verebilirler.
Emniyet ve
Vatan Savunması
Tutarlılık
Her kim, Avusturya vatandaşlığı yoksa, bir suç işlerse,
idari emirleri hiçe sayarsa, yasadışı çalışırsa veya
yalnız Avusturya`da oturma izni almak için evlenirse,
bu adli ve idari cezaya neden olur ve ikametin sona
ermesine kadar gidebilir.
Polis tarafından güvenlik
Avusturya, dünyada en güvenli devletlerden biridir.
Avusturya`nın iç güvenliği için hemen hemen 30.000
erkek ve kadın polis ilgilenmektedir. Bunlar suç eğilimi
ve terörizm ile mücadele etmektedirler - sınırları da
aşan uluslararası işbirliği sayesinde.
Avusturya`da yaşayan insanlar polise büyük güven
duyuyorlar ve bundan dolayı günlük çevrede
kendilerini güvende hissediyorlar.
Aşağıda belirtilen adreslerden, Avusturya`da ikametiniz için gerekli kanuni şartlar hakkında bilgi
edinebilirsiniz ve Avusturya`daki ilk adımınız için destek alabilirsiniz:
Integrationszentrum Wien
Schlachthausgasse 30, 1030 Wien
+43 (0)1 710 12 03 - 100
[email protected]
Integrationszentrum Oberösterreich
Dametzstraße 2-4/3/2, 4020 Linz
+43 (0)732 787043 - 10
[email protected]
Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19, 8010 Graz
+43 (0)316 841720 - 100
[email protected]
Integrationszentrum Tirol
Maria-Theresienstraße 49a/2, 6020 Innsbruck
+43 (0)512 56 17 71 - 11
[email protected]
Ümit ederiz, bu broşürle sizi kapsamlı bir bilgi sahibi yapabilmişizdir. Burada sunulan bütün
insanlara ve Avusturya`da sosyal barışa hizmet eden Avusturya`nın en önemli kuralları ve
ilkelerine değer verme ve tanıtmaktır.
Avusturya, size pek çok imkanı açık olan bir ülkedir. Bunlardan yararlanın.
Yayımcı
Österreichischer Integrationsfonds
Schlachthausgasse 30
1030 Wien
+43 (0) 1/710 12 03 - 100
[email protected]
Resimler
Heli Mayr
Grafik tasarım
lumoarts.com
İçerik, entegrasyon konusunda
bağımsız uzmanlar kuruluyla
beraber hazırlanmıştır.
Avusturya
` ya hoş geldiniz
` ya hoş geldiniz
Yardım
Avustury
Künye
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 172 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа